Obiectiv Performanţă (fereastră ID-212)

De la iDempiere rofereastră: Obiectiv Performanţă

descriere: Defineşte Obiectivele Performanţei

Ajutor: Fereastra Obiectiv Performanţă vă permite să definiţi obiectivele performanţei.TAB: Obiectiv Performanţă

descriere: Obiectiv Performanţă


Ajutor Tabul Obiectiv Performanţă defineşte obiective specifice în cadrul analizei performanţei


Fișier:Obiectiv Performanţă - Obiectiv Performanţă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Note Notă Informaţii adiţionale definite de utilizator Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. Note
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Rol Rol de Responsabilitate Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Color Schema Schema culorilor Schema culorilor performanţei Reprezentarea vizuală a performanţei prin culori. De obicei, schema are trei culori (e.g. roşu-galben-verde). X-ERP suportă două nivele (ex. roşu-verde) sau patru nivele (ex. gri-bronz-argintiu-auriu). Reţineţi că măsurile fără un obiectiv sunt reprezentate cu culoarea albă. Procentul poate să fie între 0 şi nelimitat (peste 100%). PA_ColorSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Parent Goal Obiectiv părinte Obiectiv părinte Se poate crea o ierarhie a obiectivelor prin legarea obiectivelor de un obiectiv de grupare. Măsurările se vor face automat şi pentru nivelele superioare. PA_GoalParent_ID
numeric(10)
Table
Measure Target Ţintă măsură Valoarea ţintă pentru măsură Ţintă măsură indică ţinta unui obiectiv pentru această măsură. Este utilizată ca o comparaţie cu măsurile actuale MeasureTarget
numeric NOT NULL
Number
Measure Măsură Măsură Concretă a Performanţei Măsura identifică un indicator concret, măsurabil al performanţei. De exemplu, posibili clienţi contactaţi. PA_Measure_ID
numeric(10)
Table Direct
Date From Din Data de început pentru un interval De la Data de, indică data de început pentru un interval. DateFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Date To Până la data de Data de sfârşit pentru un interval Până la Data de indică data de sfârşit pentru un interval (inclusiv) DateTo
timestamp without time zone
Date+Time
Measure Scope Scop măsură Scopul măsurării performanţei Scopul obiectivului se poate descompune pentru afişare.

Exemplu: Scopul este anul, iar afişarea este luna - obiectivul este introdus ca un număr anual, iar afişarea împarte obiectivul la 12

MeasureScope
character(1) NOT NULL
List
Measure Display Afişare măsură Afişarea iniţială a obiectivului măsurii null MeasureDisplay
character(1)
List
Chart Type Chart Type Type fo chart to render null ChartType
character varying(2) NOT NULL
List
Measure Actual Măsură reală Valoarea reală care s-a măsurat Măsură reală indică valoarea actuală măsurată. MeasureActual
numeric
Number
Date last run Data ultimei execuţii Data la care s-a executat procesul Data ultimei execuţii indică ultima dată când un proces a fost executat. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Performance Goal Performanţă Obiectiv Realizare ţintă de la 0..1 Obiectiv Performanţă indică realizarea ţintei de la 0 la 1. GoalPerformance
numeric
Number
Relative Weight Pondere relativă Ponderea relativă a acestui pas (0 = ignorată) Ponderea relativă vă permite să ajustaţi raportul ciclului de proiect, bazat pe teoria probabilităţii. De exemplu, dacă aveţi şansa de 1:10 în închiderea unui contract când este în faza de prospect şi şansa de 1:2 când este în faza de contract, puteţi pune o pondere de 0.1 şi 0.5 în acei paşi. Aceasta permite măsuri de terminare a proiectului. RelativeWeight
numeric
Number
TAB: Restricție

descriere: Restricție a obiectivului performanței


Ajutor Restricție a măsurii performanței la nivel de Organizație, Partener sau Produs. Exemplu: Performanța se măsoară numai pentru organizația Org1. Măsura trebuie să suporte datele, altfel este ignorată.


Fișier:Obiectiv Performanţă - Restricție - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Goal Obiectiv Obiectivul Performanţei Obiectivul Performanţei indică cu ce se va măsura performanţa acestui utilizator. PA_Goal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Restriction Type Tipul Restricţiei Tipul restricţiei în funcţie de obiectiv Se introduc unul sau mai multe tipuri de restricţii pe obiectiv (ex. Org o1, o2) GoalRestrictionType
character(1) NOT NULL
List
Organization Organizaţie Entitate organizaţională într-o societate O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.