Somaţie (fereastră ID-159)

De la iDempiere rofereastră: Somaţie

descriere: Administrează nivelele de somaţie

Ajutor: Fereastra "Somaţie" definşte parametri care se vor utiliza la generarea Scrisorilor de Somaţie. Fiecarea client se poate asocia cu un Cod de Somaţie.TAB: Somaţie

descriere: Întreţine Regulile de Somaţie


Ajutor Tabul Somaţie defineşte parametri pentru o scrisoare de somaţie.


Fișier:Somaţie - Somaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Crează nivele secvenţial Crează scrisori de somaţie după nivel, secvenţial Dacă este selectat, scrisoarea de somaţie se crează în secvenţele nivelelor de somaţie. Altfel, scrisoare de somaţie este bazată pe zile (depăşire) scadenţă. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Nivel

descriere: Întreţine Nivelul Somaţiilor


Ajutor Tabul Nivel Somaţie defineşte detaliile şi frecvenţa somaţiilor, dobânzile ţi penalizările eventuale.


Fișier:Somaţie - Nivel - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Somaţie Reguli de Somaţie pentru facturile depăşite Somaţie indică regulile şi metoda de somaţie pentru plăţile restante. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date Zile după data scadentă Zile după data scadentă până la somaţie (dacă e negativ, atunci zile până la data scadentă) Zile după data scadentă indică numărul de zile după ziua de plată scadentă, când se va trimite somaţia. DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Arată nerestante Arată/tipăreşte toate facturile care (încă) nu sunt restante Scrisoarea de somaţie cu acest nivel include toate facturile care încă nu sunt restante. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning Zile dintre somaţii Zile între trimiterea somaţiilor Zile dintre somaţii indică numărul de zile între trimiterea somaţiilor. DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Arată toate restanţele Show/print all due invoices Arată/tipăreşte toate facturile restanta Scrisoarea de somaţie include toate facturile restante IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee Taxă suplimentară Indică dacă se percep taxe suplimentare pentru facturile care au depăşit scadenţa Caseta de validare Taxă suplimentară indică dacă în scrisoarea de somaţie se vor include taxe suplimentare pentru facturile care au depăşit scadenţa. ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount Valoare Taxă Valoare Taxă in moneda facturii Valoare Taxă arată suma cerută ca plată pentru o scrisoare de somaţie pentru facturi restante. Acest câmp se va afiţa doar dacă a fost bifată caseta de validare taxe. FeeAmt
numeric
Amount
Print Text Text Tipărit Eticheta text tipărită pe un document sau corespondenţă. Eticheta care se va tipări, indică numele care se va tipări pe un document sau o corespondenţă. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format Format tipărire Somaţie Format pentru tipărirea scrisorilor de somaţie Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Credit blocat Blocare credit pentru acest partener Dacă se crează o scrisoare de somaţie la acest nivel, partenerul va fi setat pe Credit blocat (trecerea în altă stare se va face manual). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Stabileşte termenii de plată Stabileşte termenii de plată pentru partener Dacă se crează o scrisoare de somaţie pentru acest nivel se suprascrie termenii de plată ai acestui partener. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Stare stingere Stare stingere factură Starea procesului de stingere a facturii InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Traducere

descriere: Traducere Nivel Somaţie


Ajutor null


Fișier:Somaţie - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Nivel Somaţie null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Text Tipărit Eticheta text tipărită pe un document sau corespondenţă. Eticheta care se va tipări, indică numele care se va tipări pe un document sau o corespondenţă. PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(2000)
Text
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.