Secvenţă Document (fereastră ID-112)

De la iDempiere rofereastră: Secvenţă Document

descriere: Întreţine Secvenţele Sistem şi Document

Ajutor: Descrie metoda de numerotare a documentelor. Puteţi să adăugaţi un prefix sau un sufix la numărul documentului sau puteţi să modificaţi valoarea curentă.TAB: Secvenţă

descriere: Defineşte o Secvenţă


Ajutor Tabul Secvenţă definşte numerotarea documentelor. Se poate include un sufix şi/sau prefix alfanumeric.


Fișier:Secvenţă Document - Secvenţă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering Numerotare automată Atribuie automat numărul următor Caseta de validare Numerotare automată indică dacă sistemul atribuie automat numărul următor. IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID Utilizat pentru ID Înregistrare Numărul Documantului va fi utilizat ca şi Cheie Înregistrare Caseta de validare 'Utilizat pentru ID Înregistrare' arată că identificatorul documentului va fi utilizat ca şi cheie a înregistrării. IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format Format valoare Format Valoare; Poate conţine elemente cu format fix, Variabile: "_lLoOaAcCa09" Elemente de validare:
(Spaţiu)     orice caracter
   _        Spaţiu (charactere fixe)
    l        orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu
    L       orice Literă a..Z FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    o       orice Literă a..Z sau spaţiu
   O       orice Literă a..Z sau spaţiu convertit la majuscule
   a       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
   A       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    c       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu
   C       orice Litere & Cifre FĂRĂ spaţiu convertit la majuscule
    0       Cifre 0..9 FĂRĂ spaţiu
    9       Cifre 0..9 sau spaţiu

Examplu de format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Increment Increment Numărul cu care se incrementează ultimul număr de document Incrementul indică numărul care se adună la ultimul număr de document pentru a ajunge la secvenţa următoare. IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Numărul următor Următorul număr care va fi utilizat Numărul următor indică următorul număr care se va utiliza pentru acest document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix Prefix Prefixul numărului secvenţei Prefixul arată caracterele care se vor tipări înaintea numărului documentului. Prefix
character varying(255)
String
Suffix Sufix Sufix după număr Sufix arată caracterele anexate la numărul documentului. Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column Coloana Org Coloană Organizaţie (AD_Org_ID), complet definită Coloana Organizaţie indică organizaţia care se foloseşte la calculul acestei măsuri. OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year Reporneşte secvenţa în fiecare an Reporneşte secvenţa cu Startul în fiecare 1/1 Caseta de validare Reporneşte secvenţa în fiecare an indică faptul că documenele secvenţiale trebuie să se întoarcă la numărul de start în prima zi a fiecărui an. StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column Coloană Dată Coloană de dată calendaristică complet descrisă Coloană Dată indică data calendaristică utilizată cînd se calculează această măsură DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Nr. Start Număr/poziţie de Start Numărul de Start indică poziţia de start în linie sau în numărul câmpului din linie. StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Secvenţă Document - Sequence No - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Secvenţă Secvenţă Document Secvenţa defineşte numărul şi modul de numerotate a documentelor. AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next Numărul următor Următorul număr care va fi utilizat Numărul următor indică următorul număr care se va utiliza pentru acest document CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.