Import Produs (fereastră ID-247)

De la iDempiere rofereastră: Import Produs

descriere: Import Produse

Ajutor: Fereastra Import Produse este un tabel temporar care se foloseşte când importăm date externe în sistem. Selectând butonul 'Proces' fie se vor adăuga fie se vor modifica înregistrările corespunzătoare.TAB: Import Produs

descriere: Import Produse


Ajutor Inainte de a importa, Adempiere verifică Unitatea de Măsură (implicită dacă nu se alege), Partenerul, Tipul Produsului (doar Obiecte şi Servicii), unicitatea UPC, Cheia şi existenţa şi unicitatea Numărului Produs Furnizor.
Adempiere încearcă să cartografieze la produsele existente dacă Cheia, UPC şi Nr Produs Furnizor se potrivesc (în această secvenţă). Dacă înregistrarea importată se poate potrivi, valorile câmpului produs vor fi doar suprasrise, dacă câmpul de import corespondent este definit implicit. Exepmlu: Categorie Produs va fi suprascris doar dacă este setat explicit în Import.


Fișier:Import Produs - Import Produs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Import Product Import Produs Import articole sau servicii null I_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Document Note Notă document Informaţii suplimentare pentru un document Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
UOM Code Cod UM UOM EDI X12 Code Codul Unitate de Măsură indică Cod Data Element EDI X12 (Unitate sau Baza de Măsurare) X12DE355
character varying(4)
String
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Category Key Cod Categorie de Produs null null ProductCategory_Value
character varying(40)
String
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Type Tipul Produsului Tipul Produsului Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. ProductType
character(1)
List
Classification Clasificare Clasificare pentru grupare Clasificarea poate fi folosită pentru grupuri opţionale de produse. Classification
character(1)
String
Volume Volum Volume of a product The Volume indică the volume of the product in the Volume UOM of the Client Volume
numeric
Amount
Weight Greutate Greutatea unui produs Greutate indică greutatea produsului în UM a clientului. Weight
numeric
Amount
Shelf Width Lăţime raft Lăţime raft necesară Lăţime raft indică lăţimea raftului necesară pentru un produs. ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Înălţime Raft Înălţime Raft Necesară Înălţime Raft indică înălţimea raftului necesară pentru un produs ShelfHeight
numeric(10)
Integer
Shelf Depth Adâncime raft Adâncime raft necesară Adâncime raft indică adâncimea raftului necesară pentru depozitarea unui produs. ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Unităţi per paletă Unităţi per paletă Unităţi per paletă indică numărul de unităţi al acestui produs care se potrivesc pe o paletă. UnitsPerPallet
numeric(10)
Integer
Discontinued Abandonat Acest produs nu mai este disponibil Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL URL-ul imaginii URL-ul imaginii URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Descriere URL URL pentru descriere null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerul de afaceri - cheia de căutare null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code Cod monedă ISO Codul ISO 4217 din trei litere a monedei Pentru detalii, consultaţi: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 , http://www.google.com/search?q=ISO+4217&btnI ISO_Code
character(3)
String
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Preţ de listă Preţ de listă Preţul de listă este Preţul de listă oficial. PriceList
numeric
Costs+Prices
PO Price Preţ CdA Preţ bazat pe o Comandă de achiziţie Preţ CdA indică preţul unui produs per comandă de achiziţie. PricePO
numeric
Costs+Prices
Standard Price Preţ unitar Preţ unitar Preţ unitar indică preţul normal al unui produs din această listă preţuri. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Preţ limită Preţul cel mai mic al unui produs Preţ limită indică preţul cel mai mic al unui produs declarat în moneda Listei de preţuri. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Sumă onorariu (Include) Suma pentru drepturile intelectuale, etc. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Price effective Validitate Data intrării în vigoare a Preţului Indică data de la care preţul este valid. Aceasta vă permite să introduceţi preţurile viitoare pentru produsele care vor intra în vigoare la data corespunzătoare. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
Partner Product Key Cod Produs (la furnizor) Codul Produsului la furnizor Cod Produs (la furnizor) identifică codul folosit de Partener pentru acest produs. Poate fi tipărit pe comenzi şi facturi când includeţi Cod Produs Partener în formatul de tipărire. VendorProductNo
character varying(40)
String
Partner Category Categorie de Partener Categoria de produs al partenerului Categoria de partener arată categoria folosită pentru acest produs de către partener. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Producător Producător Producătorul articolului (utilizat dacă diferă de Partener/Furnizor) Manufacturer
character varying(30)
String
Minimum Order Qty Cant. comandă minimă Cant comandă minimă în UM Cant comandă minimă arată cantitatea minimă care poate fi comandată din acest produs. Order_Min
numeric
Integer
Order Pack Qty Cant. comandă pachet Mărimea pachetului comandat (ex. comandă de 5 unităţi) Cant comandă pachet indică numărul unităţilor de produs din pachet. Order_Pack
numeric
Integer
Cost per Order Cost per comandă Cost Fix Per Comandă Cost per Comandă taxa fixă percepută la plasarea unui produs CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Promised Delivery Time Dată livrare promisă Zilele între dată comandă şi data promisă pentru livrare Dată livrare promisă indică numărul de zile între data comenzii şi data promisă pentru livrare. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Import Products Import Produse Importă produsele dintr-un fişier, în aplicaţie Import Produse va aduce un fişier de produse într-un format predefinit.Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.