Termene de plată (fereastră ID-141)

De la iDempiere rofereastră: Termene de plată

descriere: Întreţine Termenele de plată

Ajutor: Această fereastră defineşte diferitele termene de plată care le oferiţi cumpărătorilor şi care vă sunt oferite de furnizori. Fiecare factură trebuie să conţină un Termen de Plată.TAB: Condiţii Plată

descriere: Defineşte Condiţiile de Plată.


Ajutor Tabul Condiţii Plată defineşte diferite condiţii de plată pe care le oferiţi Partenerului când plăteşte facturile şi acele condiţii pe care Furnizorul vi le oferă pentru a vă plăti facturile. Pe factura standard se tipăreşte Numele şi Nota Document a Condiţiilor de Plată.


Fișier:Termene de plată - Condiţii Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date Dată scadenţă fixă Plata este scadentă la dată fixă Caseta de validare Dată scadenţă fixă indică dacă facturile cu acest termen de plată vor fi scadente la o zi fixă din lună. IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery După livrare Scadent 'după livrare' în loc de 'după facturare' Caseta de validare După Livare arată că plata este scadentă după livrare şi nu după facturare. AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day Următoarea zi lucrătoare Plata scadentă în următoarea zi lucrătoare Caseta de validare Următoarea zi lucrătoare arată că plata este scadentă în următoarea zi lucrătoare după facturare sau livrare. IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day Zi lună fixă Zi din lună a datei scadente Zi lună fixă indică ziua scadentă din lună a facturilor. Acest câmp se afişează dacă e bifată caseta de validare dată scadentă fixă. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Separare lună Ultima zi să fie inclusă pentru următoarea dată scadentă Separare lună fixă indică ultima zi pe care o pot avea facturile astfel încât sa fie incluse în data scadentă curentă. Acest câmp se afişează când e bifată Caseta de validare 'Dată scadentă fixă'. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Decalaj lună fixă Numărul lunilor(0=aceeaşi, 1=următoarea) Decalaj lună fixă indică numărul lunilor începând cu luna curentă, care arată că o factură este scadentă. 0 (zero) indică aceeşi lună, iar 1 indică luna următoare. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days Zile până la scadenţă Numărul de zile în care plata este scadentă Indică numărul zilelor, după data facturării, de la care plata este scadentă. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day Zi netă Yiua cînd plata este scadentă Când e definit, se suprascrie numărul de zile nete cu numărul relativ de zile până la ziua definită. NetDay
character(1)
List
Discount Days Zile reducere/scont Numărul de zile de la data facturării eligibil pentru reducere Zilele de reducere indică numărul de zile de la care este posibilă deducerea unei reduceri/scont. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Reducere % Reducere în procente Reducere indică procentul de reducere acceptat sau deductibil. Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 Zile reducere 2 Numărul de zile de la data facturării să fie eligibile pentru reducere. Zile Reducere indică numărul de zile în care trebuie primită plata pentru pentru a fi eligibil cu reducerea declarată. DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % Reducere 2 % Reducere în procente Reducere indică reducerea aplicată sau luată în procente. Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days Zile graţiere Zile după data scadentă, când se trimite prima somaţie Zilele graţiere indică numărul de zile după data scadentă când se trimite prima somaţie. Acest câmp se afişează dacă este bifată caseta de validare trimitere somaţii. GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate Validează Validează Termenii de plată şi Planificarea null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Traducere

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Termene de plată - Traducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Scontare

descriere: Scontare plată


Ajutor null


Fișier:Termene de plată - Scontare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage Procentaj Procent din întreaga sumă Procent dintr-o sumă (până la 100) Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days Zile până la scadenţă Numărul de zile în care plata este scadentă Indică numărul zilelor, după data facturării, de la care plata este scadentă. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days Zile reducere/scont Numărul de zile de la data facturării eligibil pentru reducere Zilele de reducere indică numărul de zile de la care este posibilă deducerea unei reduceri/scont. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Reducere % Reducere în procente Reducere indică procentul de reducere acceptat sau deductibil. Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.