Flux (fereastră ID-113)

De la iDempiere rofereastră: Flux

descriere: Întreţine Fluxurile

Ajutor: Fereastra Flux defineşte Fluxurile în sistem, nivelul de acces pentru Flux şi Noduri sau Paşi în interiorul Fluxului.TAB: Flux

descriere: Defineşte un Flux


Ajutor Tabul Flux defineşte Fluxuri de lucru în sistem.


Fișier:Flux - Flux - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
text
Text Long
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Funcţionare Beta Această funcţionalitate este considerată a fi în faza Beta Funcţionalitatea Beta nu este pe deplin testată sau nu este completă. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type Tipul Fluxului Tipul Fluxului Tipul Fluxului determină cum se începe fluxul. WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic Logică valoare document Logică pentru determinarea Start Flux- dacă e adevărat, se începe un proces flux pentru document. You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)".

Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).

DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level Nivel Acces date Nivelul de Acces cerut Indică nivelul de acces solicitat de această întregistrare sau proces. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Responsabil Flux Responsabil cu execuţia Fluxului Responsabilitatea esenţială a unui flux se referă la un utilizator real. Responsabil Flux permite definirea unor moduri de a găsi acel utilizator real. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritate indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. Prioritate indică importanţa acestei cereri. Priority
numeric(10)
Integer
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Valid pînă la Valid până la, inclusiv această dată (ultima zi) Data Valid până la indică ultima zi dintr-un interval de zile ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status Stare Publicare Starea Publicării Utilizat pentru documentaţie internă PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version Versiune Versiunea definiţiei tabelului Versiune indică versiunea definiţiei acestui tabel Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author Autor Autorul/Creatorul entităţii null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node Nod de Start Nod Flux, pas sau proces Nodul Flux indică un pas sau un proces în Flux. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor Procesor de Flux Server de Procesor de Flux Server de Procesor de Flux AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit Unitate de timp Unitatea de măsură a duratei Unitate pentru a măsura timpul de execuţie DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit Limită durată Durata maximă în unitatea de timp specificata Durata maximă (critica) folosita pentru managementul timpului si luarea unor masuri (ex. declansarea unei proceduri de escaladare). Limit
numeric(10)
Integer
Duration Durată Durata normală în Unităţi de durată Timpul (normat) de execuţie la care vă aşteptaţi. Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Cost Informaţii Cost null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Timp de lucru Timpul de execuţie la simularea Fluxului Cantitatea de timp necesară pentru ca executantul unei activităţi să-şi termine sarcina, în Unităţi de Durată WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time Timp de aşteptare Timpul de aşteptare la simularea Fluxului Timpul necesar pentru a pregăti performanţa sarcinii în Unităţi de Durată WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow Validează Flux Validează atunci când fluxul este corect (verificare limitată) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Traducere Flux

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Flux - Traducere Flux - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Flux de lucru Flux de lucru sau combinaţie de sarcini Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
text
Text Long
TAB: Acces

descriere: Acces la Flux de Lucru


Ajutor Tabul 'Acces la Flux' defineşte Rolurile care au acces la acest Flux.


Fișier:Flux - Acces - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Flux de lucru Flux de lucru sau combinaţie de sarcini Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Citire Scriere Cîmpul se poate citi / scrie Citire Sciere arată că acest câmp poate fi citit şi actualizat. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Bloc

descriere: Bloc de execuţie a unui flux de tranzacţie


Ajutor Un 'Bloc de execuţie flux tranzacţie' este opţional şi permite ca toată munca să fie făcută într-o singură tranzacţie. Dacă un pas (nod activitate) eşuează, întrega muncă se derulează înapoi.


Fișier:Flux - Bloc - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Workflow Block Bloc Flux Bloc Flux Execuţie Tranzacţie Bloc Flux Execuţie este opţional şi permite ca toată munca să fie concentrată într-o singură tranzacţie. Dacă un pas (nod activitate) eşuează, întreaga muncă se derulează înapoi AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Flux de lucru Flux de lucru sau combinaţie de sarcini Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Nod

descriere: Defineşte Nodurile unui Flux de Lucru.


Ajutor Tabul Nod defineşte fiecare Nod, Activitate sau pas în acest Flux.
Tipul acţiunii determină execuţia:"Itinerar"se poate utiliza la stările traseului. "Nimic" identifică execuţia manuală


Fișier:Flux - Nod - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Flux de lucru Flux de lucru sau combinaţie de sarcini Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
text
Text Long
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Întreţinut centralizat Informaţiile s-au întreţinut în tabelul Element Sistem Caseta de validare Întreţinut centralizat indică dacă Numele, Descrierea şi Asistenţa s-au întreţinut în tabelul 'Element Sistem' sau în tabelul 'Fereastră'. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Responsabil Flux Responsabil cu execuţia Fluxului Responsabilitatea esenţială a unui flux se referă la un utilizator real. Responsabil Flux permite definirea unor moduri de a găsi acel utilizator real. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioritate indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. Prioritate indică importanţa acestei cereri. Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode Mod declanşare Modul de pornire a Activităţii Fluxului Cum se declanşează execuţia unei activităţi. Automat, declanşat implicit de Sistem, Manual declanşat explicit de Utilizator. StartMode
character(1)
List
Finish Mode Mod finalizare Modul de finalizare a Activităţii fluxului Modul în care a operat sistemul la sfârşitul unei activităţi. Modul Automat implică revenire când aplicaţia apelată a terminat controlul iar în modul Manual, utilizatorul e cel care trebuie să termine activitatea în mod explicit. FinishMode
character(1)
List
Join Element Leagă Element Semantici pentru tranzacţiile care intră Semantici pentru mai multe tranzacţii care intră într-un un Nod/Activitate. JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element Despică element Semantici pentru mai multe tranzacţiile care intră . SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action Acţiune Indică acţiunea care se va executa Câmpul acţiune este o listă de selecţie care indică acţiunea care se va executa pentru acest articol. Action
character(1) NOT NULL
List
Image Imagine Imagine Sistem sau icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Fereastră Fereastră pentru introducere de date sau de afişare Câmpul Fereastră identifică o fereastră unică în sistem. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Formular special Formular special Identifică, în mod unic, un Formular special în sistem. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Nume Atribut Numele Atributului Identificatorul atributului AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Valoare Atribut Valoarea Atributului Pentru câmpuri de tip Yes-No folosiţi (Y sau N). AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient Test null null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Mail Template Şablon scrisoare Şabloane text pentru scrisori Şablon scrisoare indică un şablon pentru mesaje de răspuns. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit Limită durată Durata maximă în unitatea de timp specificata Durata maximă (critica) folosita pentru managementul timpului si luarea unor masuri (ex. declansarea unei proceduri de escaladare). Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task Task SO Task sistem de operare Câmpul identifică un task al sistemului de operare. AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Flux Flux sau sarcină Câmpul Flux identifică în mod unic un flux. Un flux este o grupare de sarcini înrudite, într-o secvenţă specificată şi opţional, poate include aprobări Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution Execuţie Subflux Modul de execuţie a subfluxului null SubflowExecution
character(1)
List
Process Proces Proces sau Raport Câmpul Proces identifică in sistem un Proces sau un Raport unic . AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action Acţiune document Starea ţintită a documentului Găsiţi starea curentă a documentului în câmpul Stare document. Opţiunile sunt listate într-un meniu derulat. DocAction
character(2)
List
Wait Time Timp Aşteptare Timpul de Aşteptare în minute Timpul de suspendare în minute WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit Unitate de Prioritate dinamică Schimbarea priorităţii când activitatea este suspendată aşteptând utilizatorul Începând cu nivelul de prioritate Proces/Nod, prioritatea activităţii suspendate poate fi schimbată dinamic. De exemplu +5 la fiecare 10 minute DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change Modificare Prioritate dinamică Schimbarea priorităţii când activitatea este suspendată aşteptând utilizatorul Începând cu nivelul de prioritate Proces/Nod, prioritatea activităţii suspendate poate fi schimbată dinamic. De exemplu +5 la fiecare 10 minute. DynPriorityChange
numeric
Number
Duration Durată Durata normală în Unităţi de durată Timpul (normat) de execuţie la care vă aşteptaţi. Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Cost Informaţii Cost null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Timp de lucru Timpul de execuţie la simularea Fluxului Cantitatea de timp necesară pentru ca executantul unei activităţi să-şi termine sarcina, în Unităţi de Durată WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time Timp de aşteptare Timpul de aşteptare la simularea Fluxului Timpul necesar pentru a pregăti performanţa sarcinii în Unităţi de Durată WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Parametru

descriere: Parametrul Nodului de Flux


Ajutor Parametru pentru exeuţia unui Nod de Flux


Fișier:Flux - Parametru - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Workflow Node Parameter Parametru Nod Flux Parametru Execuţie Nod Flux Parametru de execuţie Nod Flux AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Nodul Fluxului de Lucru (activitate), pas sau proces Nodul Fluxului de Lucru indică un pas sau un proces unic în Fluxul de Lucru. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter Parametru Proces null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Nume Atribut Numele Atributului Identificatorul atributului AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Valoare Atribut Valoarea Atributului Pentru câmpuri de tip Yes-No folosiţi (Y sau N). AttributeValue
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Traducere Nod

descriere: Traducere Nod


Ajutor null


Fișier:Flux - Traducere Nod - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Nodul Fluxului de Lucru (activitate), pas sau proces Nodul Fluxului de Lucru indică un pas sau un proces unic în Fluxul de Lucru. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
text
Text Long
TAB: Nodul Următor

descriere: Nodul următor


Ajutor Tabul "Nodul Următor" defineşte ordinea sau Nodurile sau Paşii în Fluxul de lucru.


Fișier:Flux - Nodul Următor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Node Transition Tranziţie Nod Tranziţie Nod Flux Tab-ul Nod Următor defineşte ordinea Nodurilor sau Paşilor în Flux. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Nodul Fluxului de Lucru (activitate), pas sau proces Nodul Fluxului de Lucru indică un pas sau un proces unic în Fluxul de Lucru. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Următorul Nod Următorul Nod din Flux Nodul Următor indică pasul sau sarcina următoare în acest Flux. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Flux Utilizator std Flux pentru aprobare standard manuală Dacă se selectează, doar documentele deschise (care se află în starea schiţat, în progres, aprobat, respins, invalid) şi acţiunile standard (pregăteşte, finalizează, aprobă, respinge) au permisunea să continue.

Folosiţi această facilitate pentru a preveni definirea detaliilor legate de procesele automate (dezactivează, invalidează, re-activează) şi când documentul este închis pentru acţiunile utilizatorilor obişnuiţi (complet, în aşteptare, închis, invers).

IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code Cod Tranziţie Cod rezultat: ADEVĂRAT sau FALS Tranzacţia se execută dacă, codul rezultat este ADEVĂRAT (sau este gol) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Nodul Precedent

descriere: Nodul precedent


Ajutor Nodul precedent


Fișier:Flux - Nodul Precedent - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Node Transition Tranziţie Nod Tranziţie Nod Flux Tab-ul Nod Următor defineşte ordinea Nodurilor sau Paşilor în Flux. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Nodul Fluxului de Lucru (activitate), pas sau proces Nodul Fluxului de Lucru indică un pas sau un proces unic în Fluxul de Lucru. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Următorul Nod Următorul Nod din Flux Nodul Următor indică pasul sau sarcina următoare în acest Flux. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Transition Code Cod Tranziţie Cod rezultat: ADEVĂRAT sau FALS Tranzacţia se execută dacă, codul rezultat este ADEVĂRAT (sau este gol) TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Flux Utilizator std Flux pentru aprobare standard manuală Dacă se selectează, doar documentele deschise (care se află în starea schiţat, în progres, aprobat, respins, invalid) şi acţiunile standard (pregăteşte, finalizează, aprobă, respinge) au permisunea să continue.

Folosiţi această facilitate pentru a preveni definirea detaliilor legate de procesele automate (dezactivează, invalidează, re-activează) şi când documentul este închis pentru acţiunile utilizatorilor obişnuiţi (complet, în aşteptare, închis, invers).

IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Condiţie

descriere: Condiţie Tranziţie Nod Flux


Ajutor Restricţie opţională a tranziţiei de la un nod la altul


Fișier:Flux - Condiţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Transition Condition Condiţie Tranziţie Condiţie Tranziţie Nod Flux Restricţie opţională a tranziţiei de la un nod la următorul AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition Tranziţie Nod Tranziţie Nod Flux Tab-ul Nod Următor defineşte ordinea Nodurilor sau Paşilor în Flux. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or Şi/Sau Operator logic: AND sau OR null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Operaţie Compară operaţie null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value Valoare Valoare pentru condiţie Pentru câmpuri de tip Da-Nu folosiţi valorile true şi false în loc de Y şi N. Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To La valoarea La valoarea null Value2
character varying(40)
String
Entity Type Tipul Entităţii Tipul Entităţii Dicţionarului. Determină proprietarul şi sincronizarea Tipurile de Entităţi "Dicţionar", "Adempiere" şi "Aplicaţie" pot fi sincronizate automat şi personalizările şterse sau înlocuite.

Pentru personalizare, copiaţi entitatea şi selectaţi "Utilizator"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.