Cheltuieli (nefacturate) (fereastră ID-242)

De la iDempiere rofereastră: Cheltuieli (nefacturate)

descriere: Vizualizare cheltuieli nefacturate la clienţi

Ajutor: Înainte de facturare, verificaţi liniile cu cheltuieli care vor fi facturateTAB: Client

descriere: Partener (Client) care se facturează


Ajutor null


Fișier:Cheltuieli (nefacturate) - Client - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Nume 2 Nume adiţional Se poate utiliza ca informaţie suplimentară la numele partenerului. Nume partener va fi un alt mod mai simplu de cautare ex. Cod partener : TRA, Nume: Transport Auto, Nume 2: S.C. Transport Auto SRL Name2
character varying(60)
String
Customer Client Indică dacă acest Partener este un Client Caseta de validare Client indică dacă acest Partener este un Client. Dacă este selectată se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, definesc acest client. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Sold curent Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală) Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală).

Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările.

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Linie Raport

descriere: Line Timp şi Raport Cheltuieli (nu se facturează)


Ajutor Vizualizează şi modifică Linii Timp şi Raport Cheltuieli.


Fișier:Cheltuieli (nefacturate) - Linie Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Raport Cheltuială Raport Cheltuială şi Timp null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Data cheltuielii Data cheltuielii Data cheltuielii DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Raport Timp Linia este numai un raport de timp (nu este cheltuială) Linia conţine numai informaţii temporale IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Facturat Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Order Line Linie Ordin de Vânzare Linie Ordin de Vânzare Linie Ordin de Vânzare este un identificator unic al unei linii dintr-o comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Repartizare resursă Repartizare resursă null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitate facturată Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Expense Amount Valoare cheltuială Valoarea pentru această cheltuială Valoarea cheltuielii în valută ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Preţ de facturare Preţul unitar care va fi facturat sau 0 pentru preţ implicit Preţul unitar în moneda Partenerului de afaceri! Dacă este zero, se foloseşte preţul standard din lista de preţuri de vînzări ale Partenerului InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Valoare convertită Valoare convertită Valoare convertită este rezultatul înmulţirii Valorii sursă cu Curs conversie pentru această monedă destinaţie. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Invoiced Preţ facturat Preţul facturat cumpărătorului (în moneda listei de ăreţ a cumpărătorului)- 0 pentru preţul implicit. Preţul facturat este derivat din Preţ factură introdus şi poate fi suprascris. Dacă preţul este 0, se foloseşte preţul implicit de pe factura cumpărătorului. PriceInvoiced
numeric
Costs+Prices
Time Type Tipul Timpului Tipul timpului înregistrat Diferenţierea tipurilor de timp pentru raportarea rezultatelor (În paralel la Activităţi) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(255)
Text
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Fază de Proiect Faza unui Proiect null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Sarcină de proiect Sarcină de Proiect reală într-o Fază O Sarcină de Proiect dintr-o Fază Proiect reprezintă munca reală. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.