Calcul Măsură Performanţă (fereastră ID-213)

De la iDempiere rofereastră: Calcul Măsură Performanţă

descriere: Defineşte cum să calculaţi măsurile performanţei

Ajutor: Verificaţi întâi declaraţia în SQL*Plus. Declaraţia SELECT trebuie să întoarcă o singură valoare! Orice restricţie pentru intervale de date, Organizaţii, Parteneri, Produse se vor face prin fereastra "Măsură Performanţă". Acesta este un model generic. Ca această urmărire să fie ceva tehnic, sistemul are câteva exemple predefiniteTAB: Calcul măsură performanţă

descriere: Întreţine metodele de calcul a performanţei


Ajutor Calcul măsură performanţă defineşte modul în care se vor calcula măsurile performanţei. Vă rugăm să testaţi întâi desclaraţiile în SQL*Plus. Declaraţia SELECT trebuie să întoarcă o singură valoare! Orice restricţie la intervale de date calendaristice, Organizaţii, Parteneri, Produse ar trebui făcută prin fereastra "Măsură Performanţă". Acesta este calculul generic. Sistemul are câteva exemple predefinite.


Fișier:Calcul Măsură Performanţă - Calcul măsură performanţă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sql SELECT Sql SELECT SQL SELECT clause The Select Clause indicates the SQL SELECT clause to use for selecting the record for a measure calculation. Do not include the SELECT itself. SelectClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Sql WHERE Sql WHERE Fully qualified SQL WHERE clause The Where Clause indică the SQL WHERE clause to use for record selection. The WHERE clause is added to the query. Fully qualified means "tablename.columnname". WhereClause
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date Column Coloană Dată Coloană de dată calendaristică complet descrisă Coloană Dată indică data calendaristică utilizată cînd se calculează această măsură DateColumn
character varying(60) NOT NULL
String
Org Column Coloana Org Coloană Organizaţie (AD_Org_ID), complet definită Coloana Organizaţie indică organizaţia care se foloseşte la calculul acestei măsuri. OrgColumn
character varying(60)
String
B.Partner Column Coloană Partener Cheie coloană Partener complet calificat(C_BPartner_ID) Coloana partener indică Partenerul utilizat cînd se calculează această măsură. BPartnerColumn
character varying(60)
String
Product Column Coloana Produs Coloana Produs (M_Produs_ID) Coloana Produs indică produsul care se va folosi la calculul măsurii ProductColumn
character varying(60)
String
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Key Column Coloană cheie Coloană cheie pentru un tabel null KeyColumn
character varying(60) NOT NULL
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.