Contor de document (fereastră ID-327)

De la iDempiere rofereastră: Contor de document

descriere: Întreţine Tipuri de Contoare de document

Ajutor: Când folosim documente explicite pentru tranzacţii între organizaţii (după ce s-a făcut legătura partenerului la Organizaţie) puteţi să determinaţi ce tip de document este contorul de document, pe baza tipului de document din tranzacţia originală. Exemplu: o "Comandă Standard" crează o "Comandă Achiziţie Standard" Dacă definiţi o relaţie aici, veţi suprascrie tipul de contor de document implicit în definiţia Tipului de Document. Aceasta vă permite să definiţi o hartografiere specifică.

Dacă nu e definit, se foloseşte primul tip de document care se potriveşteTAB: Document Derivat

descriere: Întreţine Tipurile de Documente Derivate


Ajutor Când se folosesc documente explicite pentru tranzacţii inter-org (după ce s-a făcut legătura înte Partener şi Organizaţie) se poate determina tipul documentului derivat, pe baza tipului de document de derivat din tranzacţia originală .


Fișier:Contor de document - Document Derivat - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Counter Document Crează Document contor Crează Document contor Dacă este selectat, crează documentul contor specificat. dacă nu este selectat, se crează document care nu numără pentru acest tip de document. IsCreateCounter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Counter Document Type Tipul Documentului contor Tipul Documentului contor Generat Tipul Documentului al documentului contor generat Counter_C_DocType_ID
numeric(10)
Table
Document Action Acţiune document Starea ţintită a documentului Găsiţi starea curentă a documentului în câmpul Stare document. Opţiunile sunt listate într-un meniu derulat. DocAction
character(2)
List
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validate Document Type Validează Tip Document null null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.