Costuri Produs (fereastră ID-344)

De la iDempiere rofereastră: Costuri Produs

descriere: Administrează Costurile Produsului

Ajutor: nullTAB: Selectare Produs

descriere: Selectarea Produsului


Ajutor null


Fișier:Costuri Produs - Selectare Produs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Categorie de Produs Categorie de Produs Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Tipul Produsului Tipul Produsului Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN Cod de bare Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. SKU
character varying(30)
String
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked Stocat Organizaţia stochează acest produs Indică dacă acest produs este stocat de această organizaţie. Dacă produsul este stocat se afişează câmpurile : Locator, Lăţime raft, Înălţime raft, Adâncime raft şi Unităţi per paletă. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Agent al companiei Client sau Agent al companiei Agent achizitor pentru document. Oricare Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Costuri Produs

descriere: Administrează Costurile Produsului


Ajutor null


Fișier:Costuri Produs - Costuri Produs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Tipul Costului Tipul Costului Puteţi defini tipuri multiple de cost. Un tip de cost selectat în Schema Contabilităţii se foloseşte la contabilitate. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Metoda Indică cum se vor calcula costurile Indică metoda de calcul a costurilor (Standard, Mediu,LIFO, FIFO). Metoda de stabilire a costurilor implicită e definită la nivelul schemei contabile şi poate fi suprascrisă opţional în categoria produsului. Metoda costurilor nu poate intra în conflict cu Politica de mişcare a materialelor (definită în Categorie de Produs) CostingMethod
null
List
Current Cost Price Preţ de cost curent Preţul de cost utilizat curent null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level CurrentCostPriceLL null null CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Preţ de cost viitor null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent Procentaj Procent indică procentajul folosit Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Cant. actuală Cantitate actuală null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost înghețat Indică faptul că costul standard este îngheţat null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Total valoare Total valoare Suma tuturor valorilor CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Total cant. Total cantitate Suma cantităţilor CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

descriere: Show movement of cost by transaction


Ajutor null


Fișier:Costuri Produs - Cost Movement - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Tipul Costului Tipul Costului Puteţi defini tipuri multiple de cost. Un tip de cost selectat în Schema Contabilităţii se foloseşte la contabilitate. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Detaliu Cost Detaliu Cost null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
Amount Sumă Sumă Sumă Amt
numeric
Amount
Delta Amount Diferenţă de valoare Diferenţă de valoare null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Diferenţă de cantitate Diferenţă de cantitate null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Move Line Linie Mişcare Linie document de mişcare inventar Linie Mişcare indică linia documentului de mişcare pentru această tranzacţie (dacă este aplicabilă) M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Linie Inventar Linie unică într-un document de inventariere Linie Inventar indică linia dintr-un document de inventariere pentru această tranzacţie. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Linie producţie Linie din document reprezentând o producţie Linie Producţie indică linia de document a producţiei (dacă este aplicabilă) pentru acestă tranzacţie M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Detalii de Cost

descriere: Vizualizare Detalii de Cost a Produsului


Ajutor null


Fișier:Costuri Produs - Detalii de Cost - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Preţ Preţ Preţ indică Preţul unui produs sau serviciu. Price
null
Amount
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Sumă Sumă Sumă Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Diferenţă de cantitate Diferenţă de cantitate null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Diferenţă de valoare Diferenţă de valoare null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Created Creat Data la care s-a creat această înregistrare Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Linie Factură Linie detaliu factură Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Linie Recepţie Linie în documentul de Recepţie null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Linie Mişcare Linie document de mişcare inventar Linie Mişcare indică linia documentului de mişcare pentru această tranzacţie (dacă este aplicabilă) M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Linie Inventar Linie unică într-un document de inventariere Linie Inventar indică linia dintr-un document de inventariere pentru această tranzacţie. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Articol din proiect Articole din proiect (material, manoperă) Articole legate de proiect prin procesul 'Ataşare articole la proiect'. Se pot ataşa Livrări/Recepţii, Resurse de timp, Cheltuieli sau Stocuri.


C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Linie producţie Linie din document reprezentând o producţie Linie Producţie indică linia de document a producţiei (dacă este aplicabilă) pentru acestă tranzacţie M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Preţ de cost curent Preţul de cost utilizat curent null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Cant. actuală Cantitate actuală null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Total valoare Total valoare Suma tuturor valorilor CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Total cant. Total cantitate Suma cantităţilor CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Coadă Cost

descriere: Coadă Cost pentru Lifo/Fifo


Ajutor Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.Reţineţi că Coada Costului poate să nu fie identică cu coada costului mişcărilor datorită diferenţelor care apar din nivelul de stabilire a costurilor şi prioritatea depozitului.


Fișier:Costuri Produs - Coadă Cost - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Tipul Costului Tipul Costului Puteţi defini tipuri multiple de cost. Un tip de cost selectat în Schema Contabilităţii se foloseşte la contabilitate. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Element de Cost Element de Cost Produs null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Preţ de cost curent Preţul de cost utilizat curent null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Cant. actuală Cantitate actuală null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.