Stare sesizare (fereastră ID-349)

De la iDempiere rofereastră: Stare sesizare

descriere: Administrează starea sesizării

Ajutor: În acestă fereastră se definesc stările pe care poate să le aibă o sesizare (ex. deschisă, închisă, în investigare etc)TAB: Categorie de stări

descriere: null


Ajutor Stările unei sesizări sunt grupate în categorii. Categoria de stări se precizează în tipul sesizării, astfel o sesizare de un anumit tip poate să avea stări doar din categoria de stări specificată.


Fișier:Stare sesizare - Categorie de stări - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Stare

descriere: Gestionează stările sesizărilor pentru acestă categorie de stări


Ajutor Exemple tipice de stări sunt Deschisă, Închisă, Închisă definitiv etc.


Fișier:Stare sesizare - Stare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Status Category Categorie de stări Categorie de stări a sesezărilor Categoria de stări a sesizărilor permite întreţinerea unor seturi de stări pentru diferite tipuri de sesizări R_StatusCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Web Can Update Web-ul poate actualiza Înregistrarea poate fi actualizată din web null IsWebCanUpdate
character(1) NOT NULL
Yes-No
Update Status Stare Actualizare Schimbă starea automat după intrarea din web Schimbă starea automat după ce intrarea a fost schimbată via web Update_Status_ID
numeric(10)
Table
Timeout in Days Expirare timp (în zile) Expirare timp în zile pentru a schimba starea automat După numărul de zile de inactivitate, starea se schimbă automat la Starea Următoare. Dacă nu e definită nici o Stare Următoare, starea nu se schimbă. TimeoutDays
numeric(10)
Integer
Next Status Starea următoare Salt automat la starea următoare după expirarea timpului După expirarea timpului, schimbă starea automat Next_Status_ID
numeric(10)
Table
Open Status Stare Deschisă Starea este închisă Aceasta permite să avem trei situaţii generate de "nedeschisă" - "deschisă" - "închisă" IsOpen
character(1) NOT NULL
Yes-No
Closed Status Stare Închisă Starea este închisă Aceasta permite să avem mai multe stări închise IsClosed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Final Close Închidere definitivă Înregistrările cu Închidere definitivă nu mai pot fi redeschise null IsFinalClose
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.