Schemă Listă de preţuri (fereastră ID-337)

De la iDempiere rofereastră: Schemă Listă de preţuri

descriere: Întreţine Schema Listei de preţuri

Ajutor: Schema Listei de preţuri defineşte regulile de calculare a listelor de preţuriTAB: Schemă Listă de Preţuri

descriere: Schemă Listă de Preţuri


Ajutor Schema de Listă de Preţuri defineşte regulile de calcul pentru listele de preţuri


Fișier:Schemă Listă de preţuri - Schemă Listă de Preţuri - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Type Tipul Reducerii Metoda de calcul a reducerii comerciale Metoda folosită la calculul procetanjului reducerii comerciale DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Renumber Renumerotare Renumerotare reduceri null Processing
character(1)
Button
TAB: Linie Schemă

descriere: Linie bonificaţie comercială la Lista de preţuri


Ajutor Listele de preţuri se crează în baza cumpărării Produselor şi a Categoriilor de Reduceri. Parametri afişaţi permit copierea şi calcularea listelor de preţuri.
Calcule:

 • Copiază şi converteşte preţul din lista de preţuri referită
 • rezultatul plus Adaousul
 • rezultatul minus Reducerea
 • dacă preţul rezultat este mai mic decât preţul limită original plus Marja minimă , se utilizează acest preţ (numai dacă Marja nu este zero)
 • dacă preţul rezultat este mai mare decât preţul limită original plus Marja max, se utilizează acest preţ (numai dacă Marja nu este zero)
 • Se rotunjeşte preţul rezultat

Formula este
Preţ nou = (Convertire(Preţ de Bază) + Adaus) * (100-Reducere) / 100;
dacă Marja minimă <> 0 atunci Preţ nou = Max (Preţ nou, Convertire(Preţ limită original) + Marjă minimă);
dacă Marja maximă <> 0 atunci Preţ nou = Min (Preţ nou, Convertire(Preţ limită original) + Marja maximă);

Exemplu: (presupunem că utilizăm aceeaşi monedă)
Preţuri Originale: Listă=300, Standard=250, Limită=200;
Preţ de listă nou: Bază=Listă, Adaus=0, Reducere=0, Rotunjire


Fișier:Schemă Listă de preţuri - Linie Schemă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Schema Schemă Listă de Preţuri Schema de calcul a listelor de preţuri null M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Conversion Date Data conversiei Dată pentru selectarea cursului de conversie Dată conversie identifică data la care s-a făcut conversia monedei. Rata de conversie aleasă trebuie să includă acestă dată în intervalul de date. ConversionDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Classification Clasificare Clasificare pentru grupare Clasificarea poate fi folosită pentru grupuri opţionale de produse. Classification
character varying(12)
String
Group1 Grup1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Grup2 null null Group2
character varying(255)
String
List price Base Bază Preţ de listă Preţ utilizat ca bază pentru calculul preţului de listă Bază Preţ de Listă indică preţul utilizat ca bază pentru calculul noului preţ de listă . List_Base
character(1) NOT NULL
List
List price min Margin Marjă min Preţ de listă Marja minimă pentru un produs Indică marja minimă pentru un produs. Marja se calculează prin scăderea preţului de listă original din noul preţ calculat. Dacă acest câmp conţine 0.00 atunci el va fi ignorat. List_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Surcharge Amount Valoare suprataxă la preţul de listă Valoare suprataxă la preţul de listă Indică valoarea care va fi adăugată la preţ înainte de multiplicare. List_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price max Margin Marjă max Preţ de listă Marja maximă pentru un produs Indică marja maximă pentru un produs. Marja se calculează prin scăderea preţului de listă original din noul preţ calculat. Dacă acest câmp conţine 0.00 atunci el va fi ignorat. List_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
List price Discount % Reducere Preţ de listă % Reducere din preţul de listă ca un procentaj Reducere Preţ de listă % indică procentajul reducere care se va scădea din preţul de bază. O valoare negativă indică faptul că procentajul se va aduna la preţul de bază. List_Discount
numeric NOT NULL
Number
List price Rounding Rotunjire Preţ de listă Regula de rotunjire pentru preţul de listă final Indică cum va fi rotunjit preţul de listă final. List_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed List Price Preţ listă fixat Preţ de listă fixat (nu se calculează) null List_Fixed
numeric
Amount
Standard price Base Bază Preţ standard Preţ de bază pentru calculul noului preţ standard Indică preţul utilizat ca bază pentru calcularea noului preţ standard. Std_Base
character(1) NOT NULL
List
Standard price min Margin Marjă min Preţ standard Marja minimă permisă pentru un produs Marjă min Preţ Standard indică marja minimă pentru un produs. Această marjă se calculează prin scăderea preţului standard original din noul preţ calculat. Dacă acest câmp conţine 0.00 atunci el va fi ignorat. Std_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Surcharge Amount Valoare suprataxă la preţul standard Valoare adăugată la preţ ca o suprataxă Indică valoarea adăugată la preţ înainte de multiplicare. Std_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard max Margin Marja max. standard Marja maximă permisă pentru un produs Indică marja maximă pentru un produs. Marja se calculează prin scăderea preţului standard original din noul preţ calculat. Dacă acest câmp conţine 0.00 atunci el va fi ignorat. Std_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Standard price Discount % Reducere Preţ unitar % Procentul de reducere se scade din preţul de bază Indică reducerea procentuală care se va scădea din preţul de bază. O valoare negativă indică procentul care se va aduna la preţul de bază. Std_Discount
numeric NOT NULL
Number
Standard price Rounding Rotunjire Preţ standard Regulă de rotunjire pentru preţul calculat Rotunjire Preţ Standard arată cum se va rotunji preţul final standard Std_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Standard Price Preţ unitar fixat Preţ unitar fixat (nu se calculează) null Std_Fixed
numeric
Amount
Limit price Base Bază Preţ limită Preţul de bază pentru calcularea noului preţ Identifică preţul utilizat ca bază pentru calcularea unei noi liste de preţuri. Limit_Base
character(1) NOT NULL
List
Limit price min Margin Marjă min de Preţ limită Diferenţa minimă faţă de preţul limită original; ignorat dacă este zero Indică marja minimă pentru un produs. Marja se calculează prin scăderea preţului limită original din noul preţ calculat. Dacă acest câmp conţine 0.00 atunci el va fi ignorat. Limit_MinAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Surcharge Amount Valoare suprataxă la preţul limită Valoare adăugată la preţul convertit/copiat înainte de multiplicare Indică valoarea care va fi adăugată la Preţul limită înainte de multiplicare. Limit_AddAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price max Margin Marjă max de Preţ limită Diferenţa maximă faţă de preţul limită original; ignorat dacă este zero Indică marja maximă pentru un produs. Marja se calculează prin scăderea preţului limită original din noul preţ calculat. Dacă acest câmp conţine 0.00 atunci el va fi ignorat. Limit_MaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Limit price Discount % Reducere Preţ limită % Reducerea în procente se scade din bază. Dacă este negativ se va adăuga la preţul de bază Reducerea în procente se scade din bază. Dacă este negativ se va adăuga la preţul de bază Limit_Discount
numeric NOT NULL
Number
Limit price Rounding Rotunjire Preţ limită Rotunjirea preţului final O listă de selecţie care indică rotunjirea (dacă există) ce se va aplica la preţurile finale în această listă de preţuri. Limit_Rounding
character(1) NOT NULL
List
Fixed Limit Price Preţ limită fixat Preţ limită fixat (nu se calculează) null Limit_Fixed
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.