Accesul la date al Rolului (fereastră ID-268)

De la iDempiere rofereastră: Accesul la date al Rolului

descriere: Întreţine Regulile de Acces la date

Ajutor: Întreţine Regulile de Acces la date al Rolurilor/Responsabililor. Notă:informaţiile de acces sunt în cache şi e necesară re-logarea sau resetarea cacheuluiTAB: Rol

descriere: Rol cu acces restricţionat la date


Ajutor Selecţie Rol cu acces restricţionat la date..

Notă:informaţiile de acces sunt puse în cache şi e necesară re-logarea sau resetarea cach-ului 


Fișier:Accesul la date al Rolului - Rol - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Preference Level Nivel Preferinţă Determină ce preferinţe poate stabili utilizatorul. Preferinţele vă permit să definiţi valori implicite. Dacă se setează Nimic, nu puteţi seta nici o preferinţă sau valoare. Doar dacă se setează pe Societate puteţi vedea Info Înregistrare Schimbare Log PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Ţine jurnal modificări Ţine jurnalul modificărilor Dacă este selectat, se ţine un jurnal cu toate modificările.

Schimbările unei înregistrări dintr-un tabel se jurnalizează dacă tabelul are setată această bifă sau dacă rolul are setat această bifă.

IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Arată contabilitatea Utilizatorul cu acest rol poate să vadă informaţii din contabilitate Aceasta permite restricţionarea accesului la informaţiile din contabilitate. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Acces la toate organizaţile Acces la toate organizaţile (nu este control de acces) pentru această societate Când este selectat, rolul are acces automat la toate organizaţiile societăţii. Acest lucru măreşte performanţa când aveţi multe organizaţii. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Poate raporta Utilizatorii cu acest rol pot crea rapoarte Puteţi restricţiona capacitatea de a raporta date. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Poate exporta Utilizatorii cu acest rol pot exporta date Puteţi restricţiona capacitatea de a exporta date din Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Blocare personală Permite utilizatorilor cu rol să blocheze accesul la înregistrările personale Dacă este activat, utilizatorul cu rol poate preveni accesul altora la înregistrările personale. Dacă o înregistrare este blocată, numai utilizatorul sau persoanele care pot citi înregistrările personale blocate pot să vadă înregistrarea. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Acces personal Permite accesul la toate înregistrările personale ale tuturor utilizatorilor Utilizatorii cu acest rol au acces la toate înregistrările care sunt blocate ca fiind personale de oricare alt utilizator. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Tabel

descriere: Întreţine Accesul la Tabel


Ajutor Dacă se listează aici, Rolul poate (sau nu ) accesa toate datele din acest tabel, chiar dacă rolul are acces la funcţionalitate.
Dacă includeţi accesul la un tabel şi selectaţi Doar Citire (nu şi modificare), puteţi doar citi datele (altfel aveţi acces complet)
Dacă excludeţi Accesul la un tabel şi selectaţi Doar Citire, puteţi doar citi datele (altfel nu aveţi acces)
Notă:regulile de acces la tabel definite aici sunt în plus faţă de Nivelurile de Acces Date definite pentru un Tabel şi Nivelul Utilizator definit pentru un Rol. Aceste reguli sunt mai întâi evaluate şi trebuie doar să definiţi excepţiile..

Notă:informaţiile de acces sunt puse în cache şi e necesară re-logarea sau resetarea cach-ului Fișier:Accesul la date al Rolului - Acces la Tabel - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude Exclude Exclude accesul la date - dacă nu s-a selectat Include acces la date Dacă s-a selectat (excludere), rolul nu poate accesa datele specificate. Dacă nu s-a selectat (includere), rolul poate accesa NUMAI datele specificate. Articolele excluse reprezintă o listă negativă (ex. nu aveţi acces la articolele listate). Articolele incluse reprezintă o listă pozitivă (ex. aveţi acces numai la articolele listate).
Să nu amestecaţi Excluse cu Incluse. Dacă aveţi o singură regulă de includere în listă, veţi avea acces la acel articol oricum.
IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Tipul Accesului Tipul de Acces pentru această regulă Dacă restricţionaţi accesul către entitate, nu o veţi putea Raporta sau Exporta (a avea acces e o cerinţă ca să puteţi raporta sau exporta datele) Regulile de Raport sau Export sunt restricţii care vor apare dacă aveţi acces. AccessTypeRule
character(1) NOT NULL
List
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Poate raporta Utilizatorii cu acest rol pot crea rapoarte Puteţi restricţiona capacitatea de a raporta date. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Poate exporta Utilizatorii cu acest rol pot exporta date Puteţi restricţiona capacitatea de a exporta date din Adempiere. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Coloană

descriere: Întreţine Accesul la Coloană


Ajutor Dacă se listează aici, Rolul (nu)poate accesa coloana acestui tabel chiar dacă rolul are acces la funcţionalitate.
Dacă includeţi accesul la o coloană şi selectaţi Doar Citire (nu şi modificare), puteţi doar citi datele (altfel aveţi acces complet)
Dacă excludeţi Accesul la ocoloană şi selectaţi Doar Citire, puteţi doar citi datele (altfel nu aveţi acces)
Notă:informaţiile de acces sunt puse în cache şi e necesară re-logarea sau resetarea cach-ului


Fișier:Accesul la date al Rolului - Acces la Coloană - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude Exclude Exclude accesul la date - dacă nu s-a selectat Include acces la date Dacă s-a selectat (excludere), rolul nu poate accesa datele specificate. Dacă nu s-a selectat (includere), rolul poate accesa NUMAI datele specificate. Articolele excluse reprezintă o listă negativă (ex. nu aveţi acces la articolele listate). Articolele incluse reprezintă o listă pozitivă (ex. aveţi acces numai la articolele listate).
Să nu amestecaţi Excluse cu Incluse. Dacă aveţi o singură regulă de includere în listă, veţi avea acces la acel articol oricum.
IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Acces la Înregistrare

descriere: Întreţine Accesul la Înregistrare


Ajutor Creaţi Accesul la Înregistrare prin permisia "BlocarePersonală" pentru rolul administrativ şi Ctrl-Lock (ţinând tasta Ctrl apăsată în timp ce apăsaţi pe butonul Lock.

Dacă se listează aici, Rolul (nu)poate accesa înregistrarea datelor din acest tabel chiar dacă rolul are acces la funcţionalitate.
Dacă includeţi accesul la un tabel şi selectaţi Doar Citire (nu şi modificare), puteţi doar citi datele (altfel aveţi acces complet)
Dacă excludeţi Accesul la o înregistrare şi selectaţi Doar Citire, puteţi doar citi datele (altfel nu aveţi acces)
Notă:informaţiile de acces sunt puse în cache şi e necesară re-logarea sau resetarea cach-ului Fișier:Accesul la date al Rolului - Acces la Înregistrare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Înregistrare ID de Înregistrare directă internă ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări.

Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut.

Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Exclude Exclude Exclude accesul la date - dacă nu s-a selectat Include acces la date Dacă s-a selectat (excludere), rolul nu poate accesa datele specificate. Dacă nu s-a selectat (includere), rolul poate accesa NUMAI datele specificate. Articolele excluse reprezintă o listă negativă (ex. nu aveţi acces la articolele listate). Articolele incluse reprezintă o listă pozitivă (ex. aveţi acces numai la articolele listate).
Să nu amestecaţi Excluse cu Incluse. Dacă aveţi o singură regulă de includere în listă, veţi avea acces la acel articol oricum.
IsExclude
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dependent Entities Entităţi dependente Verifică şi accesul în entităţile dependente Sunt incluse şi entităţile dependente. Atenţie, activarea acestei reguli are consecinţe grave şi este de utilizat numai în anumite circumstanţe.

Exemplu de Regulă: "Include Termenul de Plată 'Imediat' cu Entităţile dependente"
Efect principal: utilizatorii cu acest rol pot selecta numai termenul de plată 'Imediat'
Efect secundar (entităţi dependente): utilizatorii cu acest rol pot vedea numai facturi/comenzi cu termenul de plată imediat.

IsDependentEntities
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.