Import cont (fereastră ID-248)

De la iDempiere rofereastră: Import cont

descriere: Import Valoare cont

Ajutor: Fereastra Valoare Cont este un tabel temporar care se foloseşte când importăm date externe în sistem. Selectând butonul 'Proces' fie se vor adăuga sau modifica înregistrările corespunzătoare.TAB: Import Cont

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Import cont - Import Cont - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1)
Yes-No
Import Account Import Cont Import Valoare Cont null I_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Name Nume Element Numele Elementului null ElementName
character varying(60)
String
Element Element Cont Contul identifică, unic, un Tip de Cont. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de Plan de Conturi. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Account Type Tipul Contului Indică tipul contului Tipurile valide de cont sunt : A - Activ, E - Cheltuială, L - Pasiv, O- Capital propriu, R -Venit şi M- Memo. Tipurile de cont sunt utilizate pentru a determina ce TVA se aplică, dacă se aplică, validând creanţele şi datorii-creditori pentru parteneri. Conturile Memo se ignoră la nivel de control de bilanţ contabil. AccountType
character(1)
List
Account Sign Semn Cont Indică semnul natural al Contului, de Debit sau de Credit Soldul acestui Cont poate fi Debit sau Credit. Dacă este stabilit ca Natural, semnul contului pentru un cont de activ sau de cheltuială este Debit (ex. negativ dacă este un cont creditor). AccountSign
character(1)
List
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1)
Yes-No
Parent Key Cod Părinte Cod dacă elementul este Părinte null ParentValue
character varying(40)
String
Parent Account Cont Părinte Contul Părinte null ParentElementValue_ID
numeric(10)
Table
Post Actual Înregistrare reală Se pot înregistra valorile reale Înregistrare reală indică dacă pot fi înregistrate valori reale în acest cont. PostActual
character(1)
Yes-No
Post Budget Înregistrare Buget Se pot înregistra valorile bugetare Înregistrare Buget indică dacă valorile bugetare pot fi înregistrate în acest cont. PostBudget
character(1)
Yes-No
Post Statistical Înregistrare Statistică În acest cont se înregistrează cantităţi statistice. null PostStatistical
character(1)
Yes-No
Post Encumbrance Înregistrare extra-contabilă În acest cont se înregistrază angajamente null PostEncumbrance
character(1)
Yes-No
Document Controlled Controlat de Document Controlează contul - Dacă un cont este controlat de document, nu puteţi opera manual în el null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Default Account Cont Implicit Nume al Coloanei Contului Implicit null Default_Account
character varying(30)
String
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10)
Table
Import Accounts Import Conturi Importă Planul de conturi Importă conturile şi ierarhia lor şi opţional actualizează conturile implicete.

Actualizarea Conturilor Implicite modifică segmentul de conturi naturale a conturilor utilizate (ex. contul 01-240 devine 01-300). Dacă creaţi o combaţie nou, vechiul cont (ex. 01-240) va rămâne, altfel se înlocuieşte. Dacă selectaţi aceasta, asiguraţi-vă că nu multiplicaţi conturile implicite utilizând un cont natural şi că AVEŢI O SALVARE (aţi efectuat, în prealabil, un backup) !!

Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date.

Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.