Parts and BOMs (fereastră ID-53128)

De la iDempiere rofereastră: Parts and BOMs

descriere: Maintain Bill of Materials

Ajutor: The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.TAB: Part

descriere: The Product that will be produced from this Bill of Materials


Ajutor null


Fișier:Parts and BOMs - Part - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Nr. versiune Număr Versiune null VersionNo
character varying(20)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Clasificare Clasificare pentru grupare Clasificarea poate fi folosită pentru grupuri opţionale de produse. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Categorie de Taxă Categorie de Taxă Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Tipul Produsului Tipul Produsului Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Weight Greutate Greutatea unui produs Greutate indică greutatea produsului în UM a clientului. Weight
numeric
Amount
Volume Volum Volume of a product The Volume indică the volume of the product in the Volume UOM of the Client Volume
numeric
Amount
Stocked Stocat Organizaţia stochează acest produs Indică dacă acest produs este stocat de această organizaţie. Dacă produsul este stocat se afişează câmpurile : Locator, Lăţime raft, Înălţime raft, Adâncime raft şi Unităţi per paletă. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Fantomă Componentă Fantomă Componentele Fantomă nu sunt stocate şi produse cu produsul. Aceasta este o opţiune pentru a evita întreţinera unei Liste de Consum Specific pentru proiectare şi producţie. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Bill of Materials Listă de componente Listă de componente Indică dacă produsul are o listă de materiale. Se poate crea un produs cu o structură arborescentă care trebuie validată prin procesul Verifică listă de materiale. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Verificat Configuarea BOM-ului s-a verificat Caseta de validare Verificat indică dacă configuraţia acestui produs a fost verificată IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Standard Cost Cost standard Costuri Standard Costuri Standard (planificate). CostStandard
null
Amount
Purchased Se cumpără Societatea cumpără acest produs Indică dacă acest Produs se cumpără de această Organizaţie. Dacă produsul se cumpără, se afişează cămpul Categorie de Taxă. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Se vinde Organizaţia vinde acest produs Indică dacă acest produs este vândut de această organizaţie. Dacă produsul se vinde, se afişează câmpul de Contabilizare venituri IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Tipul Cheltuielii Tip de Raport de cheltuieli null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resursă Resursă null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Tipul Subscripţiei Tipul subscripţiei Tipul subscripţiei şi frecvenţa de reînnoire (prelungire) C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude livrarea automată Exclude din livrarea automată Produsul este exclus din lista produselor care generează automat expediţia. Aceasta permite crearea manuală a expediţiilor pentru articole deosebite. Dacă este selectată, expediţia se va crea manual.

Atenţie : articolul este totdeauna inclus dacă Regula de livrare este 'Forţează'. De exemplu, pentru POS.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL-ul imaginii URL-ul imaginii URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Descriere URL URL pentru descriere null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Zile de garanţie Numărul de zile pentru care produsul este garatat sau valabil Dacă valoarea este 0, nu există limită de garanţie sau valabilitate, altfel data garanţiei se calculează adunând zilele la data livrării. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Nr. min zile garanţie Numărul minim de zile de garanţie Când se selectează un produs sau mai multe produse cu o dată de garanţie, nr minim de zile care au mai rămas din garanţie se aleg automat. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Set atribute Set atribute Produs Definiţi Seturi de atribute Produs pentru a adăuga atribute şi valori adiţionale produsului. Trebuie să definiţi un Set atribut dacă doriţi să permiteţi urmărirea Nr serial şi de Lot M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
TAB: Bill of Materials

descriere: The component products.


Ajutor null


Fișier:Parts and BOMs - Bill of Materials - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
BOM Type Tip de BOM Tip de Listă de componente Tipul Listei de componente determină starea. BOMType
character(1)
List
BOM Product Componentă BOM Componentă a BOM-ului Componentă BOM identifică un element care face parte din această BOM. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity Cant. BOM Cantitatea unei componente a Listei Cantitate componente arată cantitatea unui produs în unitatea sa de măsură (multiplicare). BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Cost standard Costuri Standard Costuri Standard (planificate). CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Cumul valoare std Cumul de valori standard facturate Cumul valoare curentă pentru calculul diferenţei standard de cost bazată pe preţ factură. CostStandardCumAmt
null
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.