Imobilizare (fereastră ID-251)

De la iDempiere rofereastră: Imobilizare

descriere: Imobilizare utilizată intern sau de clienţi

Ajutor: O Imobilizare se crează prin achiziţionarea sau livrarea unui produs. O imobilizare poate fi utilizată intern sau poate fi a unui client.TAB: Immobilizare

descriere: Imobilizări interne sau la clienţi


Ajutor Imobilizările sunt create fie prin achiziţia sau prin livrarea unui produs. O imobilizare poate fi folosită intern sau poate fi o imobilizare cumpărător


Fișier:Imobilizare - Immobilizare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Nr. versiune Număr Versiune null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Nr. Lot Număr Lot (alfanumeric) Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. Lot
character varying(255)
String
Serial No Nr. Serie Numărul Serie al produsului Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. SerNo
character varying(255)
String
In Service Date Dată PIF Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Dată garanţie Data când expiră garanţia Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Grup Imobilizare Grupul Imobilizărilor Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned În proprietate Imobilizarea este în proprietatea organizaţiei Imobilizarea nu poate fi în în posesia, dar e deţinută legal de organizaţie IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession În posesie Imobilizarea este în posesia organizaţiei Imobilizările care nu sunt in posesie (ex. sunt la un client) şi care sunt sau nu sunt în proprietatea societăţii. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor Partenerul care închiriază sau dă în leassing null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Sfârşit închiriere Dată sfârşit închiriere Dată sfârşit închiriere LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) Partener (Agent) Partner (Agent sau Reprezentant de vânzări) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Locator Locator depozit Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Comentariu Locaţie Comentarii sau remarci adiţionale privind locaţia null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Se amortizează Imobilizarea se va amortiza Imobilizarea se utilizează intern şi se va amortiza IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Amortizat integral Mijlocul fix este amortizat Costurile mijlocului fix sunt amortizate. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Durata de utilizare - Ani Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Durata de utilizare - Luni Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Ultima întreţinere Data când s-a facut ultima întreţinere null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Ultima unitate Ultima unitate de întreţinere null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use Durată de utilizare Unităţile de uz până când imobilizarea nu mai poate fi folosită Durată utilizare şi utilizarea reală pot fi folosite pentru a calcula deprecierea LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Unitate Utilizare Unităţi de uz momentan ale imobilizării Este suma unităţilor din tab-ul "Utilizare MF" până în acest moment. UseUnits
numeric
Integer
Last Note Ultima notă Ultima notă despre întreţinere null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date Dată amortizare imobilizare Data ultimei amortizări Data ultimei amortizări, dacă imobilizarea se utilizează intern şi se amortizează. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Următoarea întreţinere Data următoarei întreţineri null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Următoarea unitate Următoarea unitate de întreţinere null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed Dezactivat Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Dată modificare Data la care s-a modificat starea şi/sau valoarea asset-ului null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

descriere: Asset Balance Report and Adjustments


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Asset Balances - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Dată amortizare imobilizare Data ultimei amortizări Data ultimei amortizări, dacă imobilizarea se utilizează intern şi se amortizează. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate Se amortizează Imobilizarea se va amortiza Imobilizarea se utilizează intern şi se va amortiza IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting Setup

descriere: Enter accounting setup information


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Accounting Setup - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

descriere: Cost Detail


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Cost Details - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30)
String
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch Teanc de Jurnale Teanc de Jurnale diverse Teanc de Jurnale diverse identifică un grup de jurnale care să fie prelucrate simultan. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10)
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(510)
String
Asset value Valoare asset Valoare de înregistrare a bunului null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: Livrare

descriere: Livrare sau disponibilitate


Ajutor Înregistrarea livrării sau a disponibilitaţii


Fișier:Imobilizare - Livrare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Descărcare Produs Descărcări Produs Defineşte descărcarea pentru un produs. Dacă produsul este un activ, utilizatorul poate descărca datele. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Data mişcării Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Version No Nr. versiune Număr Versiune null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Nr. Lot Număr Lot (alfanumeric) Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. Lot
character varying(40)
String
Serial No Nr. Serie Numărul Serie al produsului Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line Linie Expediţie/Recepţie Linie în documentul de Expediţie sau Recepţie Linie Expediţie/Recepţie indică o linie unică într-un document de Expediţie/Recepţie M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Message ID ID Mesaj ID Mesaj email ID Mesaj SMTP pentru jurnalizare MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation Confirmare Livrare Confirmare Livrare prin EMail null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL URL URL defineşte o adresă online pentru acest Partener URL
character varying(120)
URL
Referrer Referitor Adresa web de referinţă null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr Adr. de la distanţă Adresa de la distanţă Adresa de la distanţă indică o adresă alternativă sau externă. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Gazdă de la distanţă null null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

descriere: Record Asset Usage


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Asset Usage - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units Unitate Utilizare Unităţi de uz momentan ale imobilizării Este suma unităţilor din tab-ul "Utilizare MF" până în acest moment. UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

descriere: Detail asset transaction history


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Asset History - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details Detalii null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType Tipul Contabilizării Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Actualizat de Utilizatorul care a actualizat această înregistrare Câmpul 'Actualizat de' indică utilizatorul care a actualizat această înregistrare. UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned În proprietate Imobilizarea este în proprietatea organizaţiei Imobilizarea nu poate fi în în posesia, dar e deţinută legal de organizaţie IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession În posesie Imobilizarea este în posesia organizaţiei Imobilizările care nu sunt in posesie (ex. sunt la un client) şi care sunt sau nu sunt în proprietatea societăţii. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate Se amortizează Imobilizarea se va amortiza Imobilizarea se utilizează intern şi se va amortiza IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Amortizat integral Mijlocul fix este amortizat Costurile mijlocului fix sunt amortizate. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed Dezactivat Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value Valoare asset Valoare de înregistrare a bunului null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. Asset Book value amt. null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. Asset Accum. Depreciation Amt. null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount Valoare de piaţă Valoarea de piaţă a imobilizarii Valoarea de piaţă a imobilizarii, pentru raportare AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Dată PIF Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date Dată amortizare imobilizare Data ultimei amortizări Data ultimei amortizări, dacă imobilizarea se utilizează intern şi se amortizează. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date Dată modificare Data la care s-a modificat starea şi/sau valoarea asset-ului null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years Durata de utilizare - Ani Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Durata de utilizare - Luni Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Durată de utilizare Unităţile de uz până când imobilizarea nu mai poate fi folosită Durată utilizare şi utilizarea reală pot fi folosite pentru a calcula deprecierea LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Unitate Utilizare Unităţi de uz momentan ale imobilizării Este suma unităţilor din tab-ul "Utilizare MF" până în acest moment. UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No Nr. Lot Număr Lot (alfanumeric) Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. Lot
character varying(40)
String
Serial No Nr. Serie Numărul Serie al produsului Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. SerNo
character varying(40)
String
Version No Nr. versiune Număr Versiune null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change Asset Change null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Issue Project

descriere: Automatic Issue Reporting


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Issue Project - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status Stare sistem Starea sistemului - Priorităţile sistemului în funcţie de starea sistemului Starea sistemului este un ajutor în stabilirea priorităţilor resurselor suportului. SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Statistici Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profil Information to help profiling the system for solving support issues Informaţiile de profil nu conţin informaţii precise şi sunt utilizate pentru diagnosticare ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

descriere: Finace Information for the Asset


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Finance Information - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Contract Date null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message Mesaj Text Conţinutul mesajului null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

descriere: License Information for Asset


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - License Information - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State Stare Cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

descriere: Insurance Information for asset


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Insurance Information - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

descriere: Tax information for asset


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Tax Information - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State Stare Cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message Mesaj Text Conţinutul mesajului null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

descriere: Other information associated with asset


Ajutor null


Fișier:Imobilizare - Other Information - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Asset Asset utilizat intern sau de clienţi Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 User 1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 User 10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 User 2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 User 11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 User 3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 User 12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 User 4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 User 13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 User 5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 User 14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 User 6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 User 15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 User 7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 User 8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 User 9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Text null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.