Plată-Încasare (fereastră ID-195)

De la iDempiere rofereastră: Plată-Încasare

descriere: Procesează Plăţi şi Încasări

Ajutor: Acest ecran vă permite să introduceţi plăţile şi chitanţele pentru facturi. Dacă plata se face pentru o singură factură atunci ea poate fi prelucrată aici. Dacă e pentru mai multe facturi sau este o plată parţială atunci ea trebuie prelucrată în Fereastra Alocare Plăţi.
TAB: Pată-Încasare

descriere: Plată sau Încasare


Ajutor Introducerea plăţilor sau încasărilor pentru un partener. Dacă este pentru o singură factură se poate repartiza direct la acea factură utilizând acest tab. Puteţi de asemenea să aplicaţi plăţi parţiale sau să plătiţi mai mult. Aveţi o supraplată dacă aţi primit mai mulţ bani decît vi se datorau pe o singură factură. În loc să amortizaţi diferenţa (ceea ce ar fi un câştig) puteţi lăsa suma nealocată şi să o folosiţi mai târziu pentru alte facturi sau credite memo. Atenţie! Suma este de plată deci trebuie să introduceţi supraplata ca o sumă negativă.
Puteţi de asemenea să primiţi plata parţială (sub plata). Dacă decideţi să nu amortizaţi suma rămasă pe factură, intoduceţi subplata ca o sumă pozitivă.
Atenţie! plăţile tipărite sunt arhivate în Selecţie Plată.


Fișier:Plată-Încasare - Pată-Încasare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Încasare Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Plată în avans Plata/Încasarea este în avans Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată) sau Plata sub (plată parţială) Plăţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură.

Plăţile sub (positive) sunt o plată parţială a facturii.

IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.

Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Metoda de plată Metoda de plată Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct) TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Acces on-line Poate fi accesat on-line Caseta de validare Acces on-line indică dacă aplicaţia poate fi accesată prin web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20)
String
Check No Nr. Cec Număr Cec Indică numărul unui cec. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combinaţie de nr rutare, cont şi nr cec Numărul Micr este combinaţia dintre numărul de rutare a băncii, simbol cont şi număr cec Micr
character varying(20)
String
Credit Card Carte de credit Carte de credit (Visa, MC, AmEx) Lista de selecţie Carte de credit se utilizează la alegerea tipului de card prezentat la plată. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Tipul Tranzacţiei Tipul tranzacţiei cărţii de credit Indică tipul tranzacţiei care se supune aprobării Companiei de Cărţi de Credit. TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Număr Număr Carte de credit Număr Carte de credit indică numărul cărţii de credit, fără spaţii. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Cod Verificare Codul de verificare de pe cartea de credit "Cod Verivicare" indică codul de verificare de pe cartea de credit (AMEX 4 cifre pe faţă; MC,Visa 3 cifre pe spate) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Lună Exp. Lună Expirare Lună Expirare indică luna expirării pentru această carte de credit. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year An exp. An expirare An expirare indică anul expirării pentru această carte de credit. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Nume Deţinător de Card Nume pe Cartea de credit sau Deţinător Cont Numele deţinătorului de Carte de credit . A_Name
character varying(60)
String
Account Street Strada Carte de credit Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit . A_Street
character varying(60)
String
Account City Localitate Card Localitate sau Carte de credit sau Deţinător cont Localitate Carte de credit indică localitatea deţinătorului de cont sau de carte de credit A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Cod poştal Carte de Credit Cod poştal deţinător de Cont sau de Carte de Credit Codul poştal al deţinătorului de Cont sau de Carte de Credit A_Zip
character varying(20)
String
Account State Stare Cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont A_State
character varying(40)
String
Account Country Ţara contului Ţara Ţara contului A_Country
character varying(40)
String
Driver License Carnet de conducere Nr Asigurare socială-Carnet de conducere Se foloseşte Carnetul de conducere pentru identificare A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Nr. Asigurare socială Nr. Asigurare socială Nr. Asigurare socială se foloseşte pentru identificare. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Cont de e-mail Adresă de e-mail Adresa de e-mail indică adresa de e-mail a deţinătorului de de cont sau de carte de credit. A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Valoare Taxă Valoare Taxă pentru Tranzacţie cu Cartea de Credit Indică valoarea totală a Taxei. Valoare Taxă se utilizează numai la procesarea Cărţilor de Credit TaxAmt
numeric
Amount
PO Number Nr. Comandă de Achiziţie Număr Comandă de Achiziţie Număr CdA indică numărul documentului comandă de achiziţie PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Cod autorizare Voce Cod autorizare Voce de la compania de cărţi de credit Cod autorizare Voce indică codul primit de la Compania de Cărţi de Credit. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Tranzacţie originară ID Tranzacţie originară Identificatorul tranzacţiei originare este utilizată la tranzacţiile de stornare în negru. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Plată Online null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Rezultat Rezultatul transmisiei Rezultatul Răspuns indică rezultatul transimisiei către Compania de Cărţi de credi. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Mesaj Răspuns Mesaj de răspuns Mesaj Răspuns indică mesajul returnat de Compania de Cărţi de credit ca un rezultat al transmisiei R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Referinţă Referinţă Plată Referinţă Plată indică referinţa returnată de Compania de Cărţi de Credit pentru o plată R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Cod autorizare Codul de autorizare întors Cod autorizare identifică codul returnat de transmisia electronică. R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Cod poştal verificat Acest Cod poştal a fost verificat Cod poştal verificat indică dacă a fost verificat Codul poştal de către Compania de Cărţi de Credit. R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Adresă verificată Această adresă a fost verificată Adresa verificată indică dacă adresa a fost verificată de Compania de Cărţi de credit. R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Procesor de plată Procesor de plată pentru plăţi electronice Indică procesorul care va fi utilizat pentru plăţi electronice C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Procesează Plată null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Alocată Indică dacă plata/încasarea a fost alocată Caseta de validare Alocată indică dacă plata/încasarea a fost alocată sau asociată cu una sau mai multe facturi. IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Registru Casă Registru de Casă pentru a înregistra operaţii cu sume mici Registru Casă identifică un registru unic. Se utilizează la înregistrarea operaţiilor cu numerar. C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Alocare

descriere: Alocare plăţii la facturi


Ajutor Înainte de finalizarea acestui document de plată/încasare, puteţi să alocaţi, în mod direct, plăţi la facturi cu aceeaşi monedă cu care creaţi plata/încasarea. Reţineţi că puteţi să plătiţi mai mult sau mai puţin decât este valoarea facturii. Când se procesează plata se crează şi alocările pe care le puteţi vedea în tabul de Facturi alocate.


Fișier:Plată-Încasare - Alocare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Valoare factură Suma nealocată a facturii în moneda documentului de plată/încasare null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Suma Suma într-o altă valută Indică suma pentru această linie de document. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.

Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.

OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Sumă rămasă Sumă rămasă de alocat null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Linie alocare Linie alocare Alocarea plăţii în numerar pentru facturi C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Facturi alocate

descriere: Afişează facturile alocate la această plată/încasare


Ajutor null


Fișier:Plată-Încasare - Facturi alocate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Alocare Alocare plată/încasare null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Suma Suma într-o altă valută Indică suma pentru această linie de document. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.

Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.