Valută (fereastră ID-115)

De la iDempiere rofereastră: Valută

descriere: Întreţine valutele

Ajutor: Această fereastră defineşte orice valută care va fi folosită în documente şi rapoarte. Veţi defini valutele folosite la nivelul Sistem şi veţi adăuga valute la nivelul Societate doar pentru valutele statistice (ex valute instabile).TAB: Valută

descriere: Defineşte Valuta


Ajutor Tabul Valută defineşte orice monedă cu care veţi face operaţii sau în care veţi raporta.


Fișier:Valută - Valută - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
EMU Entry Date Data intrării în UEM Data când moneda s-a alăturat (se va alătura) la UEM Data intrării în UEM defineşte data când această monedă a intrat sau va intra în Uniunea Economică şi Monetară. EMUEntryDate
timestamp without time zone
Date
EMU Rate Curs euro Cursul oficial al euro Cursul oficial utilizat la convertirea acestei valute în Euro. EMURate
numeric
Number
The Euro Currency Euro Această valută este Euro Caseta de validare 'Euro' este utilizată pentru a arăta că această valută este Euro. IsEuro
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMU Member Membru UEM Această monedă este membră a Uniunii Monetare Europene Caseta de validare Membru UME este utilizată pentru a arăta că această monedă este membră a Uniunii Monetare Europene. IsEMUMember
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Currency Code Cod monedă ISO Codul ISO 4217 din trei litere a monedei Pentru detalii, consultaţi: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 , http://www.google.com/search?q=ISO+4217&btnI ISO_Code
character(3) NOT NULL
String
Symbol Simbol monedă Simbolul monedei (utilizat numai pentru tipărire) "Simbol Monedă" defineşte simbolul care se va tipări atunci când se foloseşte această monedă. CurSymbol
character varying(10)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Precizie standard Regulă de rotunjire a sumelor calculate Precizie standard defineşte numărul de zecimale cu care sumele vor fi rotunjite la tranzacţiile de contabilitate sau documente. StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Precizie stabilire preţ Rotunjire utilizată la calculul stabilirii preţului Precizie stabilire preţ defineşte numărul de zecimale cu care se va face rotunjirea sumelor la calcularea preţurilor. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Traducere

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Valută - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Symbol Simbol monedă Simbolul monedei (utilizat numai pentru tipărire) "Simbol Monedă" defineşte simbolul care se va tipări atunci când se foloseşte această monedă. CurSymbol
character varying(10)
String
TAB: Contabilitate

descriere: Currency Accounting


Ajutor Tabul Contabilitate defineşte parametrii de contabilitate folosiţi pentru operaţii care includ valută. Notă: dacp nu se definesc, se vor folosi conturile implicite ale Schemei de Contabilitate


Fișier:Valută - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Realized Gain Acct Realized Gain Acct Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Realized Loss Acct Realized Loss Acct Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Cursuri de Conversie

descriere: Defineşte cursurile de conversie valutară


Ajutor Tabul Cursuri de Conversie permite definirea cursurilor utilizate când se conveteşte o valută sursă în contabilitate sau la raportarea în valută. Reţineţi că se utilizează numai cursul de multiplicare. Cursul de divizare se foloseşte numai la vizualizare.


Fișier:Valută - Cursuri de Conversie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Conversion Rate Curs conversie Cursul utilizat pentru convertirea valutei Cursul de Conversie defineşte cursul (multiplicare sau divizare) utilizat când se converteşte o valută sursă într-un cont de valută. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To În valuta Valuta destinaţie "În Valuta" defineşte valuta destinaţie pentru acest curs de conversie. C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Curs de multiplicare Cursul de multiplicare a sursei pentru a calcula destinaţia. Pentru a converti numărul Sursă în numărul Destinaţie, Sursa este multiplicată prin cursul de multiplicare. Dacă se introduce Cursul de Multiplicare, atunci Cursul de Divizare se va calcula automat. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Curs divizare La convertirea numărului sursă în număr destinaţie, sursa este divizată La convertirea numărului sursă în număr destinaţie, sursa este împărţită la curs. Dacă introduceţi un Curs de divizare, Cursul de multiplicare se va calcula automat. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.