Import Extras bancar (fereastră ID-277)

De la iDempiere rofereastră: Import Extras bancar

descriere: Import Extras bancar

Ajutor: nullTAB: Extras bancar

descriere: Import Extras bancar


Ajutor null


Fișier:Import Extras bancar - Extras bancar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1)
Yes-No
Import Bank Statement Import Extras Importul Extrasului bancar null I_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Statement Extras Extrasul bancar al contului Extrasul bancar identifică un Extras bancar unic pentru o perioadă de timp definită. C_BankStatement_ID
numeric(10)
Search
Bank statement line Linie extras Linie în extrasul bancar din această bancă Linie extras bancar identifică o tranzacţie unică (plată, încasare, retragere, cheltuială) la această bancă pentru o perioadă de timp definită. C_BankStatementLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Nr. Cont bancă Nr. Cont bancă null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Statement date Dată extras Data extrasului Câmpul Dată extras defineşte data extrasului. StatementDate
timestamp without time zone
Date
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10)
Integer
Reference No Nr. Referinţă Numărul cumpărătorului sau al furnizorului amplasat la partener. Nr Referinţă poate fi imprimat pe comenzi sau facturi pentru ca partenerul sa identifice mai repede înregistrările dumneavoastră. ReferenceNo
character varying(40)
String
Line Description Descriere Linie Descrierea Liniei null LineDescription
character varying(255)
String
Statement Line Date Dată linie extras Data liniei extrasului null StatementLineDate
timestamp without time zone
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Effective date Data efectivă Data când banii sunt disponibili Data efectivă indică data din care banii sunt disponibili în bancă. ValutaDate
timestamp without time zone
Date
Reversal Stornare Aceasta este o tranzacţie de stornare Caseta 'Stornare' indică dacă aceasta este o stornare a unei tranzacţii anterioare IsReversal
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code Cod monedă ISO Codul ISO 4217 din trei litere a monedei Pentru detalii, consultaţi: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 , http://www.google.com/search?q=ISO+4217&btnI ISO_Code
character(3)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Amount Valoare tranzacţie Valoarea unei tranzacţii Valoare tranzacţie indică valorea unei singure tranzacţii. TrxAmt
numeric
Amount
Statement amount Total linie Total linie Total linie indică totalul operaţiilor pentru o singură linie a extrasului. StmtAmt
numeric
Amount
Charge Name Nume debitare Numele debitării null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Valoare profit Valoare profit Valoare profit indică orice profit plătit sau încasat pe un document InterestAmt
numeric
Amount
Charge amount Valoare încărcare Valoare încărcare Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară ChargeAmt
numeric
Amount
Memo Memo Text de tip Memo null Memo
character varying(255)
String
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerului null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Nr. factură Numărul documentului factură null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Document No Nr. document plată Numărul documentului de plată null PaymentDocumentNo
character varying(30)
String
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Type Tipul Tranzacţiei Tipul tranzacţiei cărţii de credit Indică tipul tranzacţiei care se supune aprobării Companiei de Cărţi de Credit. TrxType
character varying(20)
List
Match Bank Statement Corelare Extras bancar Corelare Info Extras bancar cu Parteneri, Facturi şi Plăţi. null MatchStatement
character(1)
Button
Import Bank Statement Import Extras bancar Import Extras bancar Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date. Processing
character(1)
Button
Create Payment Crează Încasare/Plată Crează Plată/Încasare din informaţiile din linia de extras bancar Crează Plată/Încasare din informaţiile din linia de extras bancar. Dacă valoarea tranzacţiei este negativă se va crea o plată, altfel se crează o încasare. CreatePayment
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No
EFT Statement Reference Referinţă Extras EFT Referinţă Extras Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Dată extras EFT Dată Extras Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul EFT EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
EFT Trx ID ID TrxTFE ID Tranzacţie Transfer Fonduri Electronice Informaţii de la TFE EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type Tip Trx TFE Tip Tranzacţie Transfer Fonduri Electronice Informaţii de la TFE EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No Nr. CecTFE Nr. Cec Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference Referinţă TFE Referinţă Transfer Fonduri Electronice Informaţii de la TFE EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo Memo EFT Memo Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee PrimitorTFE Informaţii Primitor Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Cont Primitor TFE Informaţii Cont Primitor de Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date Dată linie extras EFT Dată linie extras Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul EFT EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date Dată efectivă EFT Data monedei de Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul EFT EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency Monedă EFT Moneda Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Valoare TFE Cantitate Transfer Fonduri Electronice null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.