Generează Expediţii (Proces ID-118)

De la iDempiere roProces: Generează Expediţii

descriere: Generează şi tipăreşte Expediţii din Comenzi deschise


Ajutor: Expediţiile din Comenzi deschise sunt create pe baza unei reguli de livrare a Comenzii şi ordinea relativă a priorităţii. Dacă se selectează o Dată Promisă, doar comenzile care depăşesc acestă dată vor fi selectate..
Dacă mai multe Comenzi ale unui Partener au aceeaşi locaţie, ele pot fi consolidate în aceeaşi Expediţie.
Puteţi include şi comenzi care au confirmări neplătite (ex:comanda=10 - expediţii neconfirmate=4 - ar crea o expediţie nouă de 6 disponibile)


Fișier:Generează Expediţii - Proces (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.