Info Partener (fereastră ID-291)

De la iDempiere rofereastră: Info Partener

descriere: Documentaţie despre Partener

Ajutor: nullTAB: Selectare Partener

descriere: Selectarea Partenerului de afaceri


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Selectare Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Sold curent Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală) Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală).

Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările.

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Customer Client Indică dacă acest Partener este un Client Caseta de validare Client indică dacă acest Partener este un Client. Dacă este selectată se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, definesc acest client. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Furnizor Indică dacă acest Partener este un Furnizor Caseta de validare Furnizor indică dacă acest Partener este un Furnizor. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, identifică acest furnizor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Reprezentant vânzări Indică dacă partenerul este un reprezentant de vânzări sau un agent al companiei Caseta de validare Rep Vânzări indică dacă acest partener este un reprezentant de vânzări. Un reprezentant de vânzări poate fi un angajat, dar nu este necesar să fie. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Angajat Indică, dacă Partenerul este un angajat Caseta de validare Angajat indică dacă acest Partener este un angajat. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, indentifică acest angajat. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Comenzi Partener

descriere: Comenzile Partenerului de afaceri


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Comenzi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Procesează Comanda null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Target Document Type Tipul Documentului Destinaţie Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Credit Approved Credit aprobat Creditul a fost aprobat Credit aprobat indică dacă a reuşit aprobarea creditului pentru Comenzi IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Facturat Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivered Livrat null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Transferat Transferat în Jurnalul de diverse (ex. contabilizări) Caseta de validare Transferat indică dacă tranzacţiile asociate cu acest document ar trebui transferate în Jurnalul de diverse. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge amount Valoare încărcare Valoare încărcare Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară ChargeAmt
numeric
Amount
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Order Reference Referinţă auxiliară Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). POReference
character varying(20)
String
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Order Procesează Comanda null null Processing
character(1)
Button
Shipper Transportator Modul de livrare a produsului Transportator indică modul de livrare a produsului M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Livrare prin Cum se va livra comanda Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Contact Contact facturare Persoana de contact a Partenerului, pentru facturare null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Send EMail Trimite e-mail Permite trimiterea documentelor prin e-mail Trimite e-mail-uri cu documente ataşate (ex. Factură, Notă Livrare etc.) SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Linie Jurnal de casă Linie Jurnal de Casă Linie Jurnal de Casă indică o linie unică într-un jurnal de casă. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Selectat null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Preţul include TVA TVA-ul e inclus în preţ Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Reducere tipărită Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Regulă Cost transport Metoda de taxare a transportului Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Referenced Order Comandă (Referinţă) Referire la Comenzi Vânzări/Achiziţii corespondente Referinţa Liniei Comandă Vânzări la Linia comandă Achiziţie corespondentă . Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Partener plătitor Partner responsabil cu plata null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Locaţie plătitor Locaţia Partnerului responsabil cu plata null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copiază linii Copiază linii din altă Comandă Copiază linii din altă Comandă de Achiziţie sau Ordin de Vânzare CopyFrom
character(1)
Button
Freight Amount Valoare transport Valoare transport Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. FreightAmt
numeric
Amount
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Data comenzii Data comenzii Indică data la care s-a comandat un articol. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Data promisă Data promisă pentru onorarea comenzii Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Data tipăririi Data la care s-a tipărit documentul. Indică data la care s-a tipărit documentul. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Facturare Partener Partenerul de afaceri care va fi facturat Dacă e goală, partenerul expeditor va fi facturat. Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Adresă facturare Adresa partenerului de afaceri pentru facturare null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Regulă de livrare Defineşte momentul livrării Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritate Prioritatea unui document Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Expediţie directă (Drop Shipment) Se trimite de la furnizor direct către cumpărător Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Regulă de facturare Frecvenţa sau metoda de facturare Regulă facturare defineşte modul în care un Partener este facturat şi frecvenţa de facturare. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Total Lines Total linii Totalul tuturor liniilor din document Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Total general Suma totală a documentului Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Expediţii/Recepţii

descriere: Expediţiile şi recepţiile partenerului


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Expediţii/Recepţii - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Movement Type Tipul mişcării Metoda de mişcare a stocului Indică tipul mişcării (intrare, ieşire, în producţie, etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Movement Date Data mişcării Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
In Dispute În contestaţie Documentul este în contestaţie Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Expediţie/Recepţie Document Expediţie/Recepţie Material Expediţie/Recepţie de Material. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Facturi Partener

descriere: Facturile Partenerului de afaceri


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Facturi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Data facturii Data tipărită pe factură Indică data tipărită pe factură. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Paid Alocat(ă) Documentul este integral alocat pentru plată/încasare null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute În contestaţie Documentul este în contestaţie Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Total general Suma totală a documentului Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Plăţi Partener

descriere: Plăţile Partenerului de afaceri


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Plăţi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Prepayment Plată în avans Plata/Încasarea este în avans Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Data tranzacţiei Data tranzacţiei Indică data tranzacţiei. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Acces on-line Poate fi accesat on-line Caseta de validare Acces on-line indică dacă aplicaţia poate fi accesată prin web. IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Nerecuperabilă Nerecuperabilă Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. WriteOffAmt
numeric
Amount
Delayed Capture Captură întârziată Taxează după expediţie Captura întârziată este necesară dacă expediaţi produse. Prima tranzacţie cu carte de credit este autorizarea, iar a doua este tranzacţia reală după expedierea produsului. IsDelayedCapture
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Imobilizări Partner

descriere: Imobilizările Partenerului de afaceri


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Imobilizări Partner - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Group Grup Imobilizare Grupul Imobilizărilor Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Lot No Nr. Lot Număr Lot (alfanumeric) Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. Lot
character varying(255)
String
Serial No Nr. Serie Numărul Serie al produsului Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. SerNo
character varying(255)
String
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
In Service Date Dată PIF Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Dată garanţie Data când expiră garanţia Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Sesizări Partener

descriere: Sesizările Partenerului de afaceri


Ajutor null


Fișier:Info Partener - Sesizări Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Tipul Sesizării Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..) Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Group Grup Grup de Cerere Grupul cererilor (ex. numere de versiune, responsibilitate, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Categorie Categorie de Cerere Categoria Subiectului Cererii R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Stare Starea Cererii Starea cererii (deschisă, închisă, în curs de investigare, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Rezoluţie Rezoluţie Cerere Stare Rezoluţie (ex. Stabilit, Respins, ..) R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritate indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. Prioritate indică importanţa acestei cereri. Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance Importanţă pentru utilizator Prioritatea pentru utillizator null PriorityUser
character(1)
List
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Summary Sumar Sumarul acestei sesizări Sumarul permite înregistrarea liberă a unui text care să fie recapitularea acestei sesizări. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date last action Data ultimei acţiuni Data la care s-a operat utima dată această sesizare Data ultimei acţiuni indică ultima dată la care s-a intreprins o acţiune în această sesizare. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Ultimul rezultat Rezultatul ultimului contact Ultimul Rezultat identifică rezultatul ultimului contact. LastResult
character varying(2000)
String
Due type Tipul Scadenţei Starea următoare a operaţiei pentru această Cerere Tipul Scadenţei indică dacă această Cerere e Scadentă, Întîrziată sau Programată. DueType
character(1) NOT NULL
List
Date next action Data următoarei acţiuni Data la care se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare Data următoarei acţiuni indică dată programată când se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.