Schemă Reducere (fereastră ID-233)

De la iDempiere rofereastră: Schemă Reducere

descriere: Întreţine Schema Reducerilor comerciale

Ajutor: Se foloseşte pentru a calcula procentajul reducerilor comercialeTAB: Schemă Reducere

descriere: Schemă Reducere


Ajutor Schemă Reducere calculează procentajul de reducere


Fișier:Schemă Reducere - Schemă Reducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discount Type Tipul Reducerii Metoda de calcul a reducerii comerciale Metoda folosită la calculul procetanjului reducerii comerciale DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Script Script Dynamic Java Language Script to calculate result Use Java language constructs to define the result of the calculation Script
character varying(2000)
Text
B.Partner Flat Discount Reducere uniformă la Partener Utilizare reducere uniformă definită la nivel de partener Pentru calculul reducerii se utilizează reducerea definită la nivel de partener IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Flat Discount % Reducere uniformă % Procentaj de reducere uniformă (Flat discount) null FlatDiscount
numeric
Number
Quantity based Bazat pe cantitate Nivel palier de reducre comercială bazat pe Cantitate (nu valoare) Calculul nivelului de reducere comercială se bazează pe cantitatea din comandă şi nu pe valoarea totală a comenzii. IsQuantityBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accumulation Level Nivel grupare Nivel pentru calculul totalului null CumulativeLevel
character(1)
List
Renumber Renumerotare Renumerotare reduceri null Processing
character(1)
Button
TAB: Palier Reducere

descriere: Reduceri pe Paliere


Ajutor null


Fișier:Schemă Reducere - Palier Reducere - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount Schema Schemă reducere Schema de calcul a procentului de reducere comercială După calculul preţului (standard) , se calculează procentul de reducere comercială, iar rezultatul se aplică la preţul final. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Break Value Valoare palier Valoarea de jos a nivelului palierului de reducere comercială Cantitatea sau Suma de pornire pentru nivelul palierului BreakValue
numeric NOT NULL
Number
B.Partner Flat Discount Reducere uniformă la Partener Utilizare reducere uniformă definită la nivel de partener Pentru calculul reducerii se utilizează reducerea definită la nivel de partener IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Break Discount % Reducere palier % Reducere comercială în procente la nivelul palierului Reducere comercială în procente la nivelul palierului BreakDiscount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.