Detalii furnizor (fereastră ID-176)

De la iDempiere rofereastră: Detalii furnizor

descriere: Întreţine Detalii furnizor

Ajutor: Acest ecran vă permite să afişaţi şi să întreţineţi toate produsele pentru un furnizor selectat.TAB: Furnizor

descriere: Furnizor


Ajutor Tabul Furnizor afişează Furnizorii. La selectarea unui Furnizor se afişează toate produsele livrate de acel Furnizor.


Fișier:Detalii furnizor - Furnizor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Sold curent Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală) Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală).

Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările.

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Detalii Produs

descriere: Articolele furnizorului


Ajutor Tabul Detalii Produs vă permite să afişaţi şi să administraţi toate produsele Furnizorului selectat.


Fișier:Detalii furnizor - Detalii Produs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Evaluare calitate Metodă de rating al furnizorilor Evaluare calitate indică modul în care e evaluat un furnizor (număr mare = calitate mare) QualityRating
numeric
Integer
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Furnizor curent Utilizează acest Furnizor pentru stabilirea preţului şi reaprovizionarea stocului Furnizor Curent indică dacă preţurile sunt folosite şi dacă produsul se comandă din nou de la acest furnizor IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Validitate Data intrării în vigoare a Preţului Indică data de la care preţul este valid. Aceasta vă permite să introduceţi preţurile viitoare pentru produsele care vor intra în vigoare la data corespunzătoare. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price Preţ CdA Preţ bazat pe o Comandă de achiziţie Preţ CdA indică preţul unui produs per comandă de achiziţie. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Sumă onorariu (Include) Suma pentru drepturile intelectuale, etc. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Ultimul preţ de CdA Preţul de achiziţie al unui produs din ultima comandă Ultimul Preţ de CdA indică ultimul preţ de comandă pentru acest produs. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Ultimul Preţ de factură Preţul din ultima factură pentru acest produs Ultimul Preţ de Factură indică ultimul preţ plătit (per factură) pentru acest produs . PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Cant. comandă minimă Cant comandă minimă în UM Cant comandă minimă arată cantitatea minimă care poate fi comandată din acest produs. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Cant. comandă pachet Mărimea pachetului comandat (ex. comandă de 5 unităţi) Cant comandă pachet indică numărul unităţilor de produs din pachet. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Dată livrare promisă Zilele între dată comandă şi data promisă pentru livrare Dată livrare promisă indică numărul de zile între data comenzii şi data promisă pentru livrare. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Durată efectivă de livrare Zile efective între comandă şi livrare Dată efectivă de livrare reprezintă numarul de zile care au trecut între plasearea comenzii şi livrarea ei. DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Cost per comandă Cost Fix Per Comandă Cost per Comandă taxa fixă percepută la plasarea unui produs CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Cod Produs (la furnizor) Codul Produsului la furnizor Cod Produs (la furnizor) identifică codul folosit de Partener pentru acest produs. Poate fi tipărit pe comenzi şi facturi când includeţi Cod Produs Partener în formatul de tipărire. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Categorie de Partener Categoria de produs al partenerului Categoria de partener arată categoria folosită pentru acest produs de către partener. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Producător Producător Producătorul articolului (utilizat dacă diferă de Partener/Furnizor) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.