Import Comandă (fereastră ID-281)

De la iDempiere rofereastră: Import Comandă

descriere: Import Comenzi

Ajutor: Vă rog setaţi selecţia D/N în încărcătorul de import în mod explicit şi nu le lăsaţi NULL. O valoare NULĂ înseamnă "Nu ştiu ". În general casetele de selecţie nu se selectează dacă valoarea nu este "D". Toate testele se fac cu "D"sau "D negat"-valorile Nule nu sunt "D negat".TAB: Comandă

descriere: Import Comenzi


Ajutor Ar trebui să specificaţi Nume Tip Document (sau ID).Tip Document este un scop nederivat complet deoarece ar avea prea multe consecinţe dacă ar fi greşit. Modalitatea cea mai bună este de a defini Nume Tip Document ca o Constantă în Formatul Import Fişier sau ca un câmp importat în fişie


Fișier:Import Comandă - Comandă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Import Order Import Comandă Importă Comenzi null I_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Sales Order Line Linie Ordin de Vânzare Linie Ordin de Vânzare Linie Ordin de Vânzare este un identificator unic al unei linii dintr-o comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Nume Tip document Numele Tipului de document null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
           Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor).  Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
       
DocumentNo
character varying(30)
String
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1)
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Regulă de livrare Defineşte momentul livrării Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. DeliveryRule
character(1)
List
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Key Cod Termeni plată Cod pentru Termeni de plată null PaymentTermValue
character varying(40)
String
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Transportator Modul de livrare a produsului Transportator indică modul de livrare a produsului M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerului null BPartnerValue
character varying(40)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Invoice To Facturare la Facturare la Adresa Indică adresa utilizată când se emit facturi BillTo_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Search
Address 1 Strada null null Address1
character varying(60)
String
Address 2 Numar strada null null Address2
character varying(60)
String
City Localitate Identifică o localitate Localitate identifică unic o localitate din această ţară sau regiune (judeţ). City
character varying(60)
String
ZIP Cod poştal Cod poştal Cod poştal identifică pentru o entitate codul poştal al adresei. Postal
character varying(10)
String
Region Regiune Numele Regiunii sau al Judeţului Numele Regiunii sau al Judeţului defineşte numele care se va tipări cînd această regiune sau judeţ se va utiza într-un document. RegionName
character varying(60)
String
Region Regiune Identifică o zonă geografică Regiunea identifică o Regiune unică în această Ţară. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code Codul ISO a Ţării Codul ISO a ţării din două majuscule conform cu ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Pentru detalii - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html sau - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Contact Name Nume contact Numele de persoanei de contact al Partenerului de afaceri null ContactName
character varying(60)
String
Phone Telefon Identifică un număr de telefon Câmpul Telefon identifică un număr de telefon Phone
character varying(40)
String
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Date Ordered Data comenzii Data comenzii Indică data la care s-a comandat un articol. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Key Cod Produs Codul Produsului - cheia de căutare null ProductValue
character varying(40)
String
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Name Nume debitare Numele debitării null ChargeName
character varying(60)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Ordered Quantity Cant. comandată Cantitate comandată Cantitate Comandată indică cantitatea care s-a comandat dintr-un produs. QtyOrdered
numeric
Quantity
Unit Price Preţ real Preţul real sau unitar, în valuta sursă şi UM de bază Preţul real sau preţul unitar indică preţul unui produs în valuta sursă şi în unitatea de măsură de bază, stabilită în nomenclatorul de produse (vezi fereastra Produs). PriceActual
numeric
Costs+Prices
Line Description Descriere Linie Descrierea Liniei null LineDescription
character varying(255)
String
Tax Indicator Cod Taxă Forma scurtă pentru Taxa pe Valoare Adăugată care să fie tipărită pe documente Indicator TVA identifică prescurtarea referitor la o taxă care va apare pe document. TaxIndicator
character varying(10)
String
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Valoare TVA Valoare TVA pentru un document Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. TaxAmt
numeric
Amount
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Order Source Key Order Source Key null null C_OrderSourceValue
character varying(40)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Orders Import Comenzi Import Comenzi Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date. Notă: doar pregăteşte şi Termină sunt acţiuni valide Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.