Programare încasare factură (fereastră ID-275)

De la iDempiere rofereastră: Programare încasare factură

descriere: Întreţine programul de încasare a facturii

Ajutor: Întreţine programul de încasare pentru facturile neachitateTAB: Factură

descriere: Selectare Factură


Ajutor Selectează din facturi neplătite în totalitate


Fișier:Programare încasare factură - Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Data facturii Data tipărită pe factură Indică data tipărită pe factură. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Total general Suma totală a documentului Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Total linii Totalul tuturor liniilor din document Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Pay Schedule valid Program plată valid Programul de plată este valid Programul de plată/încasare permite să aveţi mai multe date scadente IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Planificare încasare

descriere: Gestionează planificarea încasărilor


Ajutor null


Fișier:Programare încasare factură - Planificare încasare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Invoice Payment Schedule Progam Plată Factură Progam Plată Factură Progamul de Plată a Facturilor determină când sunt scadente plăţile parţiale. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Progam plată Şablon Progam plată Informează când părţi din plată sunt scadente. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Dată scadenţă Data la care plata e scadentă Data la care plata e scadentă fară reduceri sau deduceri DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Suma scadentă Suma plăţii scadente Suma totală a plăţii scadente DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Dată reducere Ultima dată pentru plăţi cu reducere Ultima dată (calendaristică) când o deducere a reducerii la plată este permisă. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validează Validează Planificare plată null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.