Cerere de Ofertă (fereastră ID-315)

De la iDempiere rofereastră: Cerere de Ofertă

descriere: Întreţine Cererile de Ofertă

Ajutor: Cererile de Ofertă care trebuie trimise la furnizori. După selectarea furnizorului, se poate crea opţional Ordin de Vânzare sau Cotare pentru client dar şi Comandă de Achiziţie.TAB: Cerere de Ofertă

descriere: Cerere de Ofertă


Ajutor Cererile de Ofertă care trebuie trimise la furnizori. După selectarea furnizorului, se poate crea opţional Ordin de Vânzare sau Cotare pentru client dar şi Comandă de Achiziţie.


Fișier:Cerere de Ofertă - Cerere de Ofertă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
RfQ Cerere de Ofertă Cerere de Ofertă Cerere prin Ofertă să fie trimisă la furnizori. După ce furnizorul face o selecţie, se crează opţional Comandă Vânzare sau Cerere de Cumpărător dar şi Comandă Achiziţie pentru Furnizori. C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RfQ Topic Subiect CdO Subiectul Cererii de Ofertă Subiectul Cererii prin Ofertă vă permite să întreţineţi o listă de abonaţi de potenţiali Furnizori care să răspundă la Cerere de Ofertă. C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Type Tipul Cererii de Ofertă Tipul Cererii de Ofertă null QuoteType
character(1) NOT NULL
List
Quote All Quantities Cotează toate cantităţile Furnizorilor li se cere să coteze toate cantităţile. Dacă se selectează, răspunsul la Cererea de Ofertă trebuie să aibă un preţ pentru toate cantităţile IsQuoteAllQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quote Total Amt Cotează toate Valorile Răspunsul poate avea doar cantitatea totală pentru Cererea de Ofertă Dacă nu se selectează, răspunsul trebuie dat per linie. IsQuoteTotalAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invited Vendors Only Numai furnizori invitaţi Numai furnizorii invitaţi pot să răspundă la Cererea de ofertă Cererea de ofertă e vizibilă doar pentru furnizorii invitaţi IsInvitedVendorsOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Responses Accepted Răspunsuri acceptate Sunt Răspunsurile pentru Cererea de Ofertă acceptate Dacă se selectează, răspunsurile pentru Cererea de Ofertă sunt acceptate. IsRfQResponseAccepted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Response Date Dată răspuns Data răspunsului Data răspunsului DateResponse
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Work Start Dată început Data la care s-a planificat începerea lucrului null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Currency Valută Valuta pentru această înregistrare Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Delivery Days Zile de livrare Numărul de zile (planificat) până la livrare null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Dată finalizare Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat. Data de finalizare devine data promisă în Ordinul de Vânzare (OdV) care se crează din această Cererea de Ofertă (CdO). DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Create & Invite Crează şi invită Crează Cerere de Ofertă şi invită furnizori Crează răspunsuri la Cererile de Ofertă şi opţional trimite e-mail pentru a invita sau reaminti furnizorilor să răspundă la Cererile de Ofertă. PublishRfQ
character(1)
Button
Rank Responses Evaluează şi clasifică Răspunsuri Evaluează şi clasifică Răspunsuri complete Răspunsurile nevalabile sunt evaluate cu 999 per cantitate.. RankRfQ
character(1)
Button
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Margin % Marjă % Marjă pentru un produs în procente Indică marja unui produs ca un procent din preţul limită şi preţul de vânzare Margin
numeric
Number
Create Sales Order Crează Ordin de Vânzare Crează Ordin de Vânzare Ordinul de Vânzare se crează pentru Partenerul introdus. O linie de Ordin de Vânzare se crează pentru fiecare linie Cerere de Ofertă unde e selectată cantitatea oferită. Dacă în linia cantitate Cerere de Ofertă se introduce o cantitate oferită (diferită de 0), atunci se foloseşte acel preţ. Dacă se introduce o marjă în linia cantitate Cerere de Ofertă, aceasta va înlocui marja generală. Marja este procentul adăugat la cantitatea Cel Mai Bun Răspuns. CreateSO
character(1)
Button
Order Comandă Comandă Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Purchase Order Crează Comandă de Achiziţie Crează Comandă de Achiziţie pentru câştigător(i) licitaţiei Crează Comandă de Achiziţie pentru răspunsuri şi pentru liniile marcate 'Câştigător selectat' folosind cantitatea de achiziţie. Dacă un Răspuns e marcat ca fiind 'Câştigător selectat', toate liniile sunt create (şi Câştigătorul selectat din alte răspunsuri se ignoră). Dacă nici un răspuns nu e marcat ca şi 'Câştigător selectat', liniile sunt folosite. CreatePO
character(1)
Button
Copy Lines Copiază Linii Copiază Linii din alte Cereri de Ofertă Copiază Linii din alte Cereri de Ofertă CopyLines
character(1)
Button
Close RfQ Închide CdO Închide CdO şi Răspunsurile Închide Cererea de Ofertă şi toate Răspunsurile ei Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Linie

descriere: Linie CdO


Ajutor Linie Cerere de Ofertă


Fișier:Cerere de Ofertă - Linie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
RfQ Line Linie CdO Cerere pentru Linia cotată Cerere pentru Linia cotată C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Cerere de Ofertă Cerere de Ofertă Cerere prin Ofertă să fie trimisă la furnizori. După ce furnizorul face o selecţie, se crează opţional Comandă Vânzare sau Cerere de Cumpărător dar şi Comandă Achiziţie pentru Furnizori. C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produs Produs, Serviciu, Articol, Resursă Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instanţă Set atribute Instanţă Set atribute Produs Valorile reale ale Instanţei atribute Produs M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comentariu/Asistare Comentariu sau Sugestie Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. Help
character varying(2000)
Text
Work Start Dată început Data la care s-a planificat începerea lucrului null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Zile de livrare Numărul de zile (planificat) până la livrare null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Dată finalizare Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat. Data de finalizare devine data promisă în Ordinul de Vânzare (OdV) care se crează din această Cererea de Ofertă (CdO). DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
TAB: Cantitate

descriere: Linie cantitate Cerere de Ofertă


Ajutor Linie cantitate Cerere de Ofertă - puteţi cere o ofertă pentru diferite cantităţi.


Fișier:Cerere de Ofertă - Cantitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line Linie CdO Cerere pentru Linia cotată Cerere pentru Linia cotată C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM UM Unitate de Măsură UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
RfQ Quantity Cant. CdO Cantitatea se foloseşte la generarea răspunsurilor la cererile de ofertă La generarea răspunsurilor la Cererile de Ofertă se foloseşte această cantitate IsRfQQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Benchmark Price Preţ normat Preţ cu care se compară răspunsul null BenchmarkPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Purchase Quantity Cant. achiziţionată Aceată cantitate se foloseşte la Comanda de Achiziţie către Furnizor. Când se folosesc mai multe cantităţi la o Cerere de Ofertă, cantitatea selectată se foloseşte la generarea comenzii de achiziţie. Dacă nu se selectează nimic, se foloseşte cel mai mic număr. IsPurchaseQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Best Response Amount Valoare Cel mai bun răspuns Valoare Cel mai bun răspuns Completat de Proces Răspuns rang BestResponseAmt
numeric
Amount
Offer Quantity Cant. oferită Această cantitate se foloseşte în oferta către client Dacă se folosesc mai multe cantităţi într-o Cerere de Ofertă, cantitatea selectată se foloseşte pentru generarea ofertei. Dacă nu se selectează nimic, se foloseşte cel mai mic număr. IsOfferQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Offer Amount Preţ ofertă Preţ de ofertă Preţul de ofertă, utilizat la crearea Ordinului de vânzare OfferAmt
numeric
Amount
Margin % Marjă % Marjă pentru un produs în procente Indică marja unui produs ca un procent din preţul limită şi preţul de vânzare Margin
numeric
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.