Extras bancar (fereastră ID-194)

De la iDempiere rofereastră: Extras bancar

descriere: Întreţine Extrasele bancare

Ajutor: Acest ecran vă permite să vă verificaţi extrasele bancare. Puteţi fie să introduceţi liniile din extras în tabul Linie Extras sau să selectaţi butonul 'Crează Din' pentru a genera automat extrasul din toate plăţile nerezolvate către acest cont bancar. Odată ce aţi terminat rezolvarea lor, selectaţi butonul 'Prelucrează Extras' pentru a marca plăţile care se rezolvă şi pentru a actualiza conturile potrivite ale CMTAB: Extras bancar

descriere: Extras bancar


Ajutor Tabul Extras bancar defineşte Extrasul bancar pentru a fi potrivit.


Fișier:Extras bancar - Extras bancar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Dată extras Data extrasului Câmpul Dată extras defineşte data extrasului. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual Acesta este un proces manual Caseta de validare Manual indică dacă procesul se va face manual. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Sold iniţial Sold prioritar oricărei tranzacţii Sold iniţial e soldul prioritar oricărei încasări sau plăţi. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Crează linii din Proces care va genera liniile unui document nou, bazat pe un document existent Procesul 'Crează Fromular' va crea un document nou, bazat pe informaţiile dintr-un document existent selectat de utilizator. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Rulaj Diferenţă între soldul (stocul) final din raport şi soldul (stocul) final actual Rulajul reflectă diferenţa între soldul (stocul) final din raport şi soldul (stocul) final actual. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Corelare Extras bancar Corelare Info Extras bancar cu Parteneri, Facturi şi Plăţi. null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Sold final Sold final sau de închidere Soldul final e rezultatul reglementării soldului iniţial prin orice plăţi sau încasări. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference Referinţă Extras EFT Referinţă Extras Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Dată extras EFT Dată Extras Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul EFT EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Stare document Starea curentă a documentului Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Procesează Extras bancar null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Înregistrat Starea Înregistrării Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Linie Extras

descriere: Linie Extras


Ajutor Tabul Linie Extras defineşte operaţiile bancare ale extrasului. Ele pot fi introduse manual sau generate din plăţile introduse.


Fișier:Extras bancar - Linie Extras - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Extras Extrasul bancar al contului Extrasul bancar identifică un Extras bancar unic pentru o perioadă de timp definită. C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual Acesta este un proces manual Caseta de validare Manual indică dacă procesul se va face manual. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Dată linie extras Data liniei extrasului null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data contării Data contării Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Data efectivă Data când banii sunt disponibili Data efectivă indică data din care banii sunt disponibili în bancă. ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Total linie Total linie Total linie indică totalul operaţiilor pentru o singură linie a extrasului. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Valoare tranzacţie Valoarea unei tranzacţii Valoare tranzacţie indică valorea unei singure tranzacţii. TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Valoare încărcare Valoare încărcare Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Diverse Cheltuieli de documente adiţionale "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Valoare profit Valoare profit Valoare profit indică orice profit plătit sau încasat pe un document InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Nr. Referinţă Numărul cumpărătorului sau al furnizorului amplasat la partener. Nr Referinţă poate fi imprimat pe comenzi sau facturi pentru ca partenerul sa identifice mai repede înregistrările dumneavoastră. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Text de tip Memo null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Corelare Extras bancar Corelare Info Extras bancar cu Parteneri, Facturi şi Plăţi. null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Crează Încasare/Plată Crează Plată/Încasare din informaţiile din linia de extras bancar Crează Plată/Încasare din informaţiile din linia de extras bancar. Dacă valoarea tranzacţiei este negativă se va crea o plată, altfel se crează o încasare. CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID ID TrxTFE ID Tranzacţie Transfer Fonduri Electronice Informaţii de la TFE EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type Tip Trx TFE Tip Tranzacţie Transfer Fonduri Electronice Informaţii de la TFE EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No Nr. CecTFE Nr. Cec Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference Referinţă TFE Referinţă Transfer Fonduri Electronice Informaţii de la TFE EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo Memo EFT Memo Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee PrimitorTFE Informaţii Primitor Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Cont Primitor TFE Informaţii Cont Primitor de Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date Dată linie extras EFT Dată linie extras Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul EFT EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date Dată efectivă EFT Data monedei de Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul EFT EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency Monedă EFT Moneda Transfer Fonduri Electronice Informaţii din mediul TFE EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Valoare TFE Cantitate Transfer Fonduri Electronice null EftAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.