Depozit şi Locatori (fereastră ID-139)

De la iDempiere rofereastră: Depozit şi Locatori

descriere: Întreţine Depozitele şi Locatorii

Ajutor: Această fereastră defineşte orice Depozit, Locator şi parametrii de contabilitate care se vor folosi pentru stocuri.TAB: Depozit

descriere: Depozit


Ajutor Tabul Depozit defineşte fiecare depozit utilizată la depozitarea produselor.


Fișier:Depozit şi Locatori - Depozit - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Transit În tranzit Mişcarea este în tranzit Mişcarea materialului este în tranzit: s-a expediat dar încă nu s-a primit.

Tranzacţia va fi finalizată atunci când se vor finaliza confirmările.

IsInTransit
character(1)
Yes-No
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Location (Address)
Element Separator Separator Element Separator Element Separator Element defineşte delimitatorul tipărit între elementele structurii. Separator
character(1) NOT NULL
String
Source Warehouse Depozit sursă Depozit (opţional) pentru reaprovizionare Dacă este selectată, depozitul se va utiliza la reaprovizionarea produselor. M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Replenishment Class Replenishment Class Clasă particularizată pentru a calcula Cantitatea Comandată Dacă selectaţi o clasă particularizată, trebuie să creaţi o clasă, să o implementaţi în org.compiere.util.ReplenishInterface şi să o stabiliţi la nivel de depozit ReplenishmentClass
character varying(60)
String
Disallow Negative Inventory Disallow Negative Inventory Negative Inventory is not allowed in this warehouse If checked, any transaction that results in the onhand inventory being driven negative will be prevented. IsDisallowNegativeInv
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Locator

descriere: Locator


Ajutor Tabul Locator defineşte toţi Locatorii pentru aceată depozit.


Fișier:Depozit şi Locatori - Locator - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Relative Priority Prioritate relativă Unde stocul poate fi ales din prima Prioritate relativă indică locaţia din care se alege întâi, dacă un produs este depozitat în mai mulţi locatori. (100 = prioritatea cea mai mare) PriorityNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Aisle (X) Interval (X) Dimensiunea X (ex. interval, rând) Dimensiunea X indică intervalul sau rândul în care este localizat un produs. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Compartiment (Y) Dimensiune Y , ex. compartiment Dimensiune Y indică compartimentul în care este localizat un produs Y
character varying(60)
String
Level (Z) Nivel (Z) Dimensiune Z , ex., Nivel Dimensiune Z indică Nivelul la care este un produs. Z
character varying(60)
String
TAB: Detalii stoc

descriere: Arată cantitatea deţinută din fiecare produs în această depozit


Ajutor null


Fișier:Depozit şi Locatori - Detalii stoc - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
On Hand Quantity Cant. existentă Cantitate existentă Cantitate existentă indică cantitatea existentă dintr-un produs în depozit. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
Date last inventory count Ultima inventariere Data ultimei numărări a stocului Ultima data la care s-a numărat stocul indică ultima dată când s-a făcut o numărare de stoc DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
Reserved Quantity Cant. rezervată Cantitate rezervată Cantitate rezervată indică cantitatea dintr-un produs, care este curent rezervată. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Ordered Quantity Cant. comandată Cantitate comandată Cantitate Comandată indică cantitatea care s-a comandat dintr-un produs. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Replanificare

descriere: Defineşte Replanificarea Produsului


Ajutor Tabul Replanificare defineşte modul de replanificare a cantităţilor. Aceasta se foloseşte la automatizarea comenzilor. Dacă doriţi un tip de replanificare propriu, trebuie să implementaţi o clasă org.compiere.util.ReplenishInterface şi să o stabiliţi la nivel de depopzit.


Fișier:Depozit şi Locatori - Replanificare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Tipul Reaprovizionării Metodă pentru a comanda din nou un produs Tipul Reaprovizionării indică dacă acest produs va fi comandat manual, comandat când cantitatea este sub cea minimă sau comandată când este sub cantitatea maximă. ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Nivel Minim Nivel minim de stoc pentru acest produs Arată cantitatea stocabilă minimă din acest produs. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Nivel Maxim Nivel maxim de stoc pentru acest produs Arată cantitatea maximă stocabilă din acest produs. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Depozit sursă Depozit (opţional) pentru reaprovizionare Dacă este selectată, depozitul se va utiliza la reaprovizionarea produselor. M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
TAB: Contabilitate

descriere: Contabilitatea Stocurilor


Ajutor Tabul Contabilitatea Stocurilor defineşte parametrii de contabilitate utilizaţi la inventar în acea depozit


Fișier:Depozit şi Locatori - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Diferenţe depozit Cont Diferenţe depozit Cont Diferenţe depozit arată contul folosit la înregistrarea diferenţelor identificate în timpul iventarierii stocurilor. W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Tranzacţii Produse

descriere: Mişcări de stoc


Ajutor null


Fișier:Depozit şi Locatori - Tranzacţii Produse - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Inventory Transaction Tranzacţie stoc null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Cant. mişcată Cantitatea de produs mişcată Cantitatea Mişcată arată cantitatea de produs care s-a mişcat. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Data mişcării Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Tipul mişcării Metoda de mişcare a stocului Indică tipul mişcării (intrare, ieşire, în producţie, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Shipment/Receipt Line Linie Expediţie/Recepţie Linie în documentul de Expediţie sau Recepţie Linie Expediţie/Recepţie indică o linie unică într-un document de Expediţie/Recepţie M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Linie Inventar Linie unică într-un document de inventariere Linie Inventar indică linia dintr-un document de inventariere pentru această tranzacţie. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Linie Mişcare Linie document de mişcare inventar Linie Mişcare indică linia documentului de mişcare pentru această tranzacţie (dacă este aplicabilă) M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Linie producţie Linie din document reprezentând o producţie Linie Producţie indică linia de document a producţiei (dacă este aplicabilă) pentru acestă tranzacţie M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.