Fereastră Utilizator (fereastră ID-229)

De la iDempiere rofereastră: Fereastră Utilizator

descriere: Defineşte personalizarea ferestrei pentru Rol/Utilizator

Ajutor: Valorile personalizate definite aici vor înlocui definiţia implicită a sistemului.TAB: Personalizare Fereastră

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Fereastră Utilizator - Personalizare Fereastră - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Fereastră Fereastră pentru introducere de date sau de afişare Câmpul Fereastră identifică o fereastră unică în sistem. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6)
Table
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
User updatable Actualizabil de utilizator Câmpul poate fi actualizat de utilizator Caseta de validare 'Actualizabil de utilizator' indică dacă utilizatorul poate actualiza acest câmp. IsUserUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Personalizare Tab

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Fereastră Utilizator - Personalizare Tab - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Window Fereastră Utilizator Fereastră definită de Utilizator null AD_UserDef_Win_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Tab Tab într-o Fereastră Tab-ul reprezintă ce se va afişa într-o fereastră AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multi Row Only Numai Multi linie Acesta se aplică doar pentru vedere Multi Linie null IsMultiRowOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Single Row Layout Expunere în fereastră Implicit pentru basculare între afişare în fereastră (o singură înregistrare) şi afişare tabelară (mai multe înregistrări) Caseta de validare Expunere în fereastră indică dacă tipul implicit de afişare pentru această fereastră este o linie sau mai multe linii. IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Read Only Logic Logic to determine if field is read only (applies only when field is read-write) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
TAB: Personalizare Câmp

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Fereastră Utilizator - Personalizare Câmp - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User defined Tab Tab definit de Utilizator null null AD_UserDef_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Câmp Câmp dintr-un tabel al Bazei de Date Câmpul identifică un câmp dintr-un tabel al Bazei de Date. AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Displayed Afişat Determină, dacă acest câmp este afişat Dacă câmpul este afişat, câmpul 'Logică afişare' va determina în timpul execuţiei, dacă într-adevăr este afişat. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Length Lungimea afişării Lăţimea ecranului în caractere Afişează Lungimea, în principiu, este pentru câmpuri Şir de caractere. Lungimea nu are impact, dacă tipul datei câmpului este
- Întreg, Număr, Valoare	(lungime determinată de sistem)
- DaNu	(Casetă de validare)
- Listă, Tabel, DirTabel	(lungimea listelor de selectare este determinată, în funcţie de conţinutul lor, în timpul execuţiei)
DisplayLength
numeric(10) NOT NULL
Integer
Display Logic Logica de afişare Dacă câmpul este afişabil, rezultatul determină dacă cîmpul este afişat efectiv format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:

      @AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER 
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)
DisplayLogic
character varying(2000) NOT NULL
String
Read Only Numai citire Câmpul se poate numai citi Numai citire arată că acest câmp se poate numai citi. Nu se poate actualiza. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable Actualizabil Determină dacă un câmp este actualizabil Caseta de validare 'Actualizabil' indică dacă un cîmp poate fi actualizat de utilizator. IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Same Line Aceeaşi linie Afişat în aceeaşi linie ca şi câmpul precedent Caseta de validare 'Aceeaşi linie' arată că câmpul va fi afişat în aceeaşi linie ca şi câmpul precedent. IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Nr. Sortare înregistrare Determină în ce ordine se vor afişa înregistrările Numărul de sortare a Înregistrărilor indică secvenţa de sortare ascendentă a înregistrărilor. Dacă numărul este negativ, înregistrările se vor sorta descendent. Acest câmp poate să ia valori între -3 şi 3.

Exemplu: Un tab cu C_DocType_ID (1), NrDocument (-2) se va sorta ascendent după tipul documentului şi descendent după numărul documentului (SQL: ORDER BY C_DocType, NrDocument DESC).

SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Logic Logic Implicit Valoare ierarhică implicită, separată prin ; Valorile implicte vor fi evaluate în ordinea definiţiilor, prima valoare nenulă va deveni valoarea implicită a coloanei. Valorile vor fi separate prin virgulă sau punct-virgulă. a) Literale:. 'Text' 123 b) Variabile - în format @Variabilă@ - Login ex. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - Plan de Conturi: ex. $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - Implicite Globale: ex. FormatDată - Valor Fereastră (toate Alegerile, Casete de validare, Butoane radio şi DateDoc/DateAcct) c) Cod SQL cu eticheta: @SQL=SELECT ceva AS ValoareImplicită FROM ... Declaraţia SQL poate conţine variabile. Poate să nu fie altă valoare decât declaraţia SQL. Se evaluează numai implicitul, dacă nu s-au definit preferinţe utilizator. Definiţiile implicite se vor ignora pentru coloanele Cheie, Părinte, Client la fel ca şi pentru Butoane. DefaultValue
character varying(2000)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.