Selectare Plăţi (fereastră ID-206)

De la iDempiere rofereastră: Selectare Plăţi

descriere: Selectaţi Facturi pentru Plată

Ajutor: Fereastra vă permite să selectaţi şi prelucraţi facturile care doriţi să le plătiţi. (a) Puteţi să creaţi o Selecţie Plată şi să selectaţi manual facturile sau să generaţi sugestiile pe baza unui criteriu. Puteţi schimba suma de plătit sau să ştergeţi factura pe care nu doriţi să o plătiţi.

(b) Dacă Selecţie Plată vă mulţumeşte, creaţi plăţile.

(c) Tipăriţi sau exportaţi plăţile în fereastra Plată Tipărire/Export.TAB: Selectare Plată

descriere: Defineşte plată


Ajutor Tabul Selectare Plată defineşte contul din bancă şi data la care s-a făcut plata. Tot aici se crează şi plăţile.


Fișier:Selectare Plăţi - Selectare Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Payment Selection Selectare plată/încasare Selectare plată/încasare Selectare plată identifică în mod unic o Plată. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Account Cont bancar Contul de la Bancă Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment date Data plăţii Data când s-a făcut plata/încasarea Data plăţii indică data când s-a făcut plata/încasarea. PayDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Aprobat Indică dacă documentul necesită aprobare Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Total general Total general Total general indică suma totală de pe document. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Create From ... Crează de la ... null null CreateFrom
character(1)
Button
Prepare Payment Crează plată/încasare Crează plăţi/încasări care să se plătească (cecuri) Creaţi plăţile/încasările efective prin Tipăreşte/exportă plată Processing
character(1)
Button
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Linie Selectare Plată

descriere: Linie Selectare Plată


Ajutor Tabul Linie Selectare Plată defineşte facturile unei organizaţii plătite unui Furnizor cu această Plată.


Fișier:Selectare Plăţi - Linie Selectare Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Selectare plată/încasare Selectare plată/încasare Selectare plată identifică în mod unic o Plată. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Nr. Linie Linie unică pentru acest document Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Factură Identificator factură Factura ca Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sales Transaction Vânzare Aceasta este o tranzacţie de vânzare Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Sold Valoare soldului null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Difference Diferenţă Valoare Diferenţă null DifferenceAmt
numeric NOT NULL
Amount
Pay Selection Check Verificare Selecţie plată Verificare Selecţie plată null C_PaySelectionCheck_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Plată Generată

descriere: Vizualizează plăţile generate


Ajutor Creaţi Plăţile via Plăţi Tipărire/Export


Fișier:Selectare Plăţi - Plată Generată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Selection Selectare plată/încasare Selectare plată/încasare Selectare plată identifică în mod unic o Plată. C_PaySelection_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Quantity Cantitate Cantitate Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. Qty
numeric NOT NULL
Integer
Payment amount Valoare plată Suma care se va plăti Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Valoare reducere Valoarea calculată a reducerii Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document No Nr. Document Număr secvenţă document al documentului În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
      Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
    
DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Încasare Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Plată / Încasare Identificator Plată / Încasare Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Printed Se tipăreşte Indică dacă acest document / linie se tipăreşte Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Procesat Documentul a fost procesat Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.