Import Payroll Movement (fereastră ID-53108)

De la iDempiere rofereastră: Import Payroll Movement

descriere: Import Payroll Movement

Ajutor: nullTAB: Import Payroll Movement

descriere: Import Payroll Movement


Ajutor null


Fișier:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Imported Importat Acest import a fost procesat Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. I_IsImported
character varying(1) NOT NULL
String
Payroll Movement Payroll Movement null null HR_Movement_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Mesaj Eroare import Mesaje generate de procesul de import Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Name Process Name Name of the Process null ProcessName
character varying(60)
String
Payroll Process Procesare salarii null null HR_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Concept Value Concept Value Value of the Concept null ConceptValue
character varying(40)
String
Payroll Concept Concept null null HR_Concept_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Cod Partener Codul Partenerul de afaceri - cheia de căutare null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Valid from Valid de la Valid de la, incluzând această dată (prima zi) Data Valid de la, indică prima zi dintr-un interval de zile. ValidFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric
Quantity
Amount Suma Suma într-o altă valută Indică suma pentru această linie de document. Amount
numeric
Number
Service date Dată serviciu Data la care s-a furnizat serviciul null ServiceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Text Message Mesaj Text Conţinutul mesajului null TextMsg
character varying(255)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Import Payroll Movement Import Payroll Movement Import Payroll Movement null Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.