Import Partener (fereastră ID-172)

De la iDempiere rofereastră: Import Partener

descriere: Import Partener

Ajutor: Această fereastră este un tabel provizoriu care se foloseşte la importarea datelor externe în sistem. Selectând butonul 'Proces' se va face fie adăugarea fie modificarea înregistrărilor corespunzătoare.TAB: Import Partener

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Import Partener - Import Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Import Business Partner Import Partner null null I_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40)
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60)
String
Name 2 Nume 2 Nume adiţional Se poate utiliza ca informaţie suplimentară la numele partenerului. Nume partener va fi un alt mod mai simplu de cautare ex. Cod partener : TRA, Nume: Transport Auto, Nume 2: S.C. Transport Auto SRL Name2
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Number Utilizat pentru EDI - Pentru detalii vezi www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
NAICS/SIC CAEN Codul Activitatilor Economice Nationale Codul Activitatilor Economice Nationale. NAICS
character(6)
String
Tax ID ID TVA Numărul de înregistrare pentru TVA null TaxID
character varying(20)
String
Group Key Cod Grup Cod Grup Partener de afaceri null GroupValue
character varying(40)
String
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address 1 Strada null null Address1
character varying(60)
String
Address 2 Numar strada null null Address2
character varying(60)
String
ZIP Cod poştal Cod poştal Cod poştal identifică pentru o entitate codul poştal al adresei. Postal
character varying(10)
String
Additional Zip
Cod poştal suplinentar Cod Poştal suplimentar identifică dacă este necesar, orice informaţii suplimentare legate de codul poştal. Postal_Add
character varying(10)
String
City Localitate Identifică o localitate Localitate identifică unic o localitate din această ţară sau regiune (judeţ). City
character varying(60)
String
Region Regiune Numele Regiunii sau al Judeţului Numele Regiunii sau al Judeţului defineşte numele care se va tipări cînd această regiune sau judeţ se va utiza într-un document. RegionName
character varying(60)
String
Region Regiune Identifică o zonă geografică Regiunea identifică o Regiune unică în această Ţară. C_Region_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Country Code Codul ISO a Ţării Codul ISO a ţării din două majuscule conform cu ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html Pentru detalii - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html sau - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2)
String
Country Ţara Ţara Defineşte o ţară. Fiecare ţară trebuie definită înainte de a fi utilizată în documente. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Titlu Numele cu care această entitate se referă la noi Titlu indică numele cu care o entitate se referă la noi. Title
character varying(40)
String
Contact Name Nume contact Numele de persoanei de contact al Partenerului de afaceri null ContactName
character varying(60)
String
Contact Description Descriere Contact Descriere Contact null ContactDescription
character varying(255)
String
Comments Comentarii Comentarii sau informaţii adiţionale Câmpul Comentarii permite introducerea unor informaţii suplimetare într-un format liber. Comments
character varying(2000)
Text
Phone Telefon Identifică un număr de telefon Câmpul Telefon identifică un număr de telefon Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Identifică al doilea număr de telefon. Câmpul Telefon 2 identifică al doilea număr de telefon. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Număr facsimil Fax identifică un număr de facsimil pentru acest Partener sau pentru această Locaţie Fax
character varying(40)
String
Birthday Data naşterii Data naşterii sau a aniversării Data naşterii sau a aniversării Birthday
timestamp without time zone
Date
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Password Parola Parolă de orice lungime (case sensitive)

Parola pentru acest Utilizator.Parolele sunt cerute pentru a identifica utilizatorii autorizaţi.Puteţi schimba parola via Proces", Reset Parolă ".

Password
character varying(20)
String
Interest Area Zonă de interes Numele Zonei de interes Numele Zonei de interes a unui utilizator InterestAreaName
character varying(40)
String
Interest Area Zonă de Interes Zonă de Interes sau Subiect Zonele de Interes reflectă interesul unui contact pentru un anumit subiect.Zonele de Interes se pot folosi pentru campanii de marketing. R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
BP Contact Greeting Mod adresare contact partener Modul adresare la persoana de contact al unui Partener de afaceri null BPContactGreeting
character varying(60)
String
Greeting Mod adresare Modul de adresare tipărit pe corespondenţă Identifică modul de adresare care se tipăreşte în scrisoare. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Client Indică dacă acest Partener este un Client Caseta de validare Client indică dacă acest Partener este un Client. Dacă este selectată se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, definesc acest client. IsCustomer
character(1)
Yes-No
Employee Angajat Indică, dacă Partenerul este un angajat Caseta de validare Angajat indică dacă acest Partener este un angajat. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, indentifică acest angajat. IsEmployee
character(1)
Yes-No
Vendor Furnizor Indică dacă acest Partener este un Furnizor Caseta de validare Furnizor indică dacă acest Partener este un Furnizor. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, identifică acest furnizor. IsVendor
character(1)
Yes-No
Import Business Partners Import Parteneri Importă Partenerii de Afaceri Parametrii sunt valori implicite pentru valorile de înregistrare de import nule. Ei nu înlocuiesc nici un fel de date. Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.