Ordin de Vânzare (fereastră ID-143)

De la iDempiere rofereastră: Ordin de Vânzare

descriere: Adaugă şi modifică ordinele de vânzare

Ajutor: Fereastra Ordin Vânzare permite adăugarea şi modificarea ordinelor de vânzare.TAB: Ordin Vânzare

descriere: Antet Ordin Vânzare


Ajutor Tabul Antet Ordin Vânzare defineşte parametrii Ordinului de Vânzare


Fișier:Ordin de Vânzare - Ordin Vânzare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Referinţă auxiliară Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). POReference
character varying(20)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Target Document Type Tipul Documentului Destinaţie Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Ordered Data comenzii Data comenzii Indică data la care s-a comandat un articol. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Data promisă Data promisă pentru onorarea comenzii Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Facturare Partener Partenerul de afaceri care va fi facturat Dacă e goală, partenerul expeditor va fi facturat. Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Adresă facturare Adresa partenerului de afaceri pentru facturare null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Contact Contact facturare Persoana de contact a Partenerului, pentru facturare null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Regulă de livrare Defineşte momentul livrării Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritate Prioritatea unui document Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Expediţie directă (Drop Shipment) Se trimite de la furnizor direct către cumpărător Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Drop Shipment Partner Partener livrare directă Partenerul la care se livrează If empty the business partner will be shipped to. DropShip_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Drop Shipment Location Locaţie livrare directă Locaţia partenerului unde se va transporta produsul Locaţia partenerului unde se va transporta produsul DropShip_Location_ID
numeric(10)
Table
Drop Shipment Contact Contact livrare directă Contact al partenerului pentru livrare directă null DropShip_User_ID
numeric(10)
Table
Delivery Via Livrare prin Cum se va livra comanda Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Shipper Transportator Modul de livrare a produsului Transportator indică modul de livrare a produsului M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Cost Rule Regulă Cost transport Metoda de taxare a transportului Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Freight Category Categorie de Transport Categoria Transportului Categoriile de Transport se folosesc la caculul transportului pentru expeditorul selectat M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Valoare transport Valoare transport Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. FreightAmt
numeric
Amount
Invoice Rule Regulă de facturare Frecvenţa sau metoda de facturare Regulă facturare defineşte modul în care un Partener este facturat şi frecvenţa de facturare. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Tipul conversiei Tipul Cursului de conversie a valutei Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Discount Printed Reducere tipărită Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Valoare încărcare Valoare încărcare Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Promotion Code Promotion Code User entered promotion code at sales time If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion PromotionCode
character varying(30)
String
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Total linii Totalul tuturor liniilor din document Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Total general Suma totală a documentului Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Tipul Documentului Tipul Documentului sau reguli Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Program plată valid Programul de plată este valid Programul de plată/încasare permite să aveţi mai multe date scadente IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copiază linii Copiază linii din altă Comandă Copiază linii din altă Comandă de Achiziţie sau Ordin de Vânzare CopyFrom
character(1)
Button
Process Order Procesează Comanda null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Order Type Tip comandă null null OrderType
character varying(510)
String
Order Source Order Source null null C_OrderSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search
TAB: Linie Comandă

descriere: Linie Comandă


Ajutor Tabul Linie Comandă defineşte liniile articolelor din Comandă.


Fișier:Ordin de Vânzare - Linie Comandă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Date Promised Data promisă Data promisă pentru onorarea comenzii Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Ordered Data comenzii Data comenzii Indică data la care s-a comandat un articol. DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Warehouse Depozit Depozit şi Punct servicie Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Resource Assignment Repartizare resursă Repartizare resursă null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Quantity Cantitate Cantitatea introdusă se bazează pe UM selectată Cantitatea introdusă este convertită prin UM a produsului de bază (ceea ce s-a definit în nomenclatorul de produse). QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ordered Quantity Cant. comandată Cantitate comandată Cantitate Comandată indică cantitatea care s-a comandat dintr-un produs. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Cant. livrată Cantitatea livrată (de furnizor sau către client) Cantitatea livrată (de furnizor sau către client) dintr-un produs. QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Cant. rezervată Cantitate rezervată Cantitate rezervată indică cantitatea dintr-un produs, care este curent rezervată. QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Cant. facturată Cantitate facturată Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Shipper Transportator Modul de livrare a produsului Transportator indică modul de livrare a produsului M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Price Preţ introdus Preţul introdus - preţul bazat pe UM selectată Preţul introdus se conveteşte la preţul actual bazat pe conversia Unităţii de Măsură. PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Preţ real Preţul real sau unitar, în valuta sursă şi UM de bază Preţul real sau preţul unitar indică preţul unui produs în valuta sursă şi în unitatea de măsură de bază, stabilită în nomenclatorul de produse (vezi fereastra Produs). PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Freight Amount Valoare transport Valoare transport Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. FreightAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount % Reducere % Reducere în procente Reducere indică procentul de reducere acceptat sau deductibil. Discount
numeric
Number
Project Proiect Proiect Financiar Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activitate Activitate comercială Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campanie Campanie de Marketing Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organizaţie Trx Realizează sau iniţializează o organizaţie Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilizator1 Element definit de Utilizator #1 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilizator2 Element definit de Utilizator #2 Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Net per linie Valoarea netă per linie (Cantitate * Preţ Actual) fără Transport şi Taxe Indică valoarea netă a liniei bazată pe cantitate şi preţ actual. Nu se include nici o taxă sau cheltuială de transport suplimentară. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Lost Sales Qty Cant. vânzări pierdute Cantitate de potenţiale vânzări Când o Comandă este închisă, diferenţa dintre cantitatea comandată şi cea expediată (facturată) reprezintă Cant. vânzări pierdute.

Cantitate vânzări pierdute este 0 dacă se anulează comanda. Deci închideţi comanda dacă doriţi să rămână o urmă a oportunităţilor pierdute. [Anulată = eroare la introducerea datelor - Închisă = comanda este finalizată]

QtyLostSales
numeric NOT NULL
Quantity
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: TVA

descriere: TVA


Ajutor Tabul TVA afişează valoarea TVA-ului pentru o comandă, în funcţie de liniile din comandă.


Fișier:Ordin de Vânzare - TVA - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Taxă Identificator Taxă Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Valoare TVA Valoare TVA pentru un document Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Valoare fără TVA Bază de calcul pentru valoarea TVA Indică baza de calcul pentru valoarea TVA. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Preţul include TVA TVA-ul e inclus în preţ Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Payment Schedule

descriere: Order Payment Schedule


Ajutor null


Fișier:Ordin de Vânzare - Payment Schedule - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Progam plată Şablon Progam plată Informează când părţi din plată sunt scadente. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Dată scadenţă Data la care plata e scadentă Data la care plata e scadentă fară reduceri sau deduceri DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Suma scadentă Suma plăţii scadente Suma totală a plăţii scadente DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Dată reducere Ultima dată pentru plăţi cu reducere Ultima dată (calendaristică) când o deducere a reducerii la plată este permisă. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validate Validate Payment Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Elementul este valid Elementul a trecut testul de validare IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: POS Payment

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Ordin de Vânzare - POS Payment - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Metoda de plată Metoda de plată Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct) TenderType
character(1)
List
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Nume Deţinător de Card Nume pe Cartea de credit sau Deţinător Cont Numele deţinătorului de Carte de credit . A_Name
character varying(60)
String
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Nr. Cec Număr Cec Indică numărul unui cec. CheckNo
character varying(20)
String
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combinaţie de nr rutare, cont şi nr cec Numărul Micr este combinaţia dintre numărul de rutare a băncii, simbol cont şi număr cec Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Data promisă Data promisă pentru onorarea comenzii Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Check Status null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Carte de credit Carte de credit (Visa, MC, AmEx) Lista de selecţie Carte de credit se utilizează la alegerea tipului de card prezentat la plată. CreditCardType
character(1)
List
Number Număr Număr Carte de credit Număr Carte de credit indică numărul cărţii de credit, fără spaţii. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Cod autorizare Voce Cod autorizare Voce de la compania de cărţi de credit Cod autorizare Voce indică codul primit de la Compania de Cărţi de Credit. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.