Comision (fereastră ID-207)

De la iDempiere rofereastră: Comision

descriere: Întreţine Comisioanele şi Onorariile

Ajutor: Definiţi cînd şi cum doriţi să fie calculate comisioanele şi cui să fie plătite. Fereastra Comisioane vă permite să definiţi cum să fie plătite comisioanele şi onorariile. Puteţi plăti mai multe comisioane pentru aceeaşi comandă sau factură (ex. pentru persoana care intră în tranzacţie, pentru cea care e responsabilă cu vânzarea produsului)TAB: Comision

descriere: Defineşte Regula Comisionului


Ajutor Defineşte când şi cui i se plăteşte un comision. Pentru fiecare perioadă, executaţi calculul comisionului după ce tranzacţiile pentru această perioadă sunt complete sau închise.


Fișier:Comision - Comision - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Commission Comision Comision Reguli de Comision sau agenţi interni sau externi, reprezentaţi de vânzare sau furnizori. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep Partener / Rep Vânzări Identifică un Partener (Rep Furnizor) beneficiar al Comisionului. Partenerul poate fi un furnizor sau un Reprezentant de Vânzări (delegat) C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis Bază calcul Bază pentru calculul comisionului Bază calcul indică baza care se utilizează la calculul comisionului. DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type Tipul Frecvenţei Frecvenţa evenimentelor Tipul Frecvenţei se utilizează la calculul datei următorului eveniment. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines Copiază Linii Copiază Linii Comision din alte Comisioane null CreateFrom
character(1)
Button
List Details Detalii Listă Detalii Listă document Caseta de validare Detalii Listă arată că se vor afişa detaliile pentru fiecare linie a documentui. ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission Generează Comision Generează Comision null Processing
character(1)
Button
Date last run Data ultimei execuţii Data la care s-a executat procesul Data ultimei execuţii indică ultima dată când un proces a fost executat. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Linie Comision

descriere: Defineşte criteriile de selecţie pentru plata comisionului.


Ajutor Defineşte criteriile de selecţie pentru plata comisionului.

Dacă nu introduceţi parametri de limitare (pentru Partener (Grupuri) sau Produs (Categorii), etc...) toate tranzacţiile perioadei vor fi utilizate la calculul comisionului. După convertirea din tranzacţie în moneda de comision, formula de calcul a comisionului este:

(Valoare Converită - Valoare Scăzută) * Multiplicator Valoare + (Cantitate Reală - Cantitate Scăzută) * Multilicator Cantitate.

Puteţi alege numai valori pozitive (Valoare Converită - Valoare Scăzută) şi numai cantităţi pozitive (Cantitate Reală - Cantitate Scăzută).


Fișier:Comision - Linie Comision - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Comision Comision Reguli de Comision sau agenţi interni sau externi, reprezentaţi de vânzare sau furnizori. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders Comision numai pentru Comenzi specificate Comision numai pentru Comenzi sau Facturi, unde a făcut înregistrări acest Reprezentat de vânzări Reprezentanţii de vânzări sunt înregistraţi în Comenzi şi Facturi. Dacă este selectat, numai Comenzile şi Facturile pentru acest Reprezentant de vânzări se includ în calculul comisionului. CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organizaţie Entitate organizaţională într-o societate O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity Cant. de scăzut Catitate de scăzut când se generează comisioanele Cantitatea de scăzut arată cantitatea care se scade înainte de multiplicare. QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity Multiplicator cant. Coeficientul de multiplicare a cantităţilor pentru generarea comisioanelor. Câmpul Multiplicator Cantitate indică valoarea cu care se multiplică totalurile de cantităţi pentru execuţia acestui comision. QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount Valoare scădere Valoare de scăzut pentru generarea comisioanelor Valoare scădere indică valoarea de scăzut din valoarea totală înainte de multiplicare. AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount Valoare multiplicare Valoare de multiplicat pentru generarea comisioanelor Valoare multiplicare indică valoarea cu care se multiplică totalul generat de execuţia acestui comision. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only Numai pozitiv Nu generaţi comisioane negative Caseta de validare Numai pozitiv arată că dacă rezultatul scăderii este negativ, el este ignorat. Aceasta înseamnă că nu se vor genera comisioane negative. IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.