Organizaţie Partener (Proces ID-246)

De la iDempiere roProces: Organizaţie Partener

descriere: Stabileşte şi verifică dreptul de proprietate a Organizaţiei asupra Partenerilor


Ajutor: Procesul vă permite să verificaţi sau modificaţi organizaţia proprietară a Partenerului şi a entităţilor sale dependente (Locaţie, Contact, Cont Bancar, Retragere)
Selectaţi fie un Grup de Parteneri sau un anumit Partener


Fișier:Organizaţie Partener - Proces (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.