Calendar An şi Perioadă (fereastră ID-117)

De la iDempiere rofereastră: Calendar An şi Perioadă

descriere: Întreţine Calendarele Anuale şi Perioadele

Ajutor: Această fereastră defineşte calendarele care se vor folosi la controale periodice şi la rapoarte. Puteţi defini şi un calendar non-standard (ex.an business din iulie până în iunie)TAB: Calendar

descriere: Calendar


Ajutor Tabul Calendar defineşte fiecare calandar care va fi utilizat de o Organizaţie.


Fișier:Calendar An şi Perioadă - Calendar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Calendar Calendar Nume Calendar Contabil Identifică, unic, un calendar contabil. Se pot utiliza mai multe calendare. De exemplu, aveţi nevoie de un calendar standard de la 1 Ian la 31 Dec. şi de un calendar fiscal de la 1 Iulie la 30 Iunie. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: An

descriere: Defineşte Calendarul anual


Ajutor Fereastra An defineşte fiecare an (exerciţiu) pentru un calendar specificat.


Fișier:Calendar An şi Perioadă - An - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Year An An calendaristic Anul identifică unic un an contabil pentru un calendar. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Calendar Nume Calendar Contabil Identifică, unic, un calendar contabil. Se pot utiliza mai multe calendare. De exemplu, aveţi nevoie de un calendar standard de la 1 Ian la 31 Dec. şi de un calendar fiscal de la 1 Iulie la 30 Iunie. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year An An fiscal Anul identifică anul contabil pentru un calendar. FiscalYear
character varying(10) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Periods Crează Perioade Crează 12 perioade calendaristice (Ian - Dec) null Processing
character(1)
Button
TAB: Perioadă

descriere: Defineşte Perioadele Calendarului


Ajutor Tabul Perioadă definşte un Nr Perioadă, Nume şi Dată Start pentru fiecare An Calendaristic. Fiecare perioadă începe în Dată Început şi se termină cu o zi înainte de Dată Început a periodei următoare


Fișier:Calendar An şi Perioadă - Perioadă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Period Perioadă Perioadă a Calendarului Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Year An An calendaristic Anul identifică unic un an contabil pentru un calendar. C_Year_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period No Nr. Perioadă Număr unic de Perioadă Nr Perioadă identifică o perioadă specifică pentru acest an. Fiecare perioadă este definită de o dată de început şi una de sfârşit. Intervalele de date pentru un calendar şi an nu se pot suprapune. PeriodNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Date Dată start Prima zi efectivă (inclusiv) Dată Start indică prima dată sau data de start a unui interval. StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
End Date Data sfârşit Ultima dată (inclusiv) Dată sfârşit indică ultima dată din acest interval. EndDate
timestamp without time zone
Date
Period Type Tipul Periodei Tipul Periodei Indică tipul perioadei (Standard sau Corectare). PeriodType
character(1) NOT NULL
List
Open/Close All Deschide/Închide toate Deschide sau închide toate tipurile de documente pentru această perioadă Cele inchise definitiv nu se mai pot redeschide. Processing
character(1)
Button
TAB: Perioadă de Control

descriere: Defineşte Perioada de Control


Ajutor Tabul Perioadă de Control afişează stările Perioadei (NeDeschisă, Deschisă, Închisă).


Fișier:Calendar An şi Perioadă - Perioadă de Control - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Period Control Control Perioadă null null C_PeriodControl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Period Perioadă Perioadă a Calendarului Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document BaseType TipBază Document Tipul logic al documentului TipBază Document identifică baza sau punctul de start al unui document. Mai multe tipuri de documente pot fi derivate din acelaşi tip de bază document . DocBaseType
character(3) NOT NULL
List
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Status Stare Periodă Starea curentă a acestei perioade Stare Perioadă indică starea curentă a acestei perioade. De exemplu 'Închisă', 'Deschisă', 'Niciodată Deschisă'. PeriodStatus
character(1)
List
Period Action Acţiune Perioadă Acţiune înfăptuită pentru această perioadă Acţiune Perioadă indică acţiunea care se va executa pentru această perioadă. De examplu 'Închide Perioada' sau 'Deschide Perioada'. PeriodAction
character(1) NOT NULL
List
Open/Close Deschide/Închide Modifica starea acestui control de perioada in functie de actiunea precizata Cele inchise definitiv nu se mai pot redeschide Processing
character(1)
Button
TAB: Zi Nelucrătoare

descriere: Defineşte zilele nelucrătoare


Ajutor Tabul "Zi Nelucrătoare" defineşte zilele care se exclud cînd se calculează data scadentă pentru pentru un termen de plată dat. De exemplu, dacă termenul unei facturi a fost de 10 zile Nete şi Data Facturii a fost 17/02/2000, atunci data scadenţei ar fi 27/02/2000. Dacă data de 27/02/2000 a fost definită ca zi nelucrătoare, atunci data scadenţei la Factură ar fi 28/02/2000.


Fișier:Calendar An şi Perioadă - Zi Nelucrătoare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Non Business Day Zi nelucrătoare Zi în care nu se fac tranzacţii Ziua nelucrătoare identifică o zi care nu poate fi considerată o zi când se tranzacţionează afaceri C_NonBusinessDay_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Calendar Nume Calendar Contabil Identifică, unic, un calendar contabil. Se pot utiliza mai multe calendare. De exemplu, aveţi nevoie de un calendar standard de la 1 Ian la 31 Dec. şi de un calendar fiscal de la 1 Iulie la 30 Iunie. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Date Dată Dată când afacerea nu este administrată Câmpul Dată identifică data calendaristică în care afacerea nu se va administra. Date1
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.