Imagine Ierarhie şi Nod (fereastră ID-163)

De la iDempiere rofereastră: Imagine Ierarhie şi Nod

descriere: Întreţine definiţia Ierarhiei

Ajutor: Acest ecran defineşte descriptorii şi imaginile care se vor utiliza la afişarea unei Ierarhii.TAB: Ierarhie

descriere: Ierarhie


Ajutor Tabul Ierarhie defineşte o Ierarhie (arborescenţă) care se va afişa.


Fișier:Imagine Ierarhie şi Nod - Ierarhie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Area Zonă Elementul din care este construită această ierarhie (ex. Produs, Partener de afaceri) Câmpul Tip Ierarhie /Zonă determină tipul acestei ierarhii. De exemplu, puteţi defini o ierarhie pentru Produse şi o altă ierarhie pentru Partenerii de afaceri. TreeType
character(2) NOT NULL
List
All Nodes Toate Nodurile Sunt incluse toate Nodurile (Ierarhie completă) Dacă este selectat, toate Nodurile trebuie să fie în ierarhie. IsAllNodes
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Tree Verifică Ierarhia Verifcă corectitudinea Ierarhiilor null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.