Părinte Cotă taxă (fereastră ID-53022)

De la iDempiere rofereastră: Părinte Cotă taxă

descriere: Întreţine taxele şi cotele lor

Ajutor: Fereastra Cotă taxă defineşte taxele utilizate în categoriile de taxe.
TAB: Taxa părinte

descriere: Definiţia taxei


Ajutor Fereastra Cotă taxă defineşte taxele utilizate pentru fiecare categorie de taxă. De exemplu : Taxele de vânzare trebuie definite pentru fiecare stat (în SUA) în care se aplică.
Dacă aveţi mai multe taxe creaţi o taxă de grupare cu total cotă aproximativ şi cu cotele taxelor efective indicând taxa de grupare ca părinte. Când se introduc liniile de comandă sau de factură se estimată taxa, iar taxa corectă va fi calculată la procesarea documentului. Taxa se calculează întotdeauna din valoarea netă. Dacă o taxă are ca taxă de bază valoarea netă a liniei şi o altă taxă atunci trebuie ajustat procentajul pentru a obţine valoarea corectă.
Valabil de la / la este determinată de către taxa părinte.


Fișier:Părinte Cotă taxă - Taxa părinte - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Categorie de Taxă Categorie de Taxă Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt Exceptare TVA Partenerul este scutit de TVA Dacă un partener e scutit de TVA se utilizeză rata taxei de scutire. Pentru aceasta trebuie să stabiliţi o rată a taxei cu o rată de 0% şi să indicaţi că aceasta este rata dumneavoastră a taxei de scutire . IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Necesită certificat TVA Această rată a taxei necesită ca partenerul să fie scutit de TVA Necesită certificat TVA arată că e nevoie de un certificat de taxă pentru ca acest partener să fie scutit de TVA. RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Nivel Document Taxa se calculează la nivelul documentului
      Daca taxa e calculată la nivelul documentului, toate liniiile cu această rată de taxă sunt adăugate înainte de a calcula taxa totală pentru document .
      Altfel taxa e calculată per linie şi apoi adunată .
     Datorită rotunjirilor, suma poate să difere .
    
IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Taxă nedeductibilă Această taxă nu este deductibilă Se foloseşte în cazul facturii furnizor şi face distincţia între TVA deductibilă şi taxă nedeductibilă. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax TVA Părinte TVA Părinte indică o taxă care grupează mai multe taxe TVA Părinte indică o taxă care este referinţă pentru mai multe taxe. Acesta vă permite să încărcaţi mai multe taxe pe un document by prin introducerea Taxei Părinte Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type Tip Vânzare/Cumpărare Taxele vânzări se aplică în situaţii de vânzări, Taxele de Achiziţie în situaţii de achiziţionări Taxe Vânzări: se aplica la vânzare-de ex. TVA Vânzări

Taxe Cumparari: se aplica la cumparare - ex. TVA Cumparari

SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Rate Curs Curs, cotă TVA sau curs de schimb valutar Curs indică procentul cu care se multiplică sursa pentru a obţine TVA-ul sau valoarea de schimb. Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Regulă null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Taxă copil

descriere: Taxă copil


Ajutor Fereastra Cotă taxă defineşte taxele utilizate pentru fiecare categorie de taxă. De exemplu : Taxele de vânzare trebuie definite pentru fiecare stat (în SUA) în care se aplică.
Dacă aveţi mai multe taxe creaţi o taxă de grupare cu total cotă aproximativ şi cu cotele taxelor efective indicând taxa de grupare ca părinte. Când se introduc liniile de comandă sau de factură se estimată taxa, iar taxa corectă va fi calculată la procesarea documentului. Taxa se calculează întotdeauna din valoarea netă. Dacă o taxă are ca taxă de bază valoarea netă a liniei şi o altă taxă atunci trebuie ajustat procentajul pentru a obţine valoarea corectă.
Valabil de la / la este determinată de către taxa părinte.


Fișier:Părinte Cotă taxă - Taxă copil - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Category Categorie de Taxă Categorie de Taxă Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
SO Tax exempt Exceptare TVA Partenerul este scutit de TVA Dacă un partener e scutit de TVA se utilizeză rata taxei de scutire. Pentru aceasta trebuie să stabiliţi o rată a taxei cu o rată de 0% şi să indicaţi că aceasta este rata dumneavoastră a taxei de scutire . IsTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Requires Tax Certificate Necesită certificat TVA Această rată a taxei necesită ca partenerul să fie scutit de TVA Necesită certificat TVA arată că e nevoie de un certificat de taxă pentru ca acest partener să fie scutit de TVA. RequiresTaxCertificate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Level Nivel Document Taxa se calculează la nivelul documentului
      Daca taxa e calculată la nivelul documentului, toate liniiile cu această rată de taxă sunt adăugate înainte de a calcula taxa totală pentru document .
      Altfel taxa e calculată per linie şi apoi adunată .
     Datorită rotunjirilor, suma poate să difere .
    
IsDocumentLevel
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Tax Taxă nedeductibilă Această taxă nu este deductibilă Se foloseşte în cazul facturii furnizor şi face distincţia între TVA deductibilă şi taxă nedeductibilă. IsSalesTax
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent Tax TVA Părinte TVA Părinte indică o taxă care grupează mai multe taxe TVA Părinte indică o taxă care este referinţă pentru mai multe taxe. Acesta vă permite să încărcaţi mai multe taxe pe un document by prin introducerea Taxei Părinte Parent_Tax_ID
numeric(10)
Table
SO/PO Type Tip Vânzare/Cumpărare Taxele vânzări se aplică în situaţii de vânzări, Taxele de Achiziţie în situaţii de achiziţionări Taxe Vânzări: se aplica la vânzare-de ex. TVA Vânzări

Taxe Cumparari: se aplica la cumparare - ex. TVA Cumparari

SOPOType
character(1) NOT NULL
List
Tax Indicator Cod Taxă Forma scurtă pentru Taxa pe Valoare Adăugată care să fie tipărită pe documente Indicator TVA identifică prescurtarea referitor la o taxă care va apare pe document. TaxIndicator
character varying(10)
String
Rate Curs Curs, cotă TVA sau curs de schimb valutar Curs indică procentul cu care se multiplică sursa pentru a obţine TVA-ul sau valoarea de schimb. Rate
numeric NOT NULL
Number
Rule Regulă null null AD_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10)
Table
To În ţara Ţara de destinaţie "În ţara" indică ţara de destinaţie a unui document To_Country_ID
numeric(10)
Table
Region Regiune Identifică o zonă geografică Regiunea identifică o Regiune unică în această Ţară. C_Region_ID
numeric(10)
Table
To În regiunea Regiunea de destinaţie "În regiunea" indică regiunea (pentru Romînia, judeţul) de destinaţie a unui document To_Region_ID
numeric(10)
Table
TAB: Tax ZIP

descriere: Tax Postal/ZIP


Ajutor For local tax you may have to define a list of (ranges of) postal codes or ZIPs


Fișier:Părinte Cotă taxă - Tax ZIP - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Tax ZIP Taxă Cod poştal Taxă Cod poştal Pentru taxă locală trebuie să definiţi o listă (interval) de coduri poşale C_TaxPostal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Cod poştal Cod poştal Cod poştal identifică pentru o entitate codul poştal al adresei. Postal
character varying(10) NOT NULL
String
ZIP To La Cod poştal La Cod poştal Interval de cod poştal Postal_To
character varying(10)
String
TAB: Traducere

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Părinte Cotă taxă - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Tax Indicator Cod Taxă Forma scurtă pentru Taxa pe Valoare Adăugată care să fie tipărită pe documente Indicator TVA identifică prescurtarea referitor la o taxă care va apare pe document. TaxIndicator
character varying(10)
String
TAB: Contabilitate

descriere: Contabilitate


Ajutor Definește conturile ca se utilizează în tranzacțiile care includ taxe.


Fișier:Părinte Cotă taxă - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Due TVA colectată Cont pentru TVA colectată Cont TVA colectată T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit TVA deductibilă Cont pentru TVA deductibilă Cont pentru TVA deductibilă T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Cont taxe nedeductibile Cont taxe nedeductibile Contul de înregistrare a taxelor nedeductibile. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.