Import Price List (fereastră ID-53071)

De la iDempiere ro



fereastră: Import Price List

descriere: Import Price Lists

Ajutor: The Import Price List Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.



TAB: Import Price List

descriere: Import Price Lists


Ajutor null


Fișier:Import Price List - Import Price List - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Import Price List Import Price List null null I_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
ISO Currency Code Cod monedă ISO Codul ISO 4217 din trei litere a monedei Pentru detalii, consultaţi: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 , http://www.google.com/search?q=ISO+4217&btnI ISO_Code
character varying(3)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Precision Precizie preţ Precizia (nr de zecimale) a preţului Preţurile din lista de preţ se vor rotunji cu precizia introdusă. Acest lucru vă permite să aveţi preţuri sub precizia valutei, de ex $0.005. Introduceţi numărul de zecimale sau -1 pentru a nu rotunji. PricePrecision
numeric
Integer
Sales Price list Listă Preţuri de vânzare Aceasta este o Listă cu Preţuri de vânzare Caseta de validare Listă Preţuri de vânzare indică dacă această listă de preţuri este utilizată pentru operaţii de vânzare. IsSOPriceList
character(1)
Yes-No
Price includes Tax Preţul include TVA TVA-ul e inclus în preţ Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. IsTaxIncluded
character(1)
Yes-No
Enforce price limit Forţează limită preţ Nu permite preţuri sub Preţ limită Caseta de validare Forţează Limită preţ arată că preţurile nu pot fi sub 'Preţ limită' la Comezi şi Facturi. EnforcePriceLimit
character(1)
Yes-No
Price List Version Ver. Listă de preţ Identifică o instanţă unică a Listei de preţuri Fiecare Listă de preţ poate avea mai multe versiuni. Cea mai frecventă utilizare este de a indica datele calendaristice pentru care este validă Lista de preţuri. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Product Key Cod Produs Codul Produsului - cheia de căutare null ProductValue
character varying(40)
String
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric
Costs+Prices
Standard Price Preţ unitar Preţ unitar Preţ unitar indică preţul normal al unui produs din această listă preţuri. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Preţ limită Preţul cel mai mic al unui produs Preţ limită indică preţul cel mai mic al unui produs declarat în moneda Listei de preţuri. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerul de afaceri - cheia de căutare null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Break Value Valoare palier Valoarea de jos a nivelului palierului de reducere comercială Cantitatea sau Suma de pornire pentru nivelul palierului BreakValue
numeric
Number
UOM Code Cod UM UOM EDI X12 Code Codul Unitate de Măsură indică Cod Data Element EDI X12 (Unitate sau Baza de Măsurare) X12DE355
character varying(4)
String
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Price Lists Import Price Lists Imports price lists from a file into the application null Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.