Plăţi electronice (fereastră ID-303)

De la iDempiere rofereastră: Plăţi electronice

descriere: Process Payment Patches for EFT

Ajutor: Electronic Fund Transfer Payment Batch.TAB: Plată Electronică

descriere: null


Ajutor Transfer Fond prin Plată Electronică


Fișier:Plăţi electronice - Plată Electronică - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Payment Batch Plată electronică Plată electronică Electronic Fund Transfer Payment Batch. C_PaymentBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Processor Procesor de plată Procesor de plată pentru plăţi electronice Indică procesorul care va fi utilizat pentru plăţi electronice C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Processing date Dată Procesare null null ProcessingDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Procesează acum null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Plată

descriere: View Payment Information


Ajutor null


Fișier:Plăţi electronice - Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Batch Plată electronică Plată electronică Electronic Fund Transfer Payment Batch. C_PaymentBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr Document Document sequence number of the document Numărul documentului este generat, de obicei, automat de către sistem şi determinat de tip document al documentului. Dacă documentul nu este salvat, numărul preliminar este afişat în "<>".

Dacă tipul document al documentului nu are definită o secventă automat, câmpul este gol când se crează un document nou. Aceasta se întâmplă la documentele care au un număr extern (ex. factura furnizorului). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul generează un număr. Secvenţa de documt utilizată pentru acest număr de rezervă este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Încasare Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Plată în avans Plata/Încasarea este în avans Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Plată peste/sub Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.

Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.

OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Metoda de plată Metoda de plată Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct) TenderType
character(1) NOT NULL
List
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.