Proiect (Service) (fereastră ID-130)

De la iDempiere rofereastră: Proiect (Service)

descriere: Întreţine Proiectele de Service

Ajutor: Această Fereastră se foloseşte pentru a defini proiecte care vor fi urmărite via documente.TAB: Proiect (Service)

descriere: Defineşte un Proiect Service


Ajutor Tabul Proiect permite definirea parametrilor Valoare, Nume şi Descriere pentru fiecare proiect. De asemenea defineşte urmărirea sumelor repartizate, operate şi utilizate pentru acest proiect. Ţineţi seama de faptul că la modificarea Tipului de Proiect, Fazele şi Sarcinile se re-crează


Fișier:Proiect (Service) - Proiect (Service) - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(2000)
Text
Line Level Nivel Linie Nivelul liniei în proiect Nivelul la care se întreţin liniile din proiect ProjectLineLevel
character(1) NOT NULL
List
Set Project Type Stabileşte Tip Proiect Stabileşte Tip Proiect şi copiază Faze şi Sarcini ale Tipului Proiect în Proiect, pentru Proiecte Service C_ProjectType_ID
numeric(10)
Button
Standard Phase Fază Standard Faza Standard a Tipului de Proiect Fază a proiectuluii cu informare performanţe standard C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Contract Date Dată început Data efectivă (planificată) a acestui document. Dată început se utilizează la determinarea datei când documentul intră în vigoare. De obicei, aceasta este data contractului. Data contractului se utilizează în rapoarte şi parametri de rapoarte. DateContract
timestamp without time zone
Date
Finish Date Dată finalizare Finalizare sau data terminării (planificată) Data finalizării este utilizată pentru a indica data la care ne aşteptăm ca proiecul să fie complet . DateFinish
timestamp without time zone
Date
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
BPartner (Agent) Partener (Agent) Partner (Agent sau Reprezentant de vânzări) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Referinţă auxiliară Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). POReference
character varying(20)
String
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Version Ver. Listă de preţ Identifică o instanţă unică a Listei de preţuri Fiecare Listă de preţ poate avea mai multe versiuni. Cea mai frecventă utilizare este de a indica datele calendaristice pentru care este validă Lista de preţuri. M_PriceList_Version_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Planned Amount Valoare planificată Valoarea planificată pentru acest proiect Valoare planificată indică valoarea anticipată pentru acest proiect sau pentru această linie de proiect. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Planned Quantity Cant. planificată Cantitatea planificată pentru această linie de proiect Cantitate planificată indică cantitatea anticipată pentru acest proiect sau această linie de proiect PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Planned Margin Marjă planificată Valoarea marjei planificate a proiectului: (preţ planificat - preţ limită) * cantitatea planificată Marja planificată indică valoarea marjei anticipate pentru acest proiect sau această linie de proiect.

Aceasta se calculează astfel: (preţ planificat - preţ limită din listă) * cantitatea planificată.

PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Invoice Rule Regulă facturare Regulă de facturare pentru proiect Regula de facturare pentru proiect determină cum se crează comenzile şi implicit facturile. Selecţiile la nivel de proiect se pot suprascrie la nivel de fază sau operaţie. ProjInvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Committed Amount Valoare angajată Valoarea (legală) angajată Valoarea angajată e independentă de valoarea planificată.se foloseşte valoarea planificată pentru estimări reale care pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea angajată CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Quantity Cant. angajată Cantitatea angajată (legal) Cantitatea angajată nu depinde de cantitatea planificată. Se foloseşte cantitatea planificată pentru estimările reale, care pot fi mai mari sau mai mici decât cantitatea angajată. CommittedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Invoiced Amount Suma facturată Suma facturată Suma facturată InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitatea facturată null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Project Balance Sold proiect Sold proiect Soldul proiectului este suma tuturor facturilor şi a plăţilor ProjectBalanceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Copy Details Copiază detalii Copiază Linii/Faze/Sarcini din alt Proiect null CopyFrom
character(1)
Button
Close Project Închide Proiect null null Processing
character(1)
Button
TAB: Linie proiect

descriere: Întreţine liniile proiectului


Ajutor Întreţine liniile proiectului


Fișier:Proiect (Service) - Linie proiect - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Preţ planificat Preţul planificat pentru această linie de proiect Preţ planificat indică preţul anticipat pentru această linie de proiect. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Cant. planificată Cantitatea planificată pentru această linie de proiect Cantitate planificată indică cantitatea anticipată pentru acest proiect sau această linie de proiect PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Obţine preţ Obţine preţ pentru o Linie de Proiect pe baza unei Liste de preţ proiect null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Valoare planificată Valoarea planificată pentru acest proiect Valoare planificată indică valoarea anticipată pentru acest proiect sau pentru această linie de proiect. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Marjă planificată Valoarea marjei planificate a proiectului: (preţ planificat - preţ limită) * cantitatea planificată Marja planificată indică valoarea marjei anticipate pentru acest proiect sau această linie de proiect.

Aceasta se calculează astfel: (preţ planificat - preţ limită din listă) * cantitatea planificată.

PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Valoare angajată Valoarea (legală) angajată Valoarea angajată e independentă de valoarea planificată.se foloseşte valoarea planificată pentru estimări reale care pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea angajată CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Cant. angajată Cantitatea angajată (legal) Cantitatea angajată nu depinde de cantitatea planificată. Se foloseşte cantitatea planificată pentru estimările reale, care pot fi mai mari sau mai mici decât cantitatea angajată. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Suma facturată Suma facturată Suma facturată InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitatea facturată null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Comandă de Achiziţie Comandă de Achiziţie null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Fază

descriere: Faza actuală a Proiectului


Ajutor Faza actuală a Proiectului cu informarea situaţiei- generată din Faza Tipului de Proiect.


Fișier:Proiect (Service) - Fază - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Phase Fază Standard Faza Standard a Tipului de Proiect Fază a proiectuluii cu informare performanţe standard C_Phase_ID
numeric(10)
Table Direct
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Complete Finalizat Este complet Indicaţie că acesta este complet IsComplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Dată start Prima zi efectivă (inclusiv) Dată Start indică prima dată sau data de start a unui interval. StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date Data sfârşit Ultima dată (inclusiv) Dată sfârşit indică ultima dată din acest interval. EndDate
timestamp without time zone
Date
Invoice Rule Regulă facturare Regulă de facturare pentru proiect Regula de facturare pentru proiect determină cum se crează comenzile şi implicit facturile. Selecţiile la nivel de proiect se pot suprascrie la nivel de fază sau operaţie. ProjInvoiceRule
character(1)
List
Planned Amount Valoare planificată Valoarea planificată pentru acest proiect Valoare planificată indică valoarea anticipată pentru acest proiect sau pentru această linie de proiect. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
Committed Amount Valoare angajată Valoarea (legală) angajată Valoarea angajată e independentă de valoarea planificată.se foloseşte valoarea planificată pentru estimări reale care pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea angajată CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Generate Order Generează Comandă Generează Comandă din Fază Proiect Procesul Generează Comandă va genera un document Comandă nou pe baza unei faze sau sarcini ale proiectului. Trebuie definite în proiect o listă de preţ şi un depozit/service. Dacă un proiect e definit la nivel de fază, informaţia din Fază e folosită ca bază pentru Comandă, altfel se folosesc sarcinile individuale. GenerateOrder
character(1)
Button
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
TAB: Linie Fază

descriere: Liniile unei faze a proiectului


Ajutor Întreţine liniile proiectului la nivel de fază


Fișier:Proiect (Service) - Linie Fază - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Fază de Proiect Faza unui Proiect null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Preţ planificat Preţul planificat pentru această linie de proiect Preţ planificat indică preţul anticipat pentru această linie de proiect. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Cant. planificată Cantitatea planificată pentru această linie de proiect Cantitate planificată indică cantitatea anticipată pentru acest proiect sau această linie de proiect PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Obţine preţ Obţine preţ pentru o Linie de Proiect pe baza unei Liste de preţ proiect null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Valoare planificată Valoarea planificată pentru acest proiect Valoare planificată indică valoarea anticipată pentru acest proiect sau pentru această linie de proiect. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Marjă planificată Valoarea marjei planificate a proiectului: (preţ planificat - preţ limită) * cantitatea planificată Marja planificată indică valoarea marjei anticipate pentru acest proiect sau această linie de proiect.

Aceasta se calculează astfel: (preţ planificat - preţ limită din listă) * cantitatea planificată.

PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Valoare angajată Valoarea (legală) angajată Valoarea angajată e independentă de valoarea planificată.se foloseşte valoarea planificată pentru estimări reale care pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea angajată CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Cant. angajată Cantitatea angajată (legal) Cantitatea angajată nu depinde de cantitatea planificată. Se foloseşte cantitatea planificată pentru estimările reale, care pot fi mai mari sau mai mici decât cantitatea angajată. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Suma facturată Suma facturată Suma facturată InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitatea facturată null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Comandă de Achiziţie Comandă de Achiziţie null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Operaţie

descriere: Operaţie


Ajutor O operaţie într-o fază a proiectului reprezintă munca actuală.


Fișier:Proiect (Service) - Operaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Phase Fază de Proiect Faza unui Proiect null C_ProjectPhase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Task Sarcină standard Sarcină de Proiect Tip Standard Sarcină de Proiect Standard dintr-o Fază de Proiect, cu efort standard C_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Regulă facturare Regulă de facturare pentru proiect Regula de facturare pentru proiect determină cum se crează comenzile şi implicit facturile. Selecţiile la nivel de proiect se pot suprascrie la nivel de fază sau operaţie. ProjInvoiceRule
character(1)
List
Planned Amount Valoare planificată Valoarea planificată pentru acest proiect Valoare planificată indică valoarea anticipată pentru acest proiect sau pentru această linie de proiect. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
Committed Amount Valoare angajată Valoarea (legală) angajată Valoarea angajată e independentă de valoarea planificată.se foloseşte valoarea planificată pentru estimări reale care pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea angajată CommittedAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Linie Operaţie

descriere: Liniile unei operaţii din proiect


Ajutor Întreţine Liniile unei operaţii din proiect


Fișier:Proiect (Service) - Linie Operaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Task Sarcină de proiect Sarcină de Proiect reală într-o Fază O Sarcină de Proiect dintr-o Fază Proiect reprezintă munca reală. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Planned Price Preţ planificat Preţul planificat pentru această linie de proiect Preţ planificat indică preţul anticipat pentru această linie de proiect. PlannedPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Planned Quantity Cant. planificată Cantitatea planificată pentru această linie de proiect Cantitate planificată indică cantitatea anticipată pentru acest proiect sau această linie de proiect PlannedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Get Price Obţine preţ Obţine preţ pentru o Linie de Proiect pe baza unei Liste de preţ proiect null DoPricing
character(1)
Button
Planned Amount Valoare planificată Valoarea planificată pentru acest proiect Valoare planificată indică valoarea anticipată pentru acest proiect sau pentru această linie de proiect. PlannedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin Marjă planificată Valoarea marjei planificate a proiectului: (preţ planificat - preţ limită) * cantitatea planificată Marja planificată indică valoarea marjei anticipate pentru acest proiect sau această linie de proiect.

Aceasta se calculează astfel: (preţ planificat - preţ limită din listă) * cantitatea planificată.

PlannedMarginAmt
numeric NOT NULL
Amount
Committed Amount Valoare angajată Valoarea (legală) angajată Valoarea angajată e independentă de valoarea planificată.se foloseşte valoarea planificată pentru estimări reale care pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea angajată CommittedAmt
numeric
Amount
Committed Quantity Cant. angajată Cantitatea angajată (legal) Cantitatea angajată nu depinde de cantitatea planificată. Se foloseşte cantitatea planificată pentru estimările reale, care pot fi mai mari sau mai mici decât cantitatea angajată. CommittedQty
numeric
Quantity
Invoiced Amount Suma facturată Suma facturată Suma facturată InvoicedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitatea facturată null InvoicedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Purchase Order Comandă de Achiziţie Comandă de Achiziţie null C_OrderPO_ID
numeric(10)
Table
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Contabilitate

descriere: Defineşte conturile de Proiect


Ajutor Tabul Contabilitate Proiect este utilizat la definirea contului de activ utilizat când un proiect este terminat şi activul asociat realizat.


Fișier:Proiect (Service) - Contabilitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Asset Capital proiect Contul Capital proiect Contul 'Capital proiect' este contul utilizat ca şi cont final de capital în proiectele de capital. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Proiect în Execuţie Cont pentru Proiect în Execuţie Cont Proiect în Execuţie este contul utilizat în proiectele de capital până când proiectul este complet PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.