Import Set linii raport (fereastră ID-249)

De la iDempiere rofereastră: Import Set linii raport

descriere: Import Seturi de linii de raport

Ajutor: Fereastra Import Seturi de Linii de raport este un tabel temporar care se foloseşte când importăm date externe în sistem. Selectând butonul 'Proces' fie se vor adăuga fie se vor modifica înregistrările corespunzătoareTAB: Import Set Linii Raport

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Import Set linii raport - Import Set Linii Raport - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1)
Yes-No
Import Report Line Set Import Set Linii raport Import Set Linie raport null I_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Report Line Set Name Nume Set linii raport Numele Setului de linii de raport null ReportLineSetName
character varying(60)
String
Report Line Set Set Linii raport null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Report Line Linie Raport null null PA_ReportLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10)
Integer
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1)
Yes-No
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1)
Yes-No
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
Line Type Tipul Liniei null null LineType
character(1)
List
Calculation Calcul null null CalculationType
character(1)
List
Report Source Sursă raport Restricţie la ce se va prezenta în Linia Raport null PA_ReportSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Key Cod element Codul elementului - ex. simbol cont null ElementValue
character varying(40)
String
Account Element Cont Plan de Conturi Conturile pot fi conturi naturale sau valori definite de utilizator. C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Report Line Set Import Set linii raport Importă Setul de linii a raportului Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date. Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.