POS Payment (fereastră ID-200008)

De la iDempiere rofereastră: POS Payment

descriere: null

Ajutor: nullTAB: POS Payment

descriere: null


Ajutor null


Fișier:POS Payment - POS Payment - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tender type Metoda de plată Metoda de plată Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct) TenderType
character(1)
List
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Account Name Nume Deţinător de Card Nume pe Cartea de credit sau Deţinător Cont Numele deţinătorului de Carte de credit . A_Name
character varying(60)
String
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20)
String
Check No Nr. Cec Număr Cec Indică numărul unui cec. CheckNo
character varying(20)
String
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combinaţie de nr rutare, cont şi nr cec Numărul Micr este combinaţia dintre numărul de rutare a băncii, simbol cont şi număr cec Micr
character varying(20)
String
Post Dated Post Dated null null IsPostDated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Promised Data promisă Data promisă pentru onorarea comenzii Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Check Status Check Status null null CheckStatus
character(1)
List
Credit Card Carte de credit Carte de credit (Visa, MC, AmEx) Lista de selecţie Carte de credit se utilizează la alegerea tipului de card prezentat la plată. CreditCardType
character(1)
List
Number Număr Număr Carte de credit Număr Carte de credit indică numărul cărţii de credit, fără spaţii. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Voice authorization code Cod autorizare Voce Cod autorizare Voce de la compania de cărţi de credit Cod autorizare Voce indică codul primit de la Compania de Cărţi de Credit. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Deposit Group Deposit Group null null DepositGroup
character varying(20)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.