Editare conţinut panou de bord (dashboard) (fereastră ID-50007)

De la iDempiere rofereastră: Editare conţinut panou de bord (dashboard)

descriere: null

Ajutor: nullTAB: Editare

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Editare conţinut panou de bord (dashboard) - Editare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(120) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column No Column No Dashboard content column number Dashboard content column number, not used by the swing client at the moment. ColumnNo
numeric(10)
Integer
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric
Number
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
HTML HTML null null HTML
text
Text Long
ZUL File Path ZUL File Path Absolute path to zul file Absolute path to zul file that is use to generate dashboard content ZulFilePath
character varying(255)
String
Goal Obiectiv Obiectivul Performanţei Obiectivul Performanţei indică cu ce se va măsura performanţa acestui utilizator. PA_Goal_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Fereastră Fereastră pentru introducere de date sau de afişare Câmpul Fereastră identifică o fereastră unică în sistem. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Goal Display Goal Display Type of goal display on dashboard Display goal on dashboard as html table or graph. GoalDisplay
character(1)
List
Collapsible Pliabil Indicator pentru natura panoului Indicator pentru natura panoului (pliabil sau static) IsCollapsible
character(1) NOT NULL
Yes-No
Collapsed By Default Pliat implicit Indicator pentru a marca starea iniţială a grupului de câmpuri pliabile null IsCollapsedByDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Dashboard Show in Dashboard Show the dashlet in the dashboard null IsShowInDashboard
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Embed Report Content Embed Report Content Embed report content into dashboard null IsEmbedReportContent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameters Process Parameters Comma separated process parameter list A list of name value pair process parameter separated by comma ProcessParameters
character varying(2000)
String
TAB: Translation

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Editare conţinut panou de bord (dashboard) - Translation - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dashboard Content PA_DashboardContent_ID null null PA_DashboardContent_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.