Detalii operaţii contabile (fereastră ID-162)

De la iDempiere ro



fereastră: Detalii operaţii contabile

descriere: Interogarea Operaţiilor contabile

Ajutor: Permite consultarea operaţiilor contabile



TAB: Contabilitate

descriere: Vizualizare detalii Contabilitate


Ajutor null


Fișier:Detalii operaţii contabile - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Înregistrare ID de Înregistrare directă internă ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări.

Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut.

Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Period Perioadă Perioadă a Calendarului Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Cont Contul utilizat Contul (natural) utilizat Account_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sub Account Număr null null C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Din locaţia Locaţia din care s-a mutatat stocul Din Locatia indică locaţia din care s-a mutatat produsul. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To În locaţia Locaţia în care s-a mutatat stocul În Locatia indică locaţia în care s-a mutatat produsul. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
User Element 1 Text null null UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 Împrospătează tot null null UserElement2_ID
numeric(10)
ID
GL Category Categorie de Jurnal Categorie de Jurnal Categoria de Jurnal este o metodă opţională, definită de utilizator, pentru gruparea (totalizarea) liniilor din jurnal. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Budget Buget Jurnal Buget Jurnal Buget identifică bugete definite de utilizator. Acestea pot fi utilizate în raportare ca o comparaţie faţă de valorile reale. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Source Debit Debit sursă Valoare Debit sursă Valoare Debit sursă indică valoarea creditului pentru această linie din sursă. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Credit sursă Valoare Credit sursă Indică valoarea creditului pentru această linie din sursă. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Debit contabilizat Valoarea debitului contabilizat "Valoare debit" indică valoarea tranzacţiei convertită în contabilitatea monezii acestei Organizaţii AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Credit contabilizat Valoarea creditului contabilizat 'Valoare credit' indică valoarea tranzacţiei convertită în contabilitatea monezii acestei Organizaţii AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.