Format Tabel tipărire (fereastră ID-243)

De la iDempiere rofereastră: Format Tabel tipărire

descriere: Defineşte Formatul Tabelului de tipărire

Ajutor: Vă arată cum se tipăreşte antetul tabelului. Notă:Formatul Tabelului de tipărire se memoreză pentru o performanţă mai bunăTAB: Format Tabel Tipărire

descriere: Defineşte formatul tabelului pentru tipărire


Ajutor Format Tabel Tipărire vă permite să definiţi cum să se tipărească antetul tabelului. Dacă lăsaţi intrările libere, se vor folosi culorile şi fonturile implicite:
Fonturile se bazează pe fonturile folosite în Raport, Antetul Tabelului şi al Paginii vor fi îngroşate, Fontul Funcţie este Bold-Italic, fontul subsolului este cu două puncte mai mic, Fontul Parametru este italic


Fișier:Format Tabel tipărire - Format Tabel Tipărire - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Row Color Antet culoare text Culoarea textului din antetul tabelului Culoarea textului din antetul tabelului HdrTextFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row BG Color Antet culoare fundal Culoarea fundalului antetului Culoarea de fundal a antetului tabelului HdrTextBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Row Font Antet font Font text de antet Fontul textului antetului de tabel Hdr_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Multi Line Header Antet multi-linie Afiseaza antetul pe mai multe linii (daca este cazul) null IsMultiLineHeader
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Header Lines Desenează linii antet Desenează linii peste/sub linie antet Dacă se selectează, se desenează o linie peste şi sub linia antetului folosind informaţia stroke IsPaintHeaderLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Header Line Color Antet culoare linie Culoarea liniei antetului tabelului Culoarea liniilor antetului tabelului HdrLine_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Header Stroke Type Antet tip contur Tipul conturului antetului Tipul liniei tipărite HdrStrokeType
character(1)
List
Header Stroke Antet - contur Grosimea conturului antetului Grosimea în puncte a conturului antetului. HdrStroke
numeric
Number
Paint Vertical Lines Desenează linii verticale Desenează linii verticale Desenează liniile verticale ale tabelului IsPaintVLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Horizontal Lines Desenează linii orizontale Desenează linii orizontale Desenează liniile orizontale ale tabelului IsPaintHLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Paint Boundary Lines Desenează linii de chenar Desenează chenarul tabelului Desenează linii în jurul tabelului IsPaintBoundaryLines
character(1) NOT NULL
Yes-No
Line Color Culoare linie Culoarea liniei tabelului null Line_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Line Stroke Type Tipul Conturului Tipul Conturului Tipul liniei tipărite LineStrokeType
character(1)
List
Line Stroke Contur Grosimea Conturului Grosimea Conturului în puncte. LineStroke
numeric
Number
Print Function Symbols Tipăreşte simboluri de funcţii Tipăreşte simboluri de funcţii (Sumă, Medie, Numărare) Dacă s-a selectat, tipăreşte simboluri, altfel tipăreşte numele funcţiei IsPrintFunctionSymbols
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Color Culoare funcţie Culoarea funcţiei Culoarea de trasare a funcţiei FunctFG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function BG Color Culoare fundal funcţie Culoarea fundalului funcţiei Culoarea de fundal a funcţiei FunctBG_PrintColor_ID
numeric(10)
Table
Function Font Font Funcţie Fontul Funcţiei Fontul Funcţiei Funct_PrintFont_ID
numeric(10)
Table
Image attached Imagine ataşată Imaginea care va fi tipărită este ataşată la înregistrare Imagine care va fi tipărită este memorată în baza de date ca o anexă la această înregistrare. Imaginea poate fi un fişier gif, jpeg sau png. ImageIsAttached
character(1)
Yes-No
Image URL URL-ul imaginii URL-ul imaginii URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Image Imagine Imagine Sistem sau icon null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.