Banca (fereastră ID-158)

De la iDempiere rofereastră: Banca

descriere: Administrează Banca

Ajutor: Fereastra "Banca" este utilizată la definirea băncilor şi a conturilor asociate cu o Organizaţie sau un PartenerTAB: Banca

descriere: Întreţine bancă


Ajutor Tabul Banca defineşte o bancă, care este utilizată de o Organizaţie sau un Partener de afaceri. Fiecare Bancă se va identifica prin Nume, Adresă, Nr Rutare şi Cod Swift.


Fișier:Banca - Banca - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Banca proprie pentru această Org. Banca pentru această Organizaţie Indică dacă această bancă este proprie Organizaţiei. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code Cod BIC Cod BIC sau Swift The Swift Code (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) or BIC (Bank Identifier Code) is an identifier of a Bank. The first 4 characters are the bank code, followed by the 2 character country code, the two character location code and optional 3 character branch code. For details see http://www.swift.com/biconline/index.cfm SwiftCode
character varying(20)
String
TAB: Cont

descriere: Întreţine contul de bancă


Ajutor Tabul Cont este utilizat la definirea unuia sau a multor conturi pentru o Bancă. Fiecare cont are un număr unic şi o monedă.


Fișier:Banca - Cont - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Banca Banca Banca este un identificator unic pentru această Organizaţie sau pentru un Partener cu care această Organizaţie tranzacţionează. C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Basic Bank Account Number The Basic (or Domestic) Bank Account Number is used in Bank transfers (see also IBAN). For details see ISO 13616 and http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN Număr Cont Bancar Internaţional Dacă banca asigură un Cont Bancar Internaţional, introduceţi-l aici.

Detalii ISO 13616 and http://www.ecbs.org. Numărul de cont are maxim 22 caractere (fără spaţii). Număr Cont Bancar Internaţional se scrie adeseori cu spaţiu după fiecare grup de 4 caractere. Nu introduceţi spaţii în Adempiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Tipul Contului bancar Tipul Contului bancar Câmpul Tipul Contului bancar indică tipul acestui cont (profit, curent, etc). BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit Limită credit Valoarea creditului permis Câmpul Limită credit indică limita creditului pentru acest cont. CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Sold curent Sold curent Câmpul Sold curent indică soldul curent în acest cont. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number
TAB: Document bancar

descriere: Întreţine Documentele bancare


Ajutor În acest tab se definesc documentele utilizate pentru acest cont bancar. Se pot defini formatul şi numărul cecului sau altui tip de document de plată


Fișier:Banca - Document bancar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Bank Account Document Document bancar Cecuri, Transferuri, etc. Documente bancare generate sau jurnalizate C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next Numărul următor Următorul număr care va fi utilizat Numărul următor indică următorul număr care se va utiliza pentru acest document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Format tipărire Cec Formatul de tipărire a Cecului la imprimantă Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
TAB: Bank Account Processor

descriere: Maintain Bank Account Payment Processors


Ajutor null


Fișier:Banca - Bank Account Processor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Procesor de plată Procesor de plată pentru plăţi electronice Indică procesorul care va fi utilizat pentru plăţi electronice C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Statement Loader

descriere: Definition of Bank Statement Loader (SWIFT, OFX)


Ajutor The loader definition privides the parameters to load bank statements from EFT formats like SWIFT (MT940) or OFX. The required parameters depend on the actual statement loader class


Fișier:Banca - Statement Loader - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Bank Statement Loader Încărcător de extras Definiţia Încărcătorului de Extras bancar (SWIFT, OFX) Definiţia Încărcătorulu asigură parametrii de încărcare a extrasului bancar din formate de TFE ca SWIFT (MT940) sau OFX C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID ID Instituţie Financiră ID-ul Instituţiei Financire/Băncii Depinzînd de încărcător ar putea necesita un ID al instituţiei financiare FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID ID sucursală ID sucursală bancă Depinzând de încărcător, s-ar putea să trebuiască să asiguraţi un ID Sucursală bancă BranchID
character varying(20)
String
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Cod Numeric Personal null PIN
character varying(20)
String
User ID ID Utilizator ID Utilizator ID Utilizator identifică un utilizator şi permite accesul acestuia la înregistrări sau procese. UserID
character varying(60)
String
Password Parola Parolă de orice lungime (case sensitive)

Parola pentru acest Utilizator.Parolele sunt cerute pentru a identifica utilizatorii autorizaţi.Puteţi schimba parola via Proces", Reset Parolă ".

Password
character varying(60)
String
Host Address Adresă gazdă Adresa gazdei URL sau DNS Adresă gazdă identifică URL-ul sau DNS-ul gazdei destinaţie HostAddress
character varying(60)
String
Host port Port Gazdă Portul de comunicare a Gazdei "Port Gazdă" identifică portul de comunicare cu gazda. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Adresa Proxy Adresa serverului proxy Adresa Proxy trebuie să fie definită dacă trebuie să treceţi printr-un firewall pentru a avea acces la procesorul de plată. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Port Proxy Portul serverului proxy Portul Proxy. identifică portul pentru serverul proxy ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Logon Proxy Logon of your proxy server Proxy Logon identifică ID Logon pentru serverul proxy. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Parola Proxy Parola serverului proxy Parola Proxy identifică parola pentru serverul proxy. ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name Nume Fişier Numele fişierului local sau al URL-ului Nume al unui fişier în directorul local URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Statement Loader Class Class name of the bank statement loader The name of the actual bank statement loader implementing the interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Format dată Formatul de dată utilizat la introducere De obicei, formatul de dată se detectează, dar uneori trebuie definit. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Data ultimei execuţii Data la care s-a executat procesul Data ultimei execuţii indică ultima dată când un proces a fost executat. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Contabilitate

descriere: Întreţine parametri de contabilizare a bancilor


Ajutor Tabul Contabilitate se utilizează la definirea conturilor folosite pentru tranzacţii cu această Bancă.


Fișier:Banca - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Cont la bancă Contul în care se înregistrează operaţiile cu banca. null B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Banca în tranzit Sume în curs de decontare Banca în Tranzit identifică contul utilizat pentru sume în curs de decontare. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Numerar nealocat Contul de clearing numerar nealocat Recipise nealocate la facturi B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Selectare plată AP Payment Selection Clearing Account null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Cheltuieli bancare cu dobânzile Cont Cheltuieli bancare cu dobânzile Contul Cheltuieli bancare cu dobânzile identifică contul utilizat pentru înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Venituri din dobânzi bancare Cont Venituri din dobânzi bancare Contul Venituri din dobânzi bancare identifică contul utilizat pentru înregistrarea veniturilor din dobânzi la această bancă. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.