Organizaţie (fereastră ID-110)

De la iDempiere rofereastră: Organizaţie

descriere: Întreţine Organizaţiile

Ajutor: Fereastra Organizaţie vă permite să definiţi şi întreţineţi entităţile Organizaţionale. O Organizaţie este de obicei o entitate legală sau o subunitate pentru care documentele şi tranzacţiile sunt prelucrate.TAB: Organizaţie

descriere: Defineşte Organizaţiile


Ajutor Tabul "Organizaţie" permite definirea unei Organizaţii. Fiecare Organizaţie are o Cheie şi un Nume, şi opţional, o Descriere. Cânde se adaugă o organizaţie nouă trebuie să reporniţi aplicaţia pentru a avea acces al noua organizaţie


Fișier:Organizaţie - Organizaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Strategie replicare Date Strategie replicare Date Strategie replicare determină cum se replică (actualizează) tabelele AD_ReplicationStrategy_ID
numeric
Table Direct
TAB: Info Organizaţie

descriere: Informaţii detaliate despre Organizaţie


Ajutor Tabul "Info Organizaţie" este utilizat la definirea adresei, identificatorului DUNS şi identificatorului de TVA a Organizaţiei.


Fișier:Organizaţie - Info Organizaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Organization Type Tipul Organizaţiei Tipul Organizaţiei vă permite să împărţiţi organizaţiile pe categorii Tipul Organizaţiei vă permite să împărţiţi organizaţiile pe categorii pentru raportare AD_OrgType_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Organization Organizaţie mamă Organizaţie mamă (superioară) Organizaţia mamă - nivelul următor în ierarhia organizaţională. Parent_Org_ID
numeric(10)
Table
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Ship Warehouse Depozit livrare directă Depozitul virtual utilizat la înregistrarea recepţiilor şi livrărilor directe Depozitul de livrare directă va fi utilizat pentru înregistrarea tranzacţiilor de materiale referitoare la livrările directe la şi de la această organizaţie. DropShip_Warehouse_ID
numeric(10)
Table
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Number Utilizat pentru EDI - Pentru detalii vezi www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11) NOT NULL
String
Tax ID ID TVA Numărul de înregistrare pentru TVA null TaxID
character varying(20) NOT NULL
String
Supervisor Supervizor Supervizor pentru acest utilizator sau această organizaţie - utilizat pentru extindere şi aprobare Supervizor indică cine va fi utilizat pentru înaintarea şi extinderea documentelor tipărite în cazul acestui utilizator - sau pentru aprobări. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Calendar Calendar Nume Calendar Contabil Identifică, unic, un calendar contabil. Se pot utiliza mai multe calendare. De exemplu, aveţi nevoie de un calendar standard de la 1 Ian la 31 Dec. şi de un calendar fiscal de la 1 Iulie la 30 Iunie. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Phone Telefon Identifică un număr de telefon Câmpul Telefon identifică un număr de telefon Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Identifică al doilea număr de telefon. Câmpul Telefon 2 identifică al doilea număr de telefon. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Număr facsimil Fax identifică un număr de facsimil pentru acest Partener sau pentru această Locaţie Fax
character varying(40)
String
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Contabilitate

descriere: Contabilitatea Societăţii


Ajutor Tabul Contabilitate defineşte parametri impliciţi de contabilitate utilizaţi de această Organizaţie.


Fișier:Organizaţie - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Inter-Organization Inter-Organizaţie Organizaţie validă pentru documente inercompanii Câmpul Inter-Organizaţie identifică o organizaţie care poate fi folosită de această Organizaţie pentru documente intercompanii. AD_OrgTo_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Intercompany Due From Acct Asociaţi conturi curente Intercompany Due From / Cont de venituri Asociaţi conturi curente arată contul ce reprezintă bani datoraţi acestei organizaţii de către alte organizaţii.

IntercompanyDueFrom_Acct

IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due To Acct Asociaţi creanţe Intercompany Due To / Cont de cheltuieli Asociaţi Creanţe arată contul ce reprezintă bani datoraţi altor organizaţii . IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Atribuire Org

descriere: Atribuire Utilizator la Organizaţie


Ajutor Atribuie Utilizatori la Organizaţie


Fișier:Organizaţie - Atribuire Org - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Org Assignment Asignare Org Asignare către Organizaţia (tranzacţională) Asignare către organizaţie tranzacţională (centru de cost) C_OrgAssignment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.