Colet (fereastră ID-319)

De la iDempiere rofereastră: Colet

descriere: Administrează Coletele pentru Expediţie

Ajutor: O Expediţie poate avea una sau mai multe Colete. Un Colet poate fi urmărit.TAB: Colet

descriere: Colet pentru transport


Ajutor Un transport poate avea unul sau mai multe colete. Un transport poate fi urmărit.


Fișier:Colet - Colet - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Receipt Recepţie Document Recepţie Material Expediţie/Recepţie de Material M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipper Transportator Modul de livrare a produsului Transportator indică modul de livrare a produsului M_Shipper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship Date Dată transport Dată Transport Data Expediţiei (se alege) ShipDate
timestamp without time zone
Date
Tracking Info Info urmărire Informaţii despre urmărirea coletului null TrackingInfo
character varying(255)
String
Date received Data recepţiei Data la care s-a recepţionat un produs Indică data la care s-a recepţionat un produs. DateReceived
timestamp without time zone
Date
Info Received Info recepţie Informaţii despre recepţionarea coletului (confirmare) null ReceivedInfo
character varying(255)
String
TAB: Linie Colet

descriere: Detaliul unui Colet


Ajutor Legătură către o linie de transport


Fișier:Colet - Linie Colet - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Package Line Linie Colet Detaliile unui Colet Legătură către linia de expediţie M_PackageLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Package Colet Colet de Transport O expediţie poate avea unul sau mai multe Colete. Un Colet poate fi urmărit individual. M_Package_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.