Factură (Furnizor) (fereastră ID-183)

De la iDempiere rofereastră: Factură (Furnizor)

descriere: Înregistrare Factură furnizor

Ajutor: Acest ecran permite afişarea şi înregistrarea Facturilor unui Furnizor. Facturile Furnizor pot fi generate şi din Comenzile de Achiziţie sau Notele de recepţie.TAB: Factură

descriere: Factură Furnizor


Ajutor Tabul Factură Furnizor defineşte parametrii unei Facturi, generată pentru un Partener de afaceri. Se constituie într-un cont creditor.


Fișier:Factură (Furnizor) - Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Comandă de Achiziţie Comandă de Achiziţie Comanda de Achiziţie este un document de control. Comanda de Achiziţie este completă când cantitatea comandată este aceeaşi cu cantitatea livrată sau facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Data comenzii Data comenzii Indică data la care s-a comandat un articol. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Referinţă auxiliară Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). POReference
character varying(20)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Tipul Documentului Destinaţie Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Data facturii Data tipărită pe factură Indică data tipărită pe factură. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat de la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Agent al companiei Client sau Agent al companiei Agent achizitor pentru document. Oricare Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Reducere tipărită Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Valoare încărcare Valoare încărcare Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Termen plată Termen de plată pentru acestă tranzacţie Termen de încasare pentru acestă tranzacţie C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Crează linii din Proces care va genera liniile unui document nou, bazat pe un document existent Procesul 'Crează Fromular' va crea un document nou, bazat pe informaţiile dintr-un document existent selectat de utilizator. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Generează recepţie/expediţie din factură Crează şi prelucrează o livrare din acestă factură Factura trebuie să fie completă şi corectă. GenerateTo
character(1)
Button
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Total linii Totalul tuturor liniilor din document Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Total general Suma totală a documentului Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Program plată valid null null IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute În contestaţie Documentul este în contestaţie Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copiază Linii Copiază Linii din altă Factură null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Procesează Factura null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Alocat(ă) Documentul este integral alocat pentru plată/încasare null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Linie Factură

descriere: Linie Factură Furnizor


Ajutor Tabul Linie Factură defineşte articolele sau preţurile pe o factură


Fișier:Factură (Furnizor) - Linie Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Grup Imobilizare Grupul Imobilizărilor Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Cantitate Cantitatea introdusă se bazează pe UM selectată Cantitatea introdusă este convertită prin UM a produsului de bază (ceea ce s-a definit în nomenclatorul de produse). QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitate facturată Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Preţ introdus Preţul introdus - preţul bazat pe UM selectată Preţul introdus se conveteşte la preţul actual bazat pe conversia Unităţii de Măsură. PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Preţ real Preţul real sau unitar, în valuta sursă şi UM de bază Preţul real sau preţul unitar indică preţul unui produs în valuta sursă şi în unitatea de măsură de bază, stabilită în nomenclatorul de produse (vezi fereastra Produs). PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Valoare TVA Valoare TVA pentru un document Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. TaxAmt
numeric
Amount
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Net per linie Valoarea netă per linie (Cantitate * Preţ Actual) fără Transport şi Taxe Indică valoarea netă a liniei bazată pe cantitate şi preţ actual. Nu se include nici o taxă sau cheltuială de transport suplimentară. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Linie Total Sumă Total linie inclusiv TVA Sumă Total linie LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Numai descriere Dacă e adevărat, linia e doar descriere şi nu tranzacţie Dacă o linie este Numai descriere, de ex. stocul nu se modifică. Nu se crează tranzacţii de contabilitate sau totalurile nu sunt incluse în document. Se utilizează pentru a adăuga linii suplimentare de descriere. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Costuri de debarcare

descriere: Costurile de debarcare alocate materialelor recepţionate


Ajutor Costurile de debarcare vă permit să alocaţi costuri pentru materiale recepţionate anterior. Exemple: costuri de transport, accize, asigurări etc.
Selectaţi fie o Recepţie, Linie Recepţie sau un Produs anume pentru alocarea acestor costuri.


Fișier:Factură (Furnizor) - Costuri de debarcare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Distribuire Cost Distribuirea costurilor de debarcare Modul în care sunt distribuite costurile de debarcare materialelor recepţionate LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Receipt Recepţie Document Recepţie Material Expediţie/Recepţie de Material M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Alocare Costuri de debarcare

descriere: Alocarea Costurilor de debarcare pentru Produs


Ajutor Se calculează când se elaborează factura


Fișier:Factură (Furnizor) - Alocare Costuri de debarcare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Sumă Sumă Sumă Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Bază Bază de calcul null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Linii Comenzi Conectate

descriere: Linii de Comenzi Achiziţie conectate cu acestă Linie de Factură


Ajutor null


Fișier:Factură (Furnizor) - Linii Comenzi Conectate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
TAB: Linii Recepţii Conectate

descriere: Linii de Notă de Recepţie conectate cu acestă Linie din Factură


Ajutor null


Fișier:Factură (Furnizor) - Linii Recepţii Conectate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: TVA Factură

descriere: TVA Factură Furnizor


Ajutor Tabul TVA Factură afişează totalul de TVA datorat, calculat din liniile facturii.


Fișier:Factură (Furnizor) - TVA Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Valoare TVA Valoare TVA pentru un document Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Valoare fără TVA Bază de calcul pentru valoarea TVA Indică baza de calcul pentru valoarea TVA. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Preţul include TVA TVA-ul e inclus în preţ Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

descriere: Invoice Payment Schedule


Ajutor null


Fișier:Factură (Furnizor) - Payment Schedule - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Invoice Payment Schedule Progam Plată Factură Progam Plată Factură Progamul de Plată a Facturilor determină când sunt scadente plăţile parţiale. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Progam plată Şablon Progam plată Informează când părţi din plată sunt scadente. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Dată scadenţă Data la care plata e scadentă Data la care plata e scadentă fară reduceri sau deduceri DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Suma scadentă Suma plăţii scadente Suma totală a plăţii scadente DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Dată reducere Ultima dată pentru plăţi cu reducere Ultima dată (calendaristică) când o deducere a reducerii la plată este permisă. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validează Validează Planificare plată null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Alocare plată

descriere: Alocarea facturilor pentru plăţi sau numerar


Ajutor null


Fișier:Factură (Furnizor) - Alocare plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Alocare Alocare plată/încasare null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Linie Jurnal de casă Linie Jurnal de Casă Linie Jurnal de Casă indică o linie unică într-un jurnal de casă. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Suma Suma într-o altă valută Indică suma pentru această linie de document. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.

Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.